Postanite del naše uspešne zgodbe

STROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE ZAPOSLOVANJA (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

izvedbo strokovnih nalog s področja iskanja, selekcije in zaposlovanja kadra;

izvedbo aktivnosti na področju razvoja blagovne znamke dobrega delodajalca;

izvedbo aktivnosti na področju onboardinga novo zaposlenih;

izvedbo aktivnosti za zadovoljstvo zaposlenih;

skrb za dosledno komunikacijo z zaposlenimi in agencijami za posredovanje kadrov;

skrb za dosledno vodenje podatkov in dokumentacije s področja svojega dela;

sodelovanje pri pripravi poročil;

sodelovanje pri projektih in aktivnostih Sektorja za razvoj kadrov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI. stopnjo družboslovne smeri ali druge ustrezne izobrazbe;

vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

tekoče znanje angleškega jezika;

dobro znanje bosanskega jezika (predstavlja prednost pri izboru).

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

natančnost, analitičnost, zanesljivost in osebno integriteto;

samoiniciativnost;

pozitivno naravnanost in veselje do ekipnega dela;

razumevanje področja iskanja, selekcije in zaposlovanja kadrov;

izkušnje s področja zaposlovanja tujcev (poznavanje postopkov in zakonodaje);

dobro znanje MS Office orodij.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “STROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE ZAPOSLOVANJA”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

STROKOVNI SODELAVEC ZA KNJIGOVODSTVO IN OBRAČUN PLAČ (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

izvedbo obračuna plač, davkov, prispevkov in drugih osebnih dohodkov zaposlenih;

opravljanje administrativno tehničnih opravil na področju delovnih razmerij in izplačila osebnih dohodkov;

vodenje in nadzorovanje procesa evidentiranja prisotnosti delovnega časa;

skrb za dosledno vodenje podatkov in dokumentacije s področja svojega dela;

sodelovanje pri pripravi poročil;

sodelovanje pri projektih in aktivnostih Sektorja za razvoj kadrov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne izobrazbe;

vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

tekoče znanje angleškega jezika.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

natančnost, analitičnost, zanesljivost in osebno integriteto;

razumevanje področja obračuna osebnih dohodkov;

samoiniciativnost;

dobro znanje MS Office orodij;

poznavanje orodij za evidentiranje delovnega časa (predstavlja prednost pri izboru);

veselje do ekipnega dela.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “STROKOVNI SODELAVEC ZA KNJIGOVODSTVO IN OBRAČUN PLAČ”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

GASILEC – VARNOSTNIK (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

izvajanje kontrole in nadzor območja s področja požarnega in fizičnega varovanja;

ukrepanje v primeru ogrožene prometne, požarne, splošne in ekološke varnosti;

nadzor delovanja protipožarnega in varnostnega sistema na območju;

vodenje potrebne dokumentacije.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj V. stopnjo izobrazbe;

vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

ustrezno licenco za varnostnika (licenco lahko kandidat pridobi tekom zaposlitve na strošek delodajalca);

opravljen strokovni izpit za poklic gasilec (šolanje in strokovni izpit lahko kandidat opravi tekom zaposlitve na strošek delodajalca);

izpit B kategorije in

potrdilo o nekaznovanosti.

Nudimo:

zaposlitev za določen čas uvajanja z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja za nedoločen čas;

delo v urejenem delovnem okolju;

delo po v naprej določenem izmenskem razporedu delovnega časa;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “GASILEC – VARNOSTNIK”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

SKRBNIK TEHNOLOŠKIH LOGISTIČNIH PROCESOV (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

sodelovanje pri operativni vzpostavitvi in kakovostnem delovanju programske rešitve WMS – Gold;

sodelovanje pri vzpostavitvi in vzdrževanju celotne aplikativne arhitekture poslovne enote Logistični center;

skrb za urejenost tehnične dokumentacije;

sodelovanje pri pripravi podatkov za projekte na področju optimizacije in avtomatizacije logističnih procesov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI/2. stopnjo izobrazbe s področja računalništva ali druge ustrezne smeri izobrazbe;

vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

napredno znanje razvojnega okolja APEX in ORDS ter Webservices (REST API, JSON);

znanje ETL orodij (Integration Services);

znanje Jasper orodja;

znanje in razumevanje podatkovnih baz (Oracle, MS SQL), programskega jezika PL/SQL, poznavanje Linux okolja, MS SQL ter poznavanje SSIS predstavlja prednost pri izboru.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

izkušnje z delom na IT projektih;

aktivno znanje angleškega jezika;

razumevanje delovanja logistične dejavnosti (predstavlja prednost pri izboru).

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “SKRBNIK TEHNOLOŠKIH LOGISTIČNIH PROCESOV”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

REŠEVALEC IZ VODE (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

reševanje iz vode in nudenje prve pomoči;

skrb za varnost in red na kopališču;

opravljanje drugih nalog v skladu z določbami o varstvu pred utopitvami;

skrb za urejenost bazenov in opreme.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

ustrezno izobrazbo (V. stopnja izobrazbe);

licenco za reševanje iz vode;

dobro fizično pripravljenost;

in so pri svojem delu resni, vestni in komunikativni.

Nudimo:

delo v Vodnem mestu Atlantis, prejemniku nagrade Naj kopališče leta 2022;

zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas;

konkurenčno plačilo in dobre delovne pogoje;

delo po v naprej določenem razporedu delovnega časa;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene;

delo v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “REŠEVALEC IZ VODE”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

ANALITIK V KONTROLINGU (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

sodelovanje pri pripravi poročil o poslovanju, planiranju in pripravi analiz za potrebe družbe (oddajanje prostora, logistična dejavnost, ipd.);

aktivno vključevanje v ostale procese v kontrolingu (digitalizacija, razvoj, nove dejavnosti poslovanja).

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI/2. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne izobrazbe;

delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu;

napredno znanje MS Office orodij;

znanje vsaj enega tujega jezika;

osnovno znanje računovodskih procesov;

osnovno razumevanje procesov poslovanja.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

analitičnost

komunikativnost;

veselje do ekipnega dela;

razumevanje procesov zbiranja in obdelave podatkov in

sposobnost interpretacije principov poslovanja.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas;

izredno možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “ANALITIK V KONTROLINGU”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

KOMISIONAR ZMRZNJENEGA PROGRAMA (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

komisioniranje hlajenega in zmrznjenega trgovskega blaga s skenerjem;

vožnja z viličarjem;

skrb za urejenost skladišča;

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki izkazujejo:

dobro fizično kondicijo in

pripravljenost za delo v delovnem okolju z nizko temperaturo.

Nudimo:

zaposlitev za določen čas usposabljanja in z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas;

dodatek za delo na delovnem mestu komisionar zmrznjenega programa;

dodatno vplačevanje v poklicno zavarovanje;

mentorski program ob zaposlitvi;

delo v eni izmeni od ponedeljka do petka z možnostjo dodatnega dela in zaslužka ob sobotah;

nagrajevanje delovne uspešnosti glede na rezultate svojega dela;

delo z ekipo odličnih sodelavcev v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “KOMISIONAR ZMRZNJENEGA PROGRAMA”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

KOMISIONAR V RAZLIČNIH SKLADIŠČIH (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

komisioniranje trgovskega blaga s skenerjem;

vožnja z viličarjem;

skrb za urejenost skladišča;

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

so v dobri fizični kondiciji;

imajo opravljen vozniški izpit B-kategorije in

zagotovljen lasten prevoz.

Nudimo:

delo v eni ali dveh izmenah;

proste vikende;

zaposlitev za določen čas usposabljanja in z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas;

nagrajevanje osebne delovne uspešnosti;

možnost izplačila 13. plače;

delo z ekipo dobrih sodelavcev in v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “KOMISIONAR V RAZLIČNIH SKLADIŠČIH”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.