BTC City www
Vstopna stran › Dejavnosti družbe › Logistični center BTC › Intermodalni logistični terminal - ILT Ljubljana

Intermodalni logistični terminal - ILT Ljubljana

A A A Besedilo Natisni

Nov poslovni izziv in priložnost za razvoj gospodarstva

Priložnosti ob izgradnji ILT Izgradnja ILT Ljubljana kot vodilnega ponudnika kopenske logistike v jugovzhodni Evropi, na stičišču dveh pomembnih evropskih tovornih koridorjev, pomeni priložnost za čvrsto partnerstvo družbe BTC, ki je že uveljavljena na področju logistike, in Slovenskih železnic, obenem pa je to tudi poslovna priložnost
za druge vlagatelje. Dodatna naložbena sredstva bi bilo moč pridobiti iz evropskih skladov za razvoj transportno-
logistične infrastrukture.

Logistične dejavnosti na področju ILT zajemajo

 • skladiščenje in manipulacijo blaga ter storitve pretovarjanja
 • mednarodni zbirni promet in distribucijo blaga
 • storitve ekspresne dostave majhnih pošiljk
 • železniške prevoze
 • neposredni pretovor blaga med železnico in cesto
 • kombinirane prevoze – zabojnike, zamenljiva tovorišča
 • storitve terminalov za zabojnike
 • polnjenje in praznjenje zabojnikov
 • špediterske storitve in carinsko posredništvo
 • ostale storitve, povezane z logistiko

Cilji delovanja mešane družbe SŽ in BTC

Cilji delovanja mešane družbe so oblikovanje javno-zasebnega partnerstva med SŽ in BTC za skupno upravljanje celotnega območja ILT, usklajenost prostorskega razvoja dejavnosti na tem območju in delitev dela med obema  partnerjema. Nova mešana družba si bo prizadevala zagotavljati optimalno izkoriščenost razpoložljivega prostora in obstoječih zmogljivosti ter bo opravljala celovite logistične storitve. Poskušala bo pridobiti nove blagovne tokove ter se povezati z novimi domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, kot so prevozniki, operaterji, pristanišča, špediterji ter ostali uporabniki logističnih storitev.

Z uresničitvijo načrtovane izgradnje ILT Ljubljana, pri kateri bi sodelovali tudi Mestna občina Ljubljana in obe pristojni ministrstvi: za gospodarstvo in tehnologijo ter za infrastrukturo in prostor, bi se ITL umestil v evropske prometne koridorje, s tem pa bi se okrepil položaj Ljubljane v mreži evropskih tovornih koridorjev.

 • Vrednost naložb v ILT znašajo 140 milijonov EUR.
 • Površina celotnega zemljišča ILT bo merila 474.000 m².
 • Nov ILT bo premogel 161.000 m² zaprtih skladiščnih površin.
 • Z zaključkom projekta ILT bi bilo ustvarjenih 900 novih delovnih mest.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :