BTC City www

Osebna izkaznica

A A A Besedilo Natisni

BTC d.d.
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana

  • Telefon + 386 (0)1 585 11 00
  • Faks: + 386 (0)1 585 13 68

Davčna številka: 51367971
Identifikacijska številka za DDV: SI51367971
Matična številka: 5068681
Šifra dejavnosti: 52.240
Osnovni kapital: 7.511.266,90 EUR

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10051000

Spletni naslovi

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :