BTC City www

Družba BTC d.d.

A A A Besedilo Natisni

Vez s tradicijo, stik s prihodnostjo

V družbi BTC, katere podjetnost nosi v sebi preoblikovana sporočila preteklosti, se zrcalijo vrednote tradicije, revolucionarne spremembe, daljnosežni načrti in dolgoročna vizija. Poslovno zgodovino družbe bistveno zaznamuje dvoje: prostor sam ter blagó. Iz prostora za skladiščenje blaga – sprva zgolj za potrebe ljubljanskih trgovin in sčasoma do razsežnosti največjega kopenskega terminala v jugovzhodni Evropi – je družba postopno ustvarila prostor mesta, mesto BTC, v katerem je preudarno, obenem pa širokopotezno in vizionarsko drugega za drugim uresničevala drzne projekte, ki so odražali njen ustvarjalni vitalizem, neusahljivi delovni polet in kreativno svežino. S soinvestitorji in s sklepanjem trajnih partnerstev je tako izoblikovala enega vodilnih evropskih cityjev, z modernizacijo logistike, svoje prav tako pomembne veje dejavnosti, pa se je umestila med najmočnejše slovenske logiste.

Edinstvenost mesta BTC ni nastala le iz sožitja poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih programov na enem mestu; njegova unikatnost sloni na prepletu raznovrstnih vsebin, iz katerega se je porodil nov družbeni, javni prostor. Urbanizirani prostor mesta BTC je postal demokratičen prostor, odprt za vsakogar; postal je prostor, ki s svojo večplastno identiteto ne ustvarja le širokih možnosti za prihodnji razvoj; prostor, kakor se je razvil, je hkrati tudi generator nove, regionalne, metropolitanske zavesti.

Pri svojem poslovanju se je družba vseskozi zavzemala za projekte, ki ne prinašajo dodane vrednosti le njej sami, temveč tudi širši družbeni skupnosti in prihodnjim generacijam. O tem pričajo številna priznanja in nagrade, domače in mednarodne, ki jih je prejela v minulih letih. V strategiji nadaljnje poslovne poti so zato skrb za okolje in trajnostni razvoj v prid zelenemu mestu, uveljavljanje inovativnih storitev in uvajanje najsodobnejših informacijskih tehnologij v prid pametnemu mestu, kar najbolj poudarjeni.

BTC je dinamična in odprta, moderna in uspešna družba, ki vseskozi stremi k napredku. Zgodba o njenem razvoju je zgled doslednega in vztrajnega uresničevanja vizij, ki so se kdaj zdele fantastične, tvegane, nerealne. A presenetljivi vzpon, ki ga je družba dosegla, je slonel na trdnih temeljih in je vselej potekal s posluhom za potrebe najširšega okolja ter vseh, s katerimi se je družba povezovala na skupni poti. Le tako je lahko ustvarila mesto priložnosti, ki objame vse.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :