BTC City www

Strategija 2020

A A A Besedilo Natisni

V letu 2014 je družba praznovala 60. letnico obstoja. Razmišljanja o tem, po kakšnih tirnicah voditi družbo v prihodnosti, so se razvijala postopoma skozi celo leto. Dozorelo je spoznanje, da smo zavezani ne zgolj za ohranjanje kontinuitete dosedanjega zelo uspešnega poslovanja družbe, njenega stabilnega razvoja in ugleda, pač pa, da moramo ob utečeni poslovnosti močno poudariti sodobnost v obliki novih storitev ter spodbud k novim, izvirnim kreacijam. V vodenje vnašamo svežino in generacijsko sožitje. Strategija je dobra osnova, da bo družba v bodoče povečevala rast, zagotavljala odgovorno obnašanje do okolja ter tako tudi v bodoče soustvarjala širše družbeno odgovorne vrednote na različnih področjih. V tem pogledu strategija razvoja ni le dokument o tem, kako se bo družba nadgrajevala in povečevala le v ekonomskem smislu, pač pa gre za postopen prehod v povsem spremenjeno poslovno kulturo družbe BTC, katere težišče naj bi bila bistveno večja ustvarjalnost, inovativnost in nenehna dinamika. Prepričani smo, da nas bo takšna zavest pripeljala do želenega cilja t.i. odprte družbe v letu 2020.

Iz bogate zgodovine BTC smo se naučili, da so stalnice lahko le nenehne spremembe in da bo družba ohranila svojo vitalnost in rast le s premagovanjem vedno novih, zahtevnejših poslovnih izzivov, ki jih ponujajo aktualne družbeno ekonomske razmere. Iz tega spoznanja je v okviru strategije 2014 - 2020 opredeljeno poslanstvo družbe: ustvarjanje pogojev za razcvet novih poslovnih priložnosti.

Intenzivne in poglobljene priprave na strateški načrt so izkristalizirale, da se večina napovedanih novosti v strategiji bodisi že izvaja ali pa so nastavki za njihov začetek blizu. Družba, ki je imela doslej dva nosilna stebra prihodkov, to sta oddajanje nepremičnin in logistika, razširja ključne vsebine še za dva stebra, in sicer na področje celovitega upravljanja z nepremičninami pri tujih lastnikih nepremičnin in Misija: Zeleno. Dejavnosti obeh novih stebrov že dajejo začetne sadove, zavedamo pa se, da je tako pri obstoječih kot tudi novih ključnih stebrih poslovanja resnično veliko možnosti za nadaljnjo rast in generiranje nove vrednosti v prihodnje.

Dosedanje izjemno uspešno poslovanje ter nova spoznanja o poslovnih priložnostih v bodoče nas navdajajo z optimizmom, da bo družba tudi v nadaljevanju ohranila svoje mesto med najuspešnejšimi podjetji, da bo ustvarjala nova delovna mesta in soustvarjala družbeno blaginjo ter ohranila pozicijo v skupini najuglednejših gospodarskih družb v Sloveniji.

Jože Mermal, predsednik Uprave
oktober, 2013

>>Strategija razvoja družbe BTC za obdobje 2014 - 2020 vključujoča direktive in usmeritve EU za isto obdobje

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :