BTC City www
Vstopna stran › O družbi › Kultura inovativnosti zaposlenih

Kultura inovativnosti zaposlenih

A A A Besedilo Natisni

Kreativen kolektiv – soustvarjalec sodobne inovativne družbe.

Prodorne zamisli, ki jih poraja ustvarjalni duh

Novo identiteto družbe BTC sta izoblikovali dve generaciji, ki sta s svojo pripadnostjo sledenju skupnih ciljev omogočili rast in razvoj dejavnosti družbe. Družba BTC se je uveljavila prav zaradi uresničenih projektov, ki so plod kolektivnega prizadevanja za inovativne pristope in stremenja po napredku. Vodstvo družbe zato načrtno spodbuja vključevanje zaposlenih v inovacijske procese. Iz ustvarjalnega duha najširše skupnosti se porajajo prodorne zamisli, izvirne ideje in nove vizije.

Ideje in projekti z vizijo

Družba BTC v svoje poslovanje uvaja inovativno poslovno kulturo. Za učinkovito spodbujanje k udeležbi pri nadaljnjem razvoju že nekaj let goji model vključevanja kreativnosti zaposlenih v poslovanje družbe, poimenovan Ideje in projekti z vizijo. Na ta način sta se prodorno mišljenje in inovativnost zaposlenih prebili v ospredje in izrazito okrepili, zaposleni pa postajajo bolj povezani na vseh ravneh medsebojnega komuniciranja. Prenos pobud v prakso je posledično tudi hitrejši in učinkovitejši.

Ideje, ki so obrodile sadove

Z vključevanjem čim večjega števila zaposlenih v procese inovativnega razmišljanja je prišlo do pravega izbruha poslovnih zamisli in odkritja novih poslovnih priložnosti. Med letoma 2008 in 2014 so zaposleni prijavili 206 poslovnih idej z vizijo in 31 projektov z vizijo. Na njihovo pobudo je, denimo, družba BTC uvedla novo dejavnost upravljanja nepremičnin v lasti drugih. Številne nagrade in priznanja, ki jih je prejela družba BTC, so potrditev prodornosti, izvirnosti in inovativnosti vseh, ki v njej delujejo.

>>Mednarodni standardi, po katerih posluje družba BTC

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :