BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Odpadki za surovine

Misija: Odpadki za surovine

A A A Besedilo Natisni

Pod projekt Misija: Zeleno se kot segment trajnostnega razvoja uvršča tudi odgovorno ravnanje z odpadki. V ta sklop sodi zmanjševanje deleža mešanih komunalnih odpadkov, kar dosegamo z doslednim ločevanjem odpadkov, ki jih nato kot sekundarno surovino posredujemo v nadaljnjo reciklažo.

Na področju ravnanja z odpadki torej zasledujemo enega izmed temeljnih ciljev: zviševanje deleža sekundarnih surovin v celotnih odpadkih.

Učinkovit sistem zbiranja, ločevanja in odvažanja odpadkov

Vzpostavili smo učinkovit sistem zbiranja in ločevanja odpadkov na izvoru (ekološki otoki pri vhodih v dvorane, sortirna mesta, triprekatni ločevalni koši v pisarnah), namenjen zaposlenim, poslovnim partnerjem in obiskovalcem.

Za odgovorno ravnanje z odpadki skrbimo s sprotnim pobiranjem in ločevanjem. Ločujejo se po 24 frakcijah na ekoloških postajah, ki so v naši lasti in se nahajajo v BTC City Ljubljana, Logističnem centru BTC ter v enotah Murska Sobota in Novo mesto. Poleg tega se na ekoloških postajah nahajajo tudi stiskalnice odpadkov.

V letu 2011 smo za območje BTC City pridobili tudi prvo električno vozilo, namenjeno odvažanju različnih odpadkov, v letu 2013 pa stiskalni zabojnik za embalažo na ekološki postaji v BTC City Ljubljana.

Ozaveščanje je ključno za učinkovitost pri ločevanju

Pomemben segment za doseganje odgovornega ravnanja z odpadki predstavlja učinkovito ozaveščanje o pravilnem zbiranju in ločevanju. V ta namen vseskozi izvajamo ozaveščevalne aktivnosti, kjer s pomočjo dopisov, brošur in prijaznih nalepk spodbujamo pravilno ločevanje odpadkov.

Z zmanjševanjem odpadkov in povečanjem deleža sekundarnih surovin do nižjih stroškov

Na področju odpadkov se rezultati trajnostnih projektov modernizacije sistema ravnanja z odpadki ter ozaveščanja javnosti o smotrnem ravnanju kažejo predvsem v povečevanju deleža sekundarnih surovin in zmanjševanju deleža komunalnih odpadkov. Sekundarne surovine so primerne za reciklažo, strošek njihovega odvoza pa je nižji od stroška odvoza navadnih komunalnih odpadkov. Tako povečevanje njihovega deleža vodi torej do znižanja stroškov ravnanja z odpadki. Od leta 2000, ko smo začeli sistematično ravnati z njimi, nam je uspelo zvišati delež ločenih odpadkov z 20% na 76%.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :