BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Varčno z vodo

Misija: Varčno z vodo

A A A Besedilo Natisni

V okviru strategije trajnostnega razvoja z vodo ravnamo varčno in preudarno. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe pripelje do velike svetovne krize, zaradi česar velja čista pitna voda za strateško dobrino 21. stoletja.

Prav zato si na področju ravnanja z vodo prizadevamo za zniževanje njene izgube in zniževanje porabe pri glavnih porabnikih.

Ukrepi za zniževanje porabe vode

Že pred desetimi leti smo začeli z zamenjavo klasičnih armatur s senzorskimi, ki jih vgrajujemo tudi v novogradnje. Doslej je bilo zamenjanih 1.500 m vodovodnih cevi, s čimer smo znatno znižali izgube vode: od leta 2000 do danes z 20% na 4,6%.

Za potrebe dopolnjevanja vode v bazene Vodnega mesta Atlantis se uporablja vodna vrtina, ki mesečno načrpa do 3.500 m3 vode. Poleg tega so v bazenih na izlivna mesta nameščene pršne glave, ki so opremljene s posebnimi šobami.

Za delovanje hladilnih stolpov v Kristalni palači se namesto pitne vode iz vodovodnega omrežja uporablja deževnica, ki je shranjena v posebnem bazenu v kleti.

Spremljanje porabe vode s posodobljenim informacijskim sistemom

Porabo vode redno spremljamo s posodobljenim informacijskim sistemom, ki omogoča nižje stroške in njeno porabo ter pravočasno ugotavljanje njene izgube. Rezultati trajnostnih projektov na tem področju, ki vključujejo ozaveščanje, obnovo vodnih, hidrantnih in kanalizacijskih omrežij ter novih tehnologij, se kažejo v nižjih izgubah vode in čedalje bolj brezhibnejšem vodovodnem omrežju. 

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :