BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Varčno z vodo

Misija: Varčno z vodo

A A A Besedilo Natisni

Vode ne cenimo, dokler vodnjak ni suh

Naslovno misel smo si sposodili od britanskega avtorja Thomasa Fullerja iz 17. stoletja. Voda je življenjsko pomembna dobrina in nepogrešljiva za vsa živa bitja. Kako pomembna je za Slovence, priča dejstvo, da so novembra 2016 slovenski poslanci potrdili zapis pravice do pitne vode v ustavo. Da bo voda na Zemlji v prihodnosti še bolj kot danes predstavljala strateško dobrino, kažejo napovedi Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) do leta 2050. Do takrat naj bi se povpraševanje po vodi zaradi rasti števila prebivalstva in ekonomske rasti povečalo za 55 odstotkov, hkrati pa naj bi se kakovost vode znatno poslabšala. V družbi BTC si želimo, da bi vsi prepoznali pomembnost prvega stavka tega uvoda in se do vode pričeli vesti bolj spoštljivo.

V družbi BTC se pomembnosti odgovornega ravnanja z vodo zavedamo, zato z vodo ravnamo preudarno. Z našim informacijskim sistemom pravočasno ugotavljamo morebitne izgube vode, redno spremljamo njeno porabo in z različnimi ukrepi poskušamo porabo še dodatno zmanjšati. Zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce s pozivnimi sporočili spodbujamo k odgovornejši porabi vode. Poleg osveščanja vlagamo v obnovo vodnih, hidrantnih in kanalizacijskih omrežij ter uvajanje novih tehnologij.

V zadnjih 15 letih smo zamenjali 1.750 metrov vodovodnih cevi. S tem smo izgube vode od leta 2000 zmanjšali z 20 % na 4,5 %.

Rezultati trajnostnih projektov na področju odgovornega ravnanja z vodo kažejo na vzdrževano vodovodno omrežje in manjše izgube vode.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :