BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Varnost za vse

Misija: Varnost za vse

A A A Besedilo Natisni

Varnost je predpogoj za svobodo in kakovost življenja

Vprašanje varnosti se v zadnjih letih zaradi zaostrenih varnostnih razmer v svetu uvršča visoko na politično in gospodarsko agendo. Poleg varnosti v fizičnem okolju ta vse bolj dobiva veljavo še v digitalnem svetu. Preventivno ukrepanje in nameščanje ustreznih varnostnih rešitev je ključno. Za odprta območja z visoko frekvenco obiskovalcev, kot je denimo naš BTC City Ljubljana, je zagotovitev 100-odstotnega nadzora poseben izziv. V družbi BTC se osredotočamo predvsem na splošno, požarno in prometno varnost. Hkrati zmanjšujemo verjetnost za nastanek situacij, ki bi ogrozile varnost naših obiskovalcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, in smo pripravljeni na hitro ter učinkovito ukrepanje v primeru, da bi se pripetile.

Varnost zagotavljamo z različnimi aktivnostmi, predvsem s preventivnimi ukrepi za preprečevanje požarov ter vzdrževanje in posodabljanje sistemov varovanja premoženja. Z namenom učinkovitega zagotavljanja splošne varnosti na območju BTC Cityja Ljubljana deluje lastna enota za varovanje. Naše osebje se redno udeležuje strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj. Prav tako naša enota sodeluje s policijo, reševalci in gasilci. V okviru splošne varnosti nenehno posodabljamo centralno voden video-sistem ter protivlomne in protipožarne sisteme.

V letu 2016 smo za okrepitev varnosti izvedli naslednje projekte:

  • ureditev enosmernih ulic in uvedba novega prometnega režima po konceptu skupnega prometnega prostora,
  • prestavitev strežniškega prostora v namenski strežniški prostor v kleti Kristalne palače,
  • pridobitev novega avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED) v poslovni stolpnici BTC City, ki ga je družbi BTC izročila UniCredit Bank,
  • posodobitev varnostne razsvetljave v Vodnem mestu Atlantis,
  • ureditev strelovoda na vzhodnem delu fasade Dvorane A,
  • dodatna ureditev požarnega izhoda na severnem delu Dvorane 7,
  • ureditev varnostne razsvetljave v Dvorani 8,
  • nadgradnja in razširitev požarnega javljanja v objektih na območju BTC City Ljubljana,
  • nadgradnja požarne varnosti v objektu G – hladilnici – v BTC Logističnem centru,
  • sodelovanje v projektu Varno na kolesu.

Za zagotavljanje visoke stopnje varnosti je zaslužna kombinacija usposobljenih zaposlenih in rednih naložb v modernizacijo in izboljševanje varnostnih sistemov. Tega se zavedajo tudi naši obiskovalci, poslovni partnerji in zaposleni, ki se na območju BTC Cityja Ljubljana počutijo varno.

Območje BTC Cityja Ljubljana urejamo skladno s konceptom skupnega prometnega prostora

V letu 2016 smo uredili štiri nove enosmerne ulice v BTC Cityju Ljubljana. Posodobitev prometne infrastrukture na novih enosmernih ulicah umirja promet in za obiskovalce pomeni prijaznejšo ureditev prostora.

Obiskovalci se lahko zapeljejo po enosmernem vozišču, pešci se lahko sprehodijo po novi pešpoti, kolesarji pa so dobili nove odseke kolesarskih stez.

Takšna prometna ureditev pomeni prijetnejši utrip, h kateremu dodatno pripomore ozelenitev območja. Nove prometne površine smo namreč ozelenili z zasaditvijo 91 dreves in z več kot 2.000 grmovnicami. Z novo ureditvijo se ohranja število parkirnih mest, postopno pa se izboljšuje pretočnost prometa na celotnem območju. Območje BTC Cityja Ljubljana urejamo skladno s kon ceptom skupnega prometnega prostora

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :