BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Zeleni promet

Misija: Zeleni promet

A A A Besedilo Natisni

V želji po zmanjšanju vplivov izpušnih plinov in za boljšo pretočnost prometa ter zadostno število parkirnih mest v družbi BTC veliko vlagamo tudi v posodobitev prometne infrastrukture.

Na področju ravnanja s prometom zasledujemo temeljni cilj: zagotavljanje pretočnosti prometa na območju BTC City Ljubljana.

BTC City prijazen do pešcev, kolesarjev in voznikov

V preteklih letih smo na področju ravnanja s prometom realizirali kar nekaj pomembnih projektov. V želji, da bi območje BTC City Ljubljana naredili prijazno za pešce in kolesarje, smo uredili kolesarske poti in pešpoti ter dodatne pločnike.  Kolesarjem je na voljo več kot 400 parkirnih mest za kolesa. Za varnejši in bolj pretočen promet je bilo zgrajenih 12 krožišč ter garažna hiša, uvedene pa so bile tudi opozorilne table za prosta parkirna mesta. Poleg 8.500 brezplačnih parkirnih mest so urejena tudi posebna za invalide in nosečnice. Ob dnevnih konicah in prireditvah je urejeno vodenje in usmerjanje prometa.

Že nekaj časa je v BTC City Ljubljana vzpostavljen tudi sistem alternativnih načinov prevoza. Obiskovalcem so na voljomestni avtobus, sistem Bicikelj in brezplačni Citybus. Na tem območju se nahajata tudi dve brezplačni polnilni mesti za polnjenje avtomobilov na električni pogon, družba BTC pa za prevoz po »mestecu« uporablja električni avto.

Za zeleni promet tudi v Logističnem centru BTC

V Logističnem centru BTC so s programom za racionalno pripravo in razvoz blaga prostorske kapacitete na tovornih vozilih zapolnjene optimalno, tako da je dnevni razvoz blaga opravljen z minimalnim številom transportnih vozil. Ti pri razvozu blaga na ta način opravijo najkrajšo možno pot. Za to inovacijo je družba v letu 2014 prejela nagrado Zelena logistika 2013.

Boljša pretočnost in manj emisij

Na področju prometa se rezultati trajnostnih projektov iskanja alternativnih načinov prevoza, vlaganja v infrastrukturo ter ozaveščanja javnosti kažejo v hitrejšem pretoku prometa skozi območje, uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev in s tem v manjšem obremenjevanju okolja z izpusti emisij.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :