BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Zeleni promet

Misija: Zeleni promet

A A A Besedilo Natisni

Da, tudi promet je lahko zelen

Ko obstanemo v prometu, pomislimo, ali sami ne ustvarjamo tega prometa. Podnebne spremembe, onesnaževanje okolja in pobude za trajnostni razvoj so neločljivo povezani s prometom, ki je eden največjih povzročiteljev izpustov škodljivih snovi v ozračje. Svetovni trend na področju zelenega prometa je elektromobilnost, ki tako v Evropi kot Sloveniji doživlja razcvet: ponudba in povpraševanje po električnih vozilih naraščata, uveljavljajo se novi poslovni modeli, razvijajo se tehnologije na področju baterij, v izgradnji je polnilna infrastruktura … Vse to podpira prizadevanja za postopen prehod na alternativna goriva v prometu.

Energetski koncept Slovenije predvideva močno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2055; do takrat naj bi dosegli 100-odstotno električno mobilnost v osebnem in javnem prometu. Elektromotorje smo zagnali tudi v družbi BTC, kjer se v letu 2016 lahko pohvalimo z nakupom treh novih električnih vozil in vzpostavitvijo sistema za souporabo električnih vozil »Avant2Go«.

Zmanjševanju vplivov prometa na okolje, večji pretočnosti prometa in prometni varnosti za pešce, kolesarje in obiskovalce z avtomobili v družbi BTC posvečamo pozornost s projekti v okviru Misije: Zeleni promet. Pri tem se osredotočamo na zagotavljanje parkirnih mest, posodobitev prometne infrastrukture in uveljavljanje alternativnih načinov mobilnosti.

V letu 2016 smo na področju prometa uresničili več projektov. Najpomembnejši med njimi, ki prispevajo k večji varnosti obiskovalcev in pretočnosti prometa, so:

  • štiri nova postajališča za souporabo električnih vozil v okviru sistema Avant2Go,
  • 2. faza ureditve parkirišča med restavracijo Argentino in Letališko cesto,
  • nova parkirna mesta za obiskovalce med južnim delom restavracije Argentino in Športnim centrom Millenium v BTC Cityju Ljubljana,
  • obogatitev voznega parka s tremi novimi električnimi vozili Renault Zoe in BMW i3 za službene namene družbe  BTC,
  • ureditev kolesarnice v kleti Kristalne palače.

Dostop do BTC Cityja Ljubljana je prijazen za pešce, kolesarje in voznike

Na področju upravljanja prometa smo že v preteklosti izvedli številne pomembne projekte. Izstopa predvsem BTC City Ljubljana, ki ga letno obišče 21 milijonov obiskovalcev. Množični obisk zahteva ustrezne infrastrukturne rešitve, zato na celotnem območju ljubljanskega BTC Cityja vlagamo v projekte, ki naše mestece naredijo še bolj prijazno obiskovalcem, ne glede na to, ali ga obiščejo peš, s kolesom ali avtomobilom. Tako urejamo kolesarske steze in pešpoti ter dodatne pločnike. Kolesarjem je v BTC Cityju Ljubljana na voljo sistem souporabe koles BicikeLJ ter več kot 490 parkirnih mest za kolesa. Za varnejši in bolj pretočen promet je bilo zgrajenih 15 krožišč in garažna hiša, postavili pa smo tudi table za obveščanje o prostih parkirnih mestih. Na celotnem območju je na voljo 8.500 brezplačnih parkirnih mest, med katerimi so posebna parkirna mesta za invalide in nosečnice. Ob dnevnih konicah in prireditvah v BTC Cityju Ljubljana zagotovimo urejeno vodenje in usmerjanje prometa.

Za dostop do BTC Cityja Ljubljana in premagovanje krajših razdalj na samem območju sta obiskovalcem na voljo mestni avtobus in brezplačni Citybus. Od septembra 2016 smo obstoječi avtobusni povezavi Ljubljanskega potniškega prometa s številko 27 dodali še novo in sicer s številko 24, katere končna postaja je pri Vodnem mestu Atlantis.

Poganja nas elektrika

Posluh imamo za voznike električnih vozil, ki jim omogočamo polnjenje avtomobilov na treh brezplačnih polnilnih mestih v BTC Cityju Ljubljana. Ena največjih pridobitev na področju zelenega prometa v letu 2016 je vzpostavitev sistema za souporabo električnih vozil Avant2Go. V sodelovanju s podjetjem Avant car smo namreč zagotovili štiri postajališča na območju BTC Cityja Ljubljana. Trendu elektromobilnosti sledimo tudi v družbi BTC, saj za prevoz po območju uporabljamo štiri električna vozila. Eno izmed njih, ki z napisom osvešča o zeleni mobilnosti, uporablja naša kurirska služba. Vse našteto uresničuje vizijo energijsko varčnega in prometno urejenega visokotehnološkega mesta BTC City Ljubljana.

>>BTC City Ljubljana s štirimi novimi postajali šči za souporabo električni h vozil Avant 2Go

 

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :