BTC City www
Vstopna stran › O družbi › Družba BTC d.d. › Več kot šestdesetletna tradicija

Več kot šestdesetletna tradicija

A A A Besedilo Natisni

Od Centralnih skladišč do enega največjih evropskih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč.

 • 1993

  • Prvo nakupovalno središče v Sloveniji
 • 1994

  • Delnice BTC začnejo kotirati na Ljubljanski borzi
 • 1995

  • Tržnica BTC City
  • Kongresna dvorana Mercurius
 • 1996

  • Zaključen delavski odkup (52 odstotno lastništvo zaposlenih)
  • Poslovna stavba v Češči vasi
  • Mestni avtobus v BTC
 • 1997

  • Prva slovenska gospodarska družba, ki kotira na Londonski borzi
  • Zasnova sodobnega evropskega urbanega cityja
 • 1998

  • ISO 9001
  • Nakupovalno središče Murska Sobota
 • 1999

  • Športni center Millenium
  • Center visoke mode Emporium
 • 2000

  • Kreacija blagovne znamke BTC City kot simbol enotnega prostora, ki povezuje poslovno, nakupovalno, rekreativno zabaviščno in kulturno središče
  • Teater Komedija BTC
 • 2001

  • Izgradnja poslovne stolpnice BTC City
  • Novo nakupovalno središče v Novem mestu
  • Multiplex kino Kolosej
 • 2002

  • Aleja mladih, odbojka, drsališče, družabne prireditve
 • 2003

  • Zgrajen je Distribucijski center Spar v Logističnem centru BTC
  • Zaživi megamarket Interspar v BTC City Murska Sobota
  • Izvedena je prenova Dvorane A v BTC City Ljubljana
 • 2004

  • Garažna hiša BTC City
  • Hala 12
  • Nakupovalni center Merkur
 • 2005

  • Vodno mesto Atlantis
  • Zabavišče Arena Vodafone
  • ISO 14001
  • Vlak v BTC
 • 2006

  • Zaživi nočno zabavišče Casino RIO
  • Odpre se avtopralnica BTC City Murska Sobota
  • Obiskovalci razglasijo Vodno mesto Atlantis za Naj kopališče
  • V Logističnem centru BTC zaživi Konferenčna dvorana
  • Izvedena je rekonstrukcija Dvorane 7
 • 2007

  • Projekt Partnerstvo Šmartinska
  • Idejne rešitve za Kristalno palačo
 • 2008

  • Ekoindeks
  • Pridobivanje dokumentacije za izgradnjo Kristalne palače
 • 2009

  • Temeljni kamen in intenzivna gradnja Kristalne palače
  • Ideje in projekti z vizijo
  • Svet za odprti dialog
 • 2010

  • Dvosmerna cesta med Dvorano A in Kristalno palačo
  • Vodna vrtina v Vodnem mestu Atlantis
  • Nagrada Okolju prijazno podjetje
 • 2011

  • Otvoritev Kristalne palače
  • Izgradnja sončne elektrarne v Logističnem centru
  • Nagrada za družbeno odgovornost Horus 2011
  • Nagrada za Ekoindeks, najboljši poslovni model
 • 2012

  • Celovito upravljanje s poslovnim prostorom za druge poslovne partnerje
  • Misija: Zeleno
  • Izgradnja sončne elektrarne v Murski Soboti
  • Pridobitev ISO 50001
  • Širitev Logističnega centra izven njegovega območja
 • 2013

  • Izobraževalni projekt BTC Campus
  • Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks

Od Centralnih do Javnih skladišč

Začetki družbe BTC segajo v leto 1954, ko je bilo z ustanovitveno pogodbo, sklenjeno na pobudo tedanjega ljubljanskega župana Marijana Dermastie, ustanovljeno podjetje Centralna skladišča. Zaradi razširitve dejavnosti in obsega poslovanja se je kmalu preimenovalo v Javna skladišča; vsa skladiščna dejavnost Ljubljane je bila tako združena na enem mestu. Leta 1963 je podjetje upravljalo z obsegom 68.867 m² poslovnih površin, na katerih je že dve leti kasneje zraslo največje blagovno skladišče v nekdanji Jugoslaviji.

 

Blagovno-transportni center Ljubljana – BTC

Leta 1975 se je podjetje razvilo v največje blagovno in transportno središče v nekdanji Jugoslaviji in Javna skladišča so se preimenovala v Blagovno-transportni center Ljubljana – BTC. Podjetje, ki se je uspešno ukvarjalo s hrambo in distribucijo blaga, je v obdobju med letoma 1977 in 1987 doseglo raven enega največjih evropskih kopenskih terminalov, s 180.970 m2 zaprtih skladiščnih površin. V njih se je hranilo blago, uvoženo iz Evrope, in se od tod distribuiralo po tedanji celotni Jugoslaviji, ali pa je bilo pripravljeno za izvoz. Skladišča so bila tiste čase vseskozi polno zasedena.

Blagovno-trgovinski center – BTC

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ob osamosvojitvi Slovenije in s postopnim uvajanjem tržne ekonomije, so se potrebe po tako velikih skladiščnih zmogljivostih občutno zmanjšale. Ob vprašanjih, kaj storiti s tolikšnim obsegom poslovnih površin in kako jih na novo osmisliti, se je vodstvo med različnimi možnostmi, ki so se ponujale, spodbujeno s svetovnimi trendi, odločilo, da bo prostor skladišč na obrobju Ljubljane namenilo trgovinski dejavnosti. Leta 1990 je bilo ime spremenjeno v Blagovno-trgovinski center – BTC in podjetje v družbeni lasti, ki je dotlej upravljalo s prostorom za skladiščenje, se je preobrazilo v delniško družbo, odgovorno za izbiro novih programov in poslovnih vsebin ter hkrati za ustrezno infrastrukturo. Tega leta so se začele odpirati prve trgovine. Prazni skladiščni prostori so postopoma dobivali novo, urbanejšo podobo, porajali so se zametki prvega slovenskega nakupovalnega središča.

BTC City

V dveh desetletjih poslovne preobrazbe in urbane prenove, ki je potekala od leta 1993 do 2013, se je družba BTC ‒katere delnice so bile uspešno uvrščene na mednarodni kapitalski trg na Londonski borzi vrednostnih papirjev ‒ po intenzivnem prestrukturiranju prvotnih skladiščnih prostorov in reorganizaciji poslovanja razvila v upravljavca nepremičnin, ki skupaj s številnimi poslovnimi partnerji zagotavlja ubran preplet različnih dejavnosti in storitev v urbanem prostoru modernega cityja, kakor se je razvil v večini svetovnih mest. Novonastali BTC City je razgiban, arhitekturno posodobljen in ambiciozno nadgrajen ter premišljeno prometno urejen prostor, ustvarjen kot odziv na spremenjene zahteve sodobnega časa. Ta prostor, zdaj že dodobra vpet v neposredno okolje mestnega središča in globoko vraščen v zavest ljudi, odraža živahen utrip pisanega dogajanja, katerega del je lahko prav vsakdo.

 

Rast poslovnih površin in razvoj vsebin v BTC City Ljubljana

1963 - 2014

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :