Trdna osnova za višje cilje.

BTC – Odprta družba

O družbi BTC

Območje uporabno 2012

BTC City Ljubljana

Družba BTC predstavlja eno izmed vodilnih podjetij v regiji na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin. Pod blagovno znamko BTC City v Ljubljani upravlja enega izmed največjih nakupovalnih, poslovnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi, poleg tega pa upravlja še nakupovalni središči v Novem mestu in Murski Soboti. Za velike naročnike zagotavlja prvovrstne storitve na področju upravljanja nepremičninskega portfelja, v Sloveniji pa deluje tudi kot eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG). Poleg omenjenega družba BTC upravlja tudi prepoznavno regijsko »spa & wellness« ikono Vodno mesto Atlantis, športno-rekreativne in gostinske storitve.

V zadnjem času družba BTC vzpostavlja mednarodna poslovna partnerstva tudi na številnih razvojnih področjih. S svojimi obstoječimi poslovnimi dejavnostmi ter hamoniziranim območjem BTC City Ljubljana se želi pozicionirati kot realno testno okolje, namenjeno razvoju in testiranju vseh vrst programske in strojne opreme. Območje BTC City Ljubljana namreč letno generira več kot 21 milijon obiskov, pri tem pa ustvari neskončno količino človeških in tehnoloških odtisov. Predstavlja ogromen razvojni potencial, saj je sestavljeno iz množice različnih vsebin, poslovnih in potrošniških segmentov ter gradbene, prometne in tehnološke infrastrukture. Tako široko zasnovan poslovni ekosistem družbe BTC s pomočjo številnih sodelujočih poslovnih partnerjev in uravnoteženega razvoja aktivnosti, temelječih zlasti na področjih industrije 4.0 in družbe 5.0. sledi strateški usmeritvi v smeri globalno vpetega poslovnega ekosistema, temelječega na inovacijah in razvoju.

Naša pot od 1954 do danes ter v pogled v prihodnost

 • 1954

  Ustanovitev podjetja Centralna skladišča

 • 1960

  Postopna gradnja Centralnih skladišč in transformacija podjetja v Javna skladišča

 • 1963

  Zgrajenih 68.867 m2 skladiščnih površin

 • 1975

  Podjetje kot Blagovno transportni center postane eno največjih evropskih kopenskih terminalov s 180.970 m2 površin

 • 1990

  Preimenovanje podjetja v Blagovno trgovinski center ter preoblikovanje v delniško družbo. Začetek odpiranja prvih trgovin.

 • 1993

  Otvoritev prvega nakupovalnega središča v Sloveniji, pri katerem je družba BTC sodelovala kot soustanoviteljica

 • 1993

  Ustanovitev mini pivovarne in pivnice BTC Kratochwill

 • 1994

  Delnice družbe BTC začnejo kotirati na Ljubljanski borzi

 • 1995

  Izgradnja BTC Tržnice in Kongresne dvorane MERCURIUS

 • 1996

  Povezava centra glavnega mesta in BTC z redno avtobusno linijo

 • 1997

  BTC kot prva slovenska družba kotira na Londonski borzi

 • 1997

  Zasnova sodobnega evropskega urbanega city-ja z novimi vsebinami

 • 1998

  Preoblikovanje nekdanjega logističnega centra Murska Sobota v nakupovalno središče

 • 1999

  Otvoritev športnega centra Millenium v BTC City Ljubljana

 • 1999

  Otvoritev centra visoke mode EMPORIUM

 • 2000

  Ustanovitev lastnega gledališča SiTi Teater BTC

 • 2000

  Kreacija blagovne znamke BTC CITY kot simbol enotnega prostora

 • 2000

  Izgradnja 13.000m2 velikega logističnega objekta BTC Logistični center

 • 2001

  Izgradnja poslovne stolpnice BTC

 • 2001

  V Novem mestu se nekdanji logistični center preoblikuje v Nakupovalno središče

 • 2001

  Na območju BTC City se odpre prvi multiplex kino v Sloveniji – KOLOSEJ

 • 2003

  Zgrajen je Distribucijski center Spar v Logističnem centru BTC

 • 2003

  Zaživi megamarket Interspar v BTC City Murska Sobota

 • 2003

  Izvedena je prenova Dvorane A v BTC City Ljubljana

 • 2004

  Izgradnja garažne hiše BTC City Ljubljana

 • 2004

  Preoblikovanje in prenova Hale 12 v prvi Outlet center

 • 2004

  Otvoritev nakupovalnega centra Merkur

 • 2005

  Otvoritev Vodnega mesta Atlantis v skupnem obsegu 20.000 m2 površine

 • 2005

  Otvoritev središča zabave Arena Play & Party

 • 2006

  Otvoritev Casino RIO

 • 2007

  Zasnova projekta PARTNERSTVO ŠMARTINKA. Javno-zasebno partnerstvo, ki je na novo opredelilo potencial 230.000 m2 nerazvitih površin v bližini BTC CITY.

 • 2008

  Razvoj poslovnega modela EKO INDEKS za konsistentno spremljanje trajnostnega razvoja družbe.

 • 2009

  Pričetek gradnje Kristalne palače

 • 2011

  Otvoritev Kristalne palače, najvišje poslovne stavbe v Sloveniji

 • 2011

  Izgradnja sončne elektrarne v BTC Logističnem centru Ljubljana

 • 2012

  Izgradnja sončne elektrarne v BTC CITY Murska Sobota

 • 2012

  Izgradnja in otvoritev Hotela PLAZA v BTC CITY Ljubljana, v katerega je družba Zlatarna Celje investirala približno 21 mio EUR

 • 2012

  Ustanovitev novega stebra poslovanja družbe BTC – BTC PROP za celovito upravljanje prostora in premoženja v tuji lasti

 • 2012

  Ustanovitev novega stebra poslovnaja – BTC Misija: Zeleno za trajnostni razvoj poslovanja družbe BTC

 • 2012

  Ustanovitev IBM innovation centra v poslovni stolpnici Kristalna palača

 • 2015

  Ustanovitev prvega pospeševalnika za start-up podjetja v Sloveniji

 • 2015

  Ustanovitev večnamenskega inovativnega stičišča ABC HUB

 • 2015

  BTC CITY postane mednarodno priznano kot inovativno mesto

 • 2016

  Revitalizacija območja in otvoritev edinstvenega kulinaričnega parka – BTC STREET FOOD

 • 2016

  Ustanovitev novega stebra poslovanja družbe BTC – BTC DIGIT za razvoj digitalizacije in inovativnega poslovnega okolja

 • 2016

  Mednarodni preboj in uspeh ABC Pospeševalnika s širitvijo svoje dejavnosti in poslovanja v ZDA in Nemčijo

 • 2016

  Ureditev nove prometne infrastrukture in izgradnja enosmernih ulic na območju BTC, z namenom večje prometne varnosti in trajnostnega razvoja.

 • 2017

  Prenova in revitalizacija večnameskega prostora v nov družbeni prostor – TRG MLADIH

 • 2017

  Prenova in revitalizacija BTC Tržnice ter otvoritev cvetličnega trga

 • 2017

  Ustanovitev BTC testnega območja (BTC Living Lab) za samovozeča, avtonomna vozila.

 • 2017

  Podpis sporazuma o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana

 • 2017

  Tehnološka digitalna transformacija družbe BTC pod okriljem poslovnega stebra BTC DIGIT

 • 2019

  Nadgradnja sistema upravljanja družbe BTC iz dvotirnega na enotirni sistem

 • 2020

  BTC postane odprta družba, trendseter in generator novih inovativnih poslovnih in družbenih pristopov

 • 2021

  Gostitev Digitalnega središča v BTC Cityju Ljubljana

 • 2021

  Predstavitev družbe BTC in BTC Cityja na Expo Dubaj

 • 2022

  Napoved gradnje rezidenčnega dela s centralnim parkom BTC Cityja

 • 2022

  Razvoj novega Logističnega centra Zalog skupaj s strateškim partnerjem

Rast, ki gre v vse smeri

Smo odprta, moderna in uspešna družba, ki napredno poslovno kulturo gradi na inovativnosti, družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

Poslovno rast dosegamo z neprestanim razvojem nakupovalnih središč, z logistično dejavnostjo in s celovitim upravljanjem s poslovnimi prostori.

V okviru Misije:Zeleno narekujemo odgovorne okoljske prakse in podpiramo širše družbene pobude.

Odprti smo za nove ideje, inovacije, nova sodelovanja in povezovanja, kar najbolje predstavlja Pospeševalnik ABC s štirimi lokacijami po svetu in neštetimi priložnostmi, ki jih nudi sodelujočim.

Certifikati

Certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001

Družba BTC je certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 pridobila leta 1998. Z njim je nadgradila obdobje uspešne transformacije, prestrukturiranja in poslovne rasti, ki so bile izrazite v obdobju od leta 1990 do 1997, ko se je iz nekdanjih Javnih skladišč preobrazila v danes eno izmed vodilnih družb v regiji na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin.

V Ljubljani pod blagovno znamko BTC City upravlja eno izmed največjih poslovnih, nakupovalnih in  rekreativno-zabaviščnih središč v Evropi, poleg tega pa upravlja še nakupovalni središči v Novem mestu in Murski Soboti, v Sloveniji pa deluje tudi kot eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG).

Danes so v sistem vodenja kakovosti vključeni procesi Upravljanje lastnih nepremičnin (BTC Cityji) ter Upravljanje logističnih storitev (Logistika). Sistem kakovosti za družbo ne pomeni le formalen opis delovanja sistema kakovosti, ampak je vrednota, ki jo v družbi brez izjeme spoštujemo in je izhodišče za odličnost poslovanja, ki je del slehernega zaposlenega. Sistem kakovosti zagotavlja vsem poslovnim partnerjem in obiskovalcem družbe prijaznejši BTC, boljše in kakovostnejše storitve ter s tem spodbuja k dolgoročnejšemu, zaupanja vrednemu sodelovanju.

Certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

Družba BTC se zaveda pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Poseben poudarek zato namenja ravnanju z odpadki, ravnanju z vodo in zrakom, učinkoviti porabi energije ter varnosti obiskovalcev in premoženja.

Poseben poudarek namenja ravnanju z odpadki, prometom, varstvu voda in zraka ter skrbi za racionalno porabljeno energijo. Družba BTC je v letu 2006 pridobila certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 na področju upravljanja s prostorom v BTC City Ljubljana in v Vodnem mestu Atlantis, v letu 2009 pa še za področje logistike. S certifikatom družba potrjuje odgovorno ravnanje z okoljem.

V sistem ravnanja z okoljem so vključeni procesi Upravljanje lastnih nepremičnin (BTC Cityji) ter Upravljanje logističnih storitev (Logistika).

Politika vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo ter premoženjem
 • ostati uspešno in sodobno evropsko poslovno, nakupovalno, rekreativno zabaviščno središče,
 • dosegati ustrezen donos iz poslovanja,
 • intenzivno vlagati v razvoj za zagotavljanje vsebinsko smiselnih in dopolnjujočih programov na vseh obstoječih in novih lokacijah,
 • zagotavljati izpolnjevanje želja in pričakovanj poslovnih partnerjev v skladu s poslovnimi opredelitvami in zmožnostmi družbe BTC v vseh fazah sodelovanja z namenom dosegati čim višjo stopnjo zadovoljstva in lojalnosti,
 • zagotavljati stabilno finančno rast poslovanja,
 • z uravnoteženo ponudbo in njihovo promocijo ter urejevanjem arhitekturnega izgleda BTC Cityja in poslovnih enot povečevati število obiskovalcev ter izpolnjevati njihove potrebe in pričakovanja,
 • zagotavljati organizacijsko in tehnološko napredne logistične storitve za poslovne partnerje,
 • upravljanje lastnih in tujih nepremičnin po načelu poslovne učinkovitosti in trajnostnega razvoja,
 • spodbujati vse zaposlene k iskanju novih idej ter organizacijskih, tehnoloških, okoljskih in energetskih izboljšav v poslovanju ter skrb za nenehno povečevanje dodane vrednosti na osnovi lastne inovativnosti,
 • vodenje investicij v skladu s sodobnimi okoljskimi in energetskimi spoznanji in zahtevami ter prijazno do družbe in okolja,
 • spodbujati inovativno, okoljsko in družbeno odgovorno ravnanje zaposlenih, poslovnih partnerjev, obiskovalcev in širše družbene skupnosti,
 • vključevanje v podporo razvoju širšega družbenega okolja (šport, kultura, znanost, itd.),
 • spodbujati in omogočati zaposlenim strokovno in človeško rast,
 • zagotavljati nenehno izboljšanje organizacije in tehnologije dela v vseh poslovnih procesih,
 • preprečevati in zmanjševati škodljive vplive na okolje z odpadki, ki nastajajo na lokacijah družbe BTC,
 • z investicijami in posodobitvami optimizirati porabo vode ter minimizirati obremenjevanje okolja z odpadlimi vodami, v kateri koli dejavnosti, ki jo upravlja družba BTC,
 • načrtovati in upravljati prometno ureditev na lokacijah tako, da bodo omogočali varnost vsem udeležencev v prometu ter minimizirati direktne in posredne škodljive vplive na okolje,
 • podpora pri načrtovanju in uresničevanju projektov za doseganje ciljev in stalnih izboljšav in ozaveščanje deležnikov na področju energetske učinkovitosti,
 • planiranje in izvajanje nabave izdelkov in storitev, ki upoštevajo kakovostne, okoljske in energetske vidike in specifične zahteve le-teh v življenjskem ciklu izdelka in storitve,
 • z aktivnimi požarno-varstvenimi, higienskimi ter drugimi specifičnimi ukrepi zagotoviti maksimalno možno varovanje oseb in njihovega zdravja ter premoženja lastnikov in vseh poslovnih partnerjev,
 • spoštovati etične in družbene norme ter zahteve relevantne zakonodaje na področju okolja, energetike ter vseh ostalih poslovnih področjih,
 • pri procesih, kjer so na kakršni koli način vključena živila, zagotavljati varnost le-teh v skladu z zakonsko predpisanimi zahtevami na tem področju.
Certifikat za sistem upravljanja z energijo ISO 50001

Družba BTC je certifikat za sistem upravljanja z energijo ISO 50001 pridobila leta 2012. Certifikat je rezultat načrtnega dela in aktivnosti na področju uresničevanja trajnostnega razvoja, katere sestavni del je tudi stalno izboljševanje energetske učinkovitosti in iskanje novih energetskih virov. To vodi k učinkovitemu in odgovornemu ravnanju z energenti, posledično pa k povečevanju energetskih prihrankov in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

V sistem upravljanja z energijo sta vključena procesa Upravljanje lastnih nepremičnin (BTC Cityji) in Upravljanje logističnih storitev (Logistika).

Certifikat za sistem upravljanja s premoženjem ISO 55001

Družba BTC je certifikat za sistem upravljanja s premoženjem ISO 55001 prejela leta 2016 in je med prvimi prejemniki teh certifikatov, podeljenih s strani mednarodnega združenja certifikacijskih organov za ocenjevanje sistemov vodenja IQNet. Certifikat je družba pridobila za poslovno enoto BTC PROP, ki za velike naročnike zagotavlja prvovrstne storitve na področju upravljanja poslovnega nepremičninskega portfelja.

V sistem upravljanja s premoženjem je vključen proces Upravljanje nepremičnin za druge lastnike (BTC PROP).

Cetrifikat platinaste bonitetne odličnosti AAA

Družba BTC je med prvimi družbami in podjetji, ki so v Sloveniji prejeli Certifikat platinaste bonitetne odličnosti AAA. Certifikat, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode, prejmejo podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar štiri leta zapored. V Sloveniji mednarodno priznane standarde platinaste bonitetne odličnosti dosega le majhen delež podjetij, med katere se uvršča tudi družba BTC. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

  Odprto družbo vodijo odprte ideje.

Organizacija in lastniška struktura

Organizacija družbe

Organizacija družbe

UPRAVNI ODBOR
GLAVNI
IZVRŠNI
DIREKTOR
POSLOVNE
ENOTE
IZVRŠNI DIREKTORJI
IZVRŠNI
DIREKTOR
ZA PODROČJE MARKETINGA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
IZVRŠNI
DIREKTOR
ZA PODROČJE FINANC IN INFORMATIKE
INOVACIJE IN DIGITALIZACIJA
BTC PROP
LOGISTIKA
BTC CITY
TRAJNOSTNI RAZVOJ
MARKETING
TRŽNO KOM. IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
RAČUNOVOD-
STVO
FINANCE
UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV
KONTROLING
INFORMATIKA
STROKOVNE SLUŽBE
 • INVEST POINT doo

 • Ostali delnicarji

 • Ajdacom dd

Lastniška struktura na dan 31. 12. 2023

Družba je v večinski lasti zaposlenih, vodstva in upokojencev družbe. Ajdacom, d.d. je v lasti zaposlenih in vodstva, Invest Point, d.o.o. pa je v lasti širšega vodstva družbe.

Leta 2001 je BTC izvedel delavsko managerski odkup, s čimer je družba pridobila stabilno lastništvo.

 • Ajdacom d.d. – 66.36%

 • INVEST POINT d.o.o. – 29.01%

 • Ostali delničarji – 4.63%

Dobri rezultati so zato, da jih presegamo.

Organizacija in lastniška struktura

2024

Gradiva:

2023

Gradiva:

2022

Gradiva:

2021

Gradiva:

2020

Gradiva:

2019

Gradiva:

2018

Gradiva:

2017

Gradiva:

2016

Gradiva

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ljudje so tisti, ki ustvarjajo presežke

Zaposleni in inovacije

Kultura inovativnosti zaposlenih

Novo identiteto družbe BTC sta izoblikovali dve generaciji, ki sta s svojo pripadnostjo sledenju skupnih ciljev omogočili rast in razvoj dejavnosti družbe. Družba BTC se je uveljavila prav zaradi uresničenih projektov, ki so plod kolektivnega prizadevanja za inovativne pristope in stremenja po napredku. Vodstvo družbe zato načrtno spodbuja vključevanje zaposlenih v inovacijske procese. Iz ustvarjalnega duha najširše skupnosti se porajajo prodorne zamisli, izvirne ideje in nove vizije.

Ideje in projekti z vizijo

Družba BTC v svoje poslovanje uvaja inovativno poslovno kulturo. Za učinkovito spodbujanje k udeležbi pri nadaljnjem razvoju že nekaj let goji model vključevanja kreativnosti zaposlenih v poslovanje družbe, poimenovan Ideje in projekti z vizijo. Na ta način sta se prodorno mišljenje in inovativnost zaposlenih prebili v ospredje in izrazito okrepili, zaposleni pa postajajo bolj povezani na vseh ravneh medsebojnega komuniciranja. Prenos pobud v prakso je posledično tudi hitrejši in učinkovitejši.

Ideje, ki so obrodile sadove

Z vključevanjem čim večjega števila zaposlenih v procese inovativnega razmišljanja je prišlo do pravega izbruha poslovnih zamisli in odkritja novih poslovnih priložnosti. Med letoma 2008 in 2014 so zaposleni prijavili 206 poslovnih idej z vizijo in 31 projektov z vizijo. Na njihovo pobudo je, denimo, družba BTC uvedla novo dejavnost upravljanja nepremičnin v lasti drugih. Številne nagrade in priznanja, ki jih je prejela družba BTC, so potrditev prodornosti, izvirnosti in inovativnosti vseh, ki v njej delujejo.

Odlično delo in inovativne ideje so vedno opažene.

Nagrade in priznanja

Nagrade in priznanja
za prizadevanja družbe BTC

2023
 • Priznanje slovenskega logističnega združenja za izjemen doprinos k razvoju Logističnega kongresa – Oskrbovalne verige v znanosti in praksi
 • Pridobitev certifikata Platinasta Bonitetna odličnost AAA
2022
 • Pridobitev Green Star Cetifikata 2021 za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje
 • Pridobitev certifikata Platinasta Bonitetna odličnost AAA
 • Vodno mesto Atlantis prejme nagrado Naj kopališče v kategoriji pokritih bazenskih kopališč
2021
 • Pridobitev certifikata Platinasta Bonitetna odličnost AAA
 • Nagrada Naj kopališče Vodnega mesta Atlantis za 1. mesto v kategoriji pokritih bazenskih kopališč
2019
 • priznanje Kristalni Triglav 2019 – najvišje priznanje v slovenskem turizmu za izjemen prispevek BTC City Ljubljana k razvoju slovenskega turizma
2018
 • nagrada Digitalna preobrazba leta za uspešno uveljavljanje številnih digitalnih rešitev v podjetju
 • nagrada za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika družbi BTC, soustanoviteljici in podpornici pospeševalnika od samega začetka
2017
 • naziv “Častni meščan Ljubljane 2017” za predsednika uprave družbe BTC, Jožeta Mermala
 • nagrada Zlato pero za odličnost v komuniciranju v kategoriji korporativne družbene odgovornosti za projekt Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji (družba BTC v sodelovanju z agencijo Pristop)
 • certifikat Zlate bonitetne odličnosti družbe Bisnode
 • priznanje Platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije
 • priznanje za najboljšo slovensko kolesarsko ekipo leta podeljeno ženski profesionalni ekipi BTC City Ljubljana
 • nagrada za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika družbi BTC, soustanoviteljici in podpornici pospeševalnika od samega začetka
2016
 • Neodvisna agencija za izbor in promocijo managerjev / 34. podelitev priznanj najboljšim evropskim managerjem: Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, prestižno priznanje za izjemne rezultate dela družbe BTC, ki jih je le-ta dosegla pod njegovim vodenjem, najvišja menedžerska nagrada za življenjsko delo »Naj manager 2016« jugovzhodne in srednje Evrope in Naj družba.
 • 19. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi: Prizma za celovit komunikacijski program za projekt »Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji« (družba BTC v sodelovanju z agencijo Pristop)
 • 18. Dnevi energetikov: nagrada »Energetsko učinkovit projekt« za sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis z odpadno industrijsko toploto iz podjetja Julona (družba BTC v sodelovanju s skupino Aquafil)
 • Zavod Ypsilon: nagrada PRIYATELJ za program BTC Campus, ki predstavlja sinonim za ambasadorja mladih in generacije Y
 • certifikat Zlate bonitetne odličnosti družbe Bisnode
2015
 • priznanje platinasti donator Slovenske znanstvene funacije
 • nagrada za izstopajoče dosežke na področju oglaševanja na tekmovanju Outstanding (družba BTC skupaj z oglaševalsko agencijo Saatchi & Saatchi)
2014
 • SOF Zlato priznanje za projekt »Iz kolesarskih stez na maraton«
 • SPORTO Awards: Posebno priznanje kolesarski ekipi BTC City Ljubljana
2013
 • priznanje platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije
 • nagrada turistična prizma za novo kakovost v turizmu
 • nagrada zelena logistika 2013 za uresničevanje okoljevarstvenih ciljev na področju logistike
 • evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji, v kategoriji velikih podjetij za projekt BTC City in smučarski skoki za ženske
 • posebna nagrada za dosežke na področju učinkovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetskega menedžmenta v okviru 15. dnevov energetikov
 • InLoCom 2013 za inovativen projekt na ravni lokalnih skupnosti BTC City in ženski smučarski skoki
2011
 • družba BTC nominirana za evropsko poslovno nagrado za poslovni model ekoindeks
 • nagrada JAPTI za najbolj inovativen poslovni model ekoindeks
 • nagrada horus za družbeno najbolj odgovorno podjetje
2010
 • nagrada okolju prijazno podjetje
2001
 • nagrada primus, strokovno priznanje za komunikacijsko odličnost Slovenskega društva za odnose z javnostmi
 • Priznanje slovenskega logističnega združenja za izjemen doprinos k razvoju Logističnega kongresa – Oskrbovalne verige v znanosti in praksi
 • Pridobitev certifikata Platinasta Bonitetna odličnost AAA
 • Pridobitev Green Star Cetifikata 2021 za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje
 • Pridobitev certifikata Platinasta Bonitetna odličnost AAA
 • Vodno mesto Atlantis prejme nagrado Naj kopališče v kategoriji pokritih bazenskih kopališč
 • Pridobitev certifikata Platinasta Bonitetna odličnost AAA
 • Nagrada Naj kopališče Vodnega mesta Atlantis za 1. mesto v kategoriji pokritih bazenskih kopališč
 • priznanje Kristalni Triglav 2019 – najvišje priznanje v slovenskem turizmu za izjemen prispevek BTC City Ljubljana k razvoju slovenskega turizma
 • nagrada Digitalna preobrazba leta za uspešno uveljavljanje številnih digitalnih rešitev v podjetju
 • nagrada za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika družbi BTC, soustanoviteljici in podpornici pospeševalnika od samega začetka
 • naziv “Častni meščan Ljubljane 2017” za predsednika uprave družbe BTC, Jožeta Mermala
 • nagrada Zlato pero za odličnost v komuniciranju v kategoriji korporativne družbene odgovornosti za projekt Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji (družba BTC v sodelovanju z agencijo Pristop)
 • certifikat Zlate bonitetne odličnosti družbe Bisnode
 • priznanje Platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije
 • priznanje za najboljšo slovensko kolesarsko ekipo leta podeljeno ženski profesionalni ekipi BTC City Ljubljana
 • nagrada za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika družbi BTC, soustanoviteljici in podpornici pospeševalnika od samega začetka
 • Neodvisna agencija za izbor in promocijo managerjev / 34. podelitev priznanj najboljšim evropskim managerjem: Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, prestižno priznanje za izjemne rezultate dela družbe BTC, ki jih je le-ta dosegla pod njegovim vodenjem, najvišja menedžerska nagrada za življenjsko delo »Naj manager 2016« jugovzhodne in srednje Evrope in Naj družba.
 • 19. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi: Prizma za celovit komunikacijski program za projekt »Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji« (družba BTC v sodelovanju z agencijo Pristop)
 • 18. Dnevi energetikov: nagrada »Energetsko učinkovit projekt« za sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis z odpadno industrijsko toploto iz podjetja Julona (družba BTC v sodelovanju s skupino Aquafil)
 • Zavod Ypsilon: nagrada PRIYATELJ za program BTC Campus, ki predstavlja sinonim za ambasadorja mladih in generacije Y
 • certifikat Zlate bonitetne odličnosti družbe Bisnode
 • priznanje platinasti donator Slovenske znanstvene funacije
 • nagrada za izstopajoče dosežke na področju oglaševanja na tekmovanju Outstanding (družba BTC skupaj z oglaševalsko agencijo Saatchi & Saatchi)
 • SOF Zlato priznanje za projekt »Iz kolesarskih stez na maraton«
 • SPORTO Awards: Posebno priznanje kolesarski ekipi BTC City Ljubljana
 • priznanje platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije
 • nagrada turistična prizma za novo kakovost v turizmu
 • nagrada zelena logistika 2013 za uresničevanje okoljevarstvenih ciljev na področju logistike
 • evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji, v kategoriji velikih podjetij za projekt BTC City in smučarski skoki za ženske
  posebna nagrada za dosežke na področju učinkovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetskega menedžmenta v okviru 15. dnevov energetikov
 • InLoCom 2013 za inovativen projekt na ravni lokalnih skupnosti BTC City in ženski smučarski skoki
 • družba BTC nominirana za evropsko poslovno nagrado za poslovni model ekoindeks
 • nagrada JAPTI za najbolj inovativen poslovni model ekoindeks
 • nagrada horus za družbeno najbolj odgovorno podjetje
 • nagrada okolju prijazno podjetje
 • nagrada primus, strokovno priznanje za komunikacijsko odličnost Slovenskega društva za odnose z javnostmi

Preteklost, spoznaj prihodnost.

Vizija skozi čas

mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC d.d.

Mag. Damjan Kralj od julija 2019 kot glavni izvršni direktor prevzema odgovornost za kontinuiteto nadaljnjega uspešnega poslovanja in razvoja družbe BTC, ki temelji na povezovanju številnih domačih in tujih strateških partnerjev v diverzificiran poslovni ekosistem. Več kot 15 letne predhodne izkušnje na vodstvenih funkcijah v družbi BTC mu zagotavljajo prvovrstne vodstvene kompetence, odlično poznavanje panoge in notranje delovanje sistema. V okviru Razvojne strategije 2021-2025 pa je glavni nosilec odgovornosti za prehod v odprto, povezano in globalno vpeto družbo, ki bo temeljila na uravnoteženem in medsebojno povezanem nizu aktivnosti, izhajajoč iz tradicionalnega poslovnega modela upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin ter izvajanja logističnih storitev, nadgrajenimi z razvojnimi iniciativami s področja industrije 4.0 in družbe 5.0.

Pred tem je na funkciji člana uprave, direktorja za trženje in marketing, v obdobju maj 2014 – junij 2019, poleg razvoja poslovanja na področju temeljnih dejavnosti skupaj z ostalimi nosilci odgovornosti udejanjal korporativno strategijo odprte družbe in s tem krepil razvojno plat družbe BTC. Kot predsednik nadzornega sveta ABC pospeševalnika in eden izmed glavnih podpornikov ustanovitve, v katerem so v tem času vzklile številne domače in tuje uspešne zagonske zgodbe, je še danes odgovoren za uravnotežen poslovni razvoj pospeševalnika, družba BTC pa je navkljub pretežno tradicionalnemu poslovnemu modelu, ki temelji na upravljanju in razvoju poslovnih nepremičnin ter izvajanju logističnih storitev, mednarodno prepoznavna kot inovativna družba.

Na mestu direktorja PE BTC City je v obdobju december 2006 – maj 2014 v Slovenijo pripeljal številna mednarodna trgovska imena in vsebine, ki so s komplementarnimi dejavnostmi domačim trgovcem dvignili ponudbo za obiskovalce na raven, ki v marsikaterem pogledu danes prekaša številna regijska nakupovalna središča. S sprotnim prilagajanjem uravnoteženega portfelja poslovnih partnerjev in oblikovanja ponudbe tudi na področju oddaje pisarniških poslovnih prostorov pa je uspešno botroval takratnim izzivom najbolj zaostrenega obdobja finančne krize ter ob tem ves čas vodenja dosegal vse zastavljene finančne in ostale poslovne cilje znotraj omenjenega področja.

Za njegov prvi projekt na vodstveni funkciji direktorja PE Vodno mesto v obdobju september 2004 – december 2006 velja uspešna vzpostavitev dejavnosti, odprtje in razvoj Vodnega mesta Atlantis, ki je do danes postalo prepoznavna in priznana »spa & wellness« regijska ikona.

Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot predsednik Gimnastične zveze Slovenije, član Sveta guvernejev AmCham Slovenija, član upravnega odbora KK Cedevita Olimpija Ljubljana in podpredsednik kluba KK Cedevita Olimpija Ljubljana ter član upravnega odbora Teniške zveze Slovenije pa v duhu trajnostne naravnanosti družbe BTC tudi sam preko omenjenih volonterskih funkcij udejanja načelo vračanja nazaj družbi in okolju.

Upravni odbor

Joze Mermal - BTC
Ljubljana, 15.03.2017 Foto: Aleš Beno

JOŽE MERMAL

Predsednik upravnega odbora družbe BTC d.d.

helena_petrin

HELENA PETRIN

Direktorica korporacijsko pravnega področja, namestnica predsednika upravnega odbora, neizvršna članica upravnega odbora

AR-20171017IMG_3247

MARKO ŽEHELJ

Neizvršni član upravnega odbora

Damjan Kralj

Mag. DAMJAN KRALJ

Glavni izvršni direktor, član upravnega odbora

Foto: Piqant Photography

JASMINA TOKIĆ

Predstavnica delavcev v upravnem odboru, neizvršna članica

Izvršni direktorji

Damjan Kralj

Mag. DAMJAN KRALJ

Glavni izvršni direktor

Rajko_Cvorovic

RAJKO ČVOROVIČ

Izvršni direktor za finance, računovodstvo, kontroling in informatiko

M;iha_Mermal

MIHA MERMAL

Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj

Od Centralnih do Javnih skladišč

Začetki družbe BTC segajo v leto 1954, ko je bilo z ustanovitveno pogodbo, sklenjeno na pobudo tedanjega ljubljanskega župana Marijana Dermastie, ustanovljeno podjetje Centralna skladišča. Zaradi razširitve dejavnosti in obsega poslovanja se je kmalu preimenovalo v Javna skladišča; vsa skladiščna dejavnost Ljubljane je bila tako združena na enem mestu. Leta 1963 je podjetje upravljalo z obsegom 68.867 m² poslovnih površin, na katerih je že dve leti kasneje zraslo največje blagovno skladišče v nekdanji Jugoslaviji.

Blagovno-transportni center Ljubljana – BTC

Leta 1975 se je podjetje razvilo v največje blagovno in transportno središče v nekdanji Jugoslaviji in Javna skladišča so se preimenovala v Blagovno-transportni center Ljubljana – BTC. Podjetje, ki se je uspešno ukvarjalo s hrambo in distribucijo blaga, je v obdobju med letoma 1977 in 1987 doseglo raven enega največjih evropskih kopenskih terminalov, s 180.970 m2 zaprtih skladiščnih površin. V njih se je hranilo blago, uvoženo iz Evrope, in se od tod distribuiralo po tedanji celotni Jugoslaviji, ali pa je bilo pripravljeno za izvoz. Skladišča so bila tiste čase vseskozi polno zasedena.

 

BTC City Ljubljana

V dveh desetletjih poslovne preobrazbe in urbane prenove, ki je potekala od leta 1993 do 2013, se je družba BTC ‒katere delnice so bile uspešno uvrščene na mednarodni kapitalski trg na Londonski borzi vrednostnih papirjev ‒ po intenzivnem prestrukturiranju prvotnih skladiščnih prostorov in reorganizaciji poslovanja razvila v upravljavca nepremičnin, ki skupaj s številnimi poslovnimi partnerji zagotavlja ubran preplet različnih dejavnosti in storitev v urbanem prostoru modernega cityja, kakor se je razvil v večini svetovnih mest. Novonastali BTC City je razgiban, arhitekturno posodobljen in ambiciozno nadgrajen ter premišljeno prometno urejen prostor, ustvarjen kot odziv na spremenjene zahteve sodobnega časa. Ta prostor, zdaj že dodobra vpet v neposredno okolje mestnega središča in globoko vraščen v zavest ljudi, odraža živahen utrip pisanega dogajanja, katerega del je lahko prav vsakdo.

 

Rast poslovnih površin in razvoj vsebin v BTC City Ljubljana

 

Intenzivna vlaganja in razvoj

Rast družbe BTC sloni na velikih naložbah v razvoj.

Revolucija v prostoru

Zgledi po svetu in nove priložnosti sodobnega časa so bili tista spodbuda, ki je družbo BTC vodila k ponovni opredelitvi prostora, s katerim je upravljala. Sivi monolit skladišč na mestnem obrobju je sčasoma preoblikovala v moderen city; spremenjena podoba in nov poslovni namen prostora sta postala generator nadaljnje razvojne poti družbe, vir navdiha in njen stalni izziv.

Prav zato je bilo v zgodovini BTC sleherno leto zaznamovano s številnimi naložbami, tako lastnimi kot partnerskimi, prek katerih je družba uresničevala zastavljene projekte, marsikdaj velikopotezne in prebojne. Njihova uresničitev je vplivala na rast in razširitev poslovanja, ki vse bolj izpričano sloni na načelih trajnostnega razvoja.

 

Delnice družbe BTC na Londonski borzi

Delnice družbe BTC so bile od leta 1997 do 2001 uvrščene na Londonsko borzo vrednostnih papirjev. Družba BTC je s prodajo delnic na Londonski borzi vrednostnih papirjev pridobila pomembna sredstva za nadaljnji razvoj.

 

Naložbe, gradnja 1993–2014

 • 177.000 m2 prenovljenih poslovnih prostorov
 • 150.000 m2 novogradenj
 • Družba BTC je vložila 241 milijonov EUR.
 • Partnerji družbe BTC so vložili 165 milijonov EUR.

 

Enotirni sistem upravljanja

Enotirni sistem upravljanja družbe BTC je bil s soglasjem Skupščine družbe BTC d.d. uveden meseca julija 2019. Sprememba upravljanja družbe iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja je bila uvedena z namenom večjega vključevanja lastnikov družbe BTC v strateške odločitve upravljanja in razvoja dejavnosti družbe BTC. V upravnem odboru bodo tako tudi predstavniki lastnikov, ki poslov ne bodo opravljali operativno, temveč bodo opravljali funkcijo nadzora ter soodločanja o strateških zadevah družbe.

Enotirni sistem upravljanja narekuje ustanovitev upravnega odbora. Štiričlanski upravni odbor je bil soglasno sprejet s sklepom Skupščine, dodaten član upravnega odbora pa je predlagan s strani Sveta delavcev. Na osnovi sklepov konstitutivne seje upravnega odbora je predsednik upravnega odbora Jože Mermal (neizvršni član), njegova namestnica je Helena Petrin (neizvršna članica), Marko Žehelj (neizvršni član) ter predstavnik delavcev, ravno tako neizvršni član, ki ga bo kot predstavnika delavcev predlagal Svet delavcev. Glavni izvršni direktor, ki bo skupaj z ostalimi izvršnimi direktoji odgovornimi za posamezna področja, odgovoren za vodenje poslov družbe BTC d.d. je mag. Damjan Kralj.

Z enotirnim sistemom vodenja tako družba BTC nadaljuje z uresničevanjem zastavljene vizije in strategije družbe, zagotavlja transparentnost in večjo vključenost lastnikov družbe v proces starteškega razvoja in odločanja ter s tako oblikovanim sistemom vodenja zagotavlja medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj v družbi BTC.

Od zelenih projektov in vrhunske tehnologije do domišljenih upravljavskih rešitev.

Poslovanje, ki ustvarja možnosti za uspešen razvoj in nove poslovne priložnosti.

Upravljanje nepremičnin in prostora, razvoj premoženja in svetovalni inženiring

Družba BTC je v letih razvoja v celoti preobrazila in prenovila razsežno površino novoustvarjenega BTC Cityja ter se razvila v vrhunsko usposobljenega upravljavca nepremičnin. Široko strokovno znanje in izkušnje na področju
upravljanja nepremičnin tudi uspešno trži.

V svojem poslovanju je tako uvedla novo storitev: celovito upravljanje s poslovnim prostorom za druge poslovne partnerje. Svojim strankam nudi temeljit vpogled v lokalni trg, saj so operativni, taktični in strateški vidiki upravljanja zgradb in prostora del njenih vsakdanjih dejavnosti.

Spričo visoko kakovostnih storitev in inovativnih upravljavskih rešitev zagotavlja optimizacijo procesov upravljanja zgradb in prostora, s tem pa omogoča doseganje optimalne stroškovne učinkovitosti.

 

Trajnostni razvoj

Vse poslovne odločitve, ki jih družba sprejema, odražajo njen odgovorni odnos do poslovnih partnerjev,  obiskovalcev, širše družbene skupnosti in okolja.

 

Inovativne poslovne storitve

Strokovne in inovativne poslovne storitve na področju upravljanja nepremičnin so družbi BTC omogočile širitev dejavnosti upravljanja in razvoja nepremičnin na skupine s podobnim značajem, kot so nakupovalna središča, logistika, poslovni prostori…

Domišljene upravljavske storitve temeljijo na partnerstvu s ključnimi poslovnimi partnerji družbe BTC. Družba BTC stremi k odličnosti svojih storitev upravljanja nepremičnin v tuji lasti. Za uspešno uresničitev teh storitev svoje znanje in izkušnje nadgrajuje s specialnimi znanji poslovnih partnerjev, kot so Petrol na področju energetike, IBM Slovenija in Microsoft na področju informacijskih tehnologij idr.

 

Večdimenzionalna rast

Družba BTC ohranja svoj dinamični značaj z različnimi oblikami rasti, ki jih razvija: od inovativnih storitev in novih poslovnih vsebin, projektov, zasnovanih na osnovi trajnostnega razvoja, sinergije med domačimi in tujimi  poslovnimi partnerji, družbeno odgovornostjo … do vstopanja v nove tržne segmente. Družba je tesno povezana tako z različnimi multinacionalnimi družbami kot z domačimi podjetji; po tej poti nove projekte povezuje z lokalno skupnostjo, vlagateljem pa zagotavlja vse prednosti dolgoročne rasti in optimalne donose.

Družba BTC je skupaj s poslovnim partnerjem IBM Slovenija uvedla najmodernejši informacijski sistem za računalniško podprto upravljanje sredstev in storitev, IBM Maximo, ki omogoča celovito upravljanje nepremičnin, investicijskih projektov, prostora, energije in okolja.

 

Logistika

Logistični center BTC svojo dolgoletno tradicijo logističnih storitev, plodne izkušnje in široko znanje nadgrajuje z  uporabo najsodobnejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z vsestransko modernizacijo storitev si je Logistični center BTC položaj na področju logistike močno utrdil in se uvrstil med vodilne ponudnike na področju izdelkov vsakdanje rabe (FCMG).

 

Globalizacija

Družba BTC izbira mednarodne poslovne partnerje za dolgoročno strateško sodelovanje in krepitev tržne vsebine na podlagi teženj in usmeritev tako na globalni kot tudi na lokalni ravni.

 

Ključni generatorji prihodkov:

 • Upravljanje BTC Cityjev
 • Logistične storitve
 • BTC PROP – Razvoj in upravljanje tujih nepremičnin
 • Misija: Zeleno
 • Strateški projekti

Inovativne storitve, kreativne rešitve, partnerske mreže v dialogu s prihodnostjo.

Upravljanje nepremičnin in prostora, razvoj premoženja in svetovalni inženiring

Poleg Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana bo na nadaljnji razvoj BTC Cityja pomembno vplival velik projekt novega urbanističnega načrta, poimenovan Partnerstvo Šmartinska.

 

Do prestižne mestne četrti po zgledu newyorškega Manhattna

Obsežne naložbe v minulih dvajsetih letih, namenjene novogradnjam, rekonstrukcijam, obnovi infrastrukture, energetski učinkovitosti ter sodobni informacijski tehnologiji, ki so vse botrovale revolucionarni preobrazbi neurbanega primestnega območja v sodoben city, BTC City, potrjujejo, da je družba BTC vseskozi usmerjena v rast in razvoj ter širitev dejavnosti.

S tem projektom javno-zasebnega partnerstva, za katerega je Mestna občina Ljubljana razpisala mednarodni urbanistični natečaj za celovito urbanistično idejno zasnovo območja, ki neposredno meji na BTC City, bo na novo opredeljen namen 230.000 m2 obsegajoče degradirane industrijske površine, ki leži ob eni daljših mestnih prometnic v Ljubljani, Šmartinski cesti in železniški progi.

Glede na izbrano idejno rešitev naj bi tod zrasla prestižna mestna četrt po zgledu newyorškega Manhattna, z umestitvijo poslovno-trgovskih in stanovanjskih zgradb okrog razprostranjenega osrednjega parka.

V okviru nove urbanistične ureditve Partnerstvo Šmartinska sta bila že uresničena dva izmed načrtovanih projektov: Kristalna palača in hotel Plaza.

Arhitekti, ki so zasnovali poglavitne projekte v BTC Cityju:

Peter Bassin
Petra Bauer
Marjan Bežan
Mirjana Berčič
Urban Brandner
Heinz Brunner
Andrej Cvar
Miha Dobrin
Angelca Dokl
Dušan Engelsberger
Andrej Erjavec

Franci Erjavec
Mojca Fišer
Peter Gabrijelčič
Miran Gajšek
Mihelj Gorazd
Andrej Gregorčič
Ðuro Ivanović
Igor Jurančič
Andrej Kasal
Milena Kitek
Toš Kitek

Janez Koželj
Vladimir Koželj
Ivo Koritnik
Nande Korpnik
Jelica Kupec
Jagoda Ličina
Vera Lovrečič
Jože Nemec
Matjaž Pangerc
Mira Prelog
Bojan Purg

Janez Roš
Jurij Sadar
Nada Schollmayer
Barbara Schollmayer
Denis Simčič
Brane Smolej
Fedor Špacapan
Milan Štrukelj
Luka Tomori
Sandi Trajkov

Kodeks upravljanja družbe BTC d.d.

Uprava in Nadzorni svet sta Kodeks družbe sprejela z razlogom, da bi še bolj poudarila celoto etičnih odnosov in ravnanj med vsemi deležniki v družbi: organi družbe, zaposlenimi, delničarji, poslovnimi partnerji in širšo skupnostjo. Predvsem profesionalni, korektni odnosi in urejene odgovornosti so namreč temelj dobrega, transparentnega in naprednega vodenja ter predpogoj za nadaljnji razvoj in vse prihodnje uspehe družbe BTC.