Odgovornost do ljudi in okolja
je nekaj povsem naravnega.

Misli zeleno, deluj modro.

V družbi BTC se že od nekdaj zavedamo, da je podjetje lahko uspešno le, če vzajemno sobiva z okoljem in družbo ter družbi in okolju vrača nazaj, kar od njiju dobi. V družbi BTC je to zavedanje, poleg načela, da moramo biti sami del zelene spremembe, ki jo želimo v svetu, že številna leta v ospredju našega delovanja. Tako vsako leto snujemo številne okoljske in družbeno odgovorne projekte, ki prispevajo k lepšemu vsakdanu in boljši prihodnosti za okolje, nas in naše zanamce.

Trajnostni razvoj predstavlja temelj dolgoročne strategije družbe BTC do leta 2025, v okviru katere uresničujemo in v prihodnje načrtujemo projekte na področju povečevanja zelenih površin, energetske transformacije, razvoja trajnostne mobilnosti in prehoda v krožno gospodarstvo, s čimer postopoma znižujemo ogljični odtis, izboljšujemo mikroklimo BTC Cityjev in udobje in dobro počutja naših obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev, ki obiskujejo ali delujejo v BTC Cityjih.

STRATEŠKA PODROČJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Okoljevarstvo

Okoljevarstvo

Skrb za okoljevarstvo in podnebne spremembe je del našega DNK. Strateško in ciljno usmerjeno si prizadevamo za čistejše okolje, kakovostno ozračje in vodovje. S skrbnostjo, vztrajnostjo in doslednostjo izpolnjujemo misijo, ki bo s pozitivnostjo obsijala prihodnost vseh nas.
Skrb za naš planet jemljemo resno.

Zelena energija

Zelena energija

Prizadevamo si za delovanje, ki je hkrati poslovno uspešno ter okoljsko in družbeno odgovorno. Nenehno iščemo možnosti za energetske izboljšave, prihranke in nadaljnji razvoj.

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Inovativnost se v družbi BTC odraža tudi na področju energetske učinkovitosti. Odgovorno ravnanje z energenti, energetska optimizacija delovnih procesov ter uporaba naprednih v varčevanje usmerjenih tehnologij je naš vsakdan.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Zavedamo se vpetosti v družbeno in naravno okolje in prav zaradi tega želimo doprinesti k razvoju socialnega, družbenega, športnega, kulturnega in gospodarskega okolja. Verjamemo v povezovanje in sinergijo, v ravnotežen in trajnostni razvoj, v svetlo in priložnosti polno prihodnost.
Skupaj, z roko v roki za boljši jutri.

ODDAJ VLOGO

Trajnostni cilji

Pridruži se nam na misijah
trajnostnega razvoja.

Misija: Energetska učinkovitost

V sklopu energetske učinkovitosti iščemo nove in inovativne zelene tehnologije ter obnovljive vire energije, načine za učinkovito in odgovorno ravnanje z energenti in ozaveščeno rabo novih tehnologij ter številne druge rešitve. V to vključujemo tudi investicijska in infrastrukturna vlaganja, ki so nujna za zmanjševanje porabe energije.

Misija: Varčno z vodo

Z našim informacijskim sistemom pravočasno ugotavljamo izgubo vode, redno spremljamo njeno porabo in z različnimi ukrepi poskušamo porabo še dodatno zmanjšati. Zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce prijazno, z brošurami in nalepkami, spodbujamo k varčni in preudarni rabi vode.

Misija: Odpadki za surovine

V družbi BTC imamo vzpostavljen dober in učinkovit sistem načrtnega in sprotnega zbiranja ter ločevanja odpadkov na izvoru, ki je namenjen tako zaposlenim kot poslovnim partnerjem in obiskovalcem. Za zaposlene so v poslovnih prostorih na voljo triprekatni koši za ločevanje odpadkov, za obiskovalce smo postavili ekološke otoke z ločevalnimi koši, za najemnike pa smo za ločevanje odpadkov uredili sortirna mesta. Na treh lokacijah (BTC City Novo mesto, BTC City Murska Sobota in BTC Logistični center) imamo tudi svoje ekološke postaje in stiskalnice odpadkov.

Misija: Zeleni promet

Skrbimo za prijazen BTC City, tako za pešce, kolesarje kot tudi za voznike. Veliko vlagamo v posodobitev naše prometne infrastrukture in spodbujamo ter omogočamo alternativne oblike prevozov do območja in po območju.

Misija: Varnost za vse

Varno mesto BTC City zagotavljamo s preventivnim delovanjem na področju varstva pred požarom, vzdrževanjem in posodabljanjem sistemov varovanja premoženja ter stalno navzočnostjo varnostnikov in gasilcev, ki nadzirajo območje. Imamo lastno enoto varovanja, v kateri se zaposleni redno udeležujejo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj ter vseskozi sodelujejo s policijo, reševalci in gasilci.

Misija: Družbeno odgovorni

Poleg skrbi za okolje si v družbi BTC že vrsto let prizadevamo za napredek tudi glede širše družbene odgovornosti. Ta tendenca se predvsem v zadnjih letih širi na področja ustvarjalnosti, kulture in mladih, ki so v družbi pogosteje zapostavljena. Veliko pozornosti v okviru družbeno odgovornih aktivnosti vsako leto namenjamo sponzorstvom in donacijam. S sponzorstvi pokrivamo različne programe na področju znanosti, izobraževanja, šolstva, umetnosti, kulture, športa in inovativnosti ter ekologije.

ODDAJ VLOGO

Misija: Inovativnost za napredek

Inovativni ekosistem ustvarjajo odprti, drzni ljudje. Vodstvo družbe BTC načrtno spodbuja vključevanje najpomembnejših deležnikov – zaposlenih, poslovnih partnerjev in mladih – v inovacijske procese. Ti prispevajo prodorne zamisli, izvirne ideje in nove vizije ter tako prispevajo k graditvi BTC City Ljubljana v pravo inovativno mesto. Prostore za razvoj, ki najbolj drznim med njimi dajejo zagon, omogočata moderno podjetniško središče ABC Hub in ABC pospeševalnik, ki z inovativnimi vsebinami in zgoščenim inovativnim okoljem na enem mestu motivirata mlada podjetja in posameznike za podjetniške presežke.

TRAJNOSTNO STIČIŠČE

BTC City trajnostno stičišče je pospeševalnik zelenega prehoda v brezogljično družbo.

Je mreža naprednih podjetij in posameznikov, ki z izmenjavo znanj, izkušenj in primerov najboljših praks iščejo in uveljavijo najnovejše in najsodobnejše rešitve, ki pospešujejo zeleni prehod v brezogljično družbo.

Na enem mestu združuje raziskovanje, razvoj, demonstracijo in promocijo najnovejših tehnologiji, futurističnih poslovnih modelov in drugih dosežkov, ki bodo konkretno prispevali k uvajanju trajnostnega poslovanja in načina življenj.

Nagrade in priznanja
na področju trajnostnega razvoja

 • 2023  certifikat Green Star 2022 za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje
 • 2022 certifikat Green Star 2021 za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje
 • 2020 panevropska nagrada »People’s choice« ABC Hubu v okviru Central European Start-up Awards (CESA) za izkazano odličnost
 • 2020 nagrada ABC Hubu za najboljši sodelovni prostor (»co-working«) v Ljubljani, ki jo podeljuje švedska spletna stran Riderstore Magazine, s čimer se je ABC Hub uvrstil na lestvico 100 najboljših sodelovnih prostorov v Evropi
 • 2019 nagrada »Best co-working space« (Najboljši sodelovni prostor) v Sloveniji ABC Hubu v okviru Central European Start-up Awards (CESA)
 • 2018 nagrada Digitalna preobrazba leta za uspešno uveljavljanje številnih digitalnih rešitev v podjetju
 • 2018 nagrada Zlato pero za nagrada za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika, podeljena družbi BTC, soustanoviteljici
  in podpornici pospeševalnika od samega začetka
 • 2017 naziv častni meščan Ljubljane 2017 za predsednika uprave družbe BTC Jožeta Mermala
 • 2017 nagrada Zlato pero za odličnost v komuniciranju v kategoriji korporativne družbene odgovornosti za projekt Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji (družba BTC v sodelovanju z agencijo Pristop)
 • 2017 priznanje Platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije
 • 2017 priznanje za najboljšo slovensko kolesarsko ekipo leta podeljeno ženski profesionalni ekipi BTC City Ljubljana
 • 2017 nagrada za najboljšega partnerja ABC pospeševalnika družbi BTC, soustanoviteljici in podpornici pospeševalnika od samega začetka
 • 2016 19. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi: Prizma za celovit komunikacijski program za projekt »Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji« (družba BTC v sodelovanju z agencijo Pristop)
 • 2016 18. Dnevi energetikov: nagrada »Energetsko učinkovit projekt« za sistem ogrevanja Vodnega mesta Atlantis z odpadno industrijsko toploto iz podjetja Julona (družba BTC v sodelovanju s skupino Aquafil)
 • 2015 nagrada za izstopajoče dosežke na področju oglaševanja na tekmovanju Outstanding (družba BTC skupaj z oglaševalsko agencijo Saatchi & Saatchi)
 • 2015 priznanje platinasti donator Slovenske znanstvene funacije
 • 2014 nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013
 • 2014 SPORTO Awards: Posebno priznanje kolesarski ekipi BTC City Ljubljana
 • 2014 SOF: Zlato priznanje za projekt »Iz kolesarskih stez na maraton«
 • 2013 InLoCom 2013 za inovativen projekt na ravni lokalnih skupnosti BTC City in ženski smučarski skoki
 • 2013 evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji, v kategoriji velikih podjetij za projekt BTC City in smučarski skoki za ženske
 • 2013 nagrada zelena logistika 2013 za uresničevanje okoljevarstvenih ciljev na področju logistike
 • 2011 nagrada horus za družbeno najbolj odgovorno podjetje
 • 2011 nagrada JAPTI za najbolj inovativen poslovni model ekoindeks
 • 2011 družba BTC nominirana za evropsko poslovno nagrado za poslovni model ekoindeks
 • 2010 nagrada okolju prijazno podjetje