Postanite del naše uspešne zgodbe

KOMISIONAR V RAZLIČNIH SKLADIŠČIH (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

komisioniranje trgovskega blaga s skenerjem;

vožnja z viličarjem;

skrb za urejenost skladišča;

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

so v dobri fizični kondiciji;

imajo opravljen vozniški izpit B-kategorije in

zagotovljen lasten prevoz.

Nudimo:

delo v eni ali dveh izmenah;

proste vikende;

zaposlitev za določen čas usposabljanja in z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas;

nagrajevanje osebne delovne uspešnosti;

možnost izplačila 13. plače;

delo z ekipo dobrih sodelavcev in v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “KOMISIONAR V RAZLIČNIH SKLADIŠČIH”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

REŠEVALEC IZ VODE (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

reševanje iz vode in nudenje prve pomoči;

skrb za varnost in red na kopališču;

opravljanje drugih nalog v skladu z določbami o varstvu pred utopitvami;

skrb za urejenost bazenov in opreme.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

ustrezno izobrazbo (V. stopnja izobrazbe);

licenco za reševanje iz vode;

dobro fizično pripravljenost;

in so pri svojem delu resni, vestni in komunikativni.

Nudimo:

delo v Vodnem mestu Atlantis, prejemniku nagrade Naj kopališče leta 2020;

zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas;

delo po v naprej določenem razporedu delovnega časa;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene;

delo v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis s pripisom »REŠEVALEC IZ VODE«, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

PODATKOVNI INŽENIR (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

analitično obdelovanje in analiziranje poslovnih podatkov družbe;

grajenje in administriranje podatkovnega skladišča;

avtomatiziranje procesov nabiranja podatkov in upravljanje podatkov;

implementacijo naprednejših analitičnih modelov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI/2. stopnjo izobrazbe s področja informacijske tehnologije ali druge ustrezne smeri izobrazbe;

vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

napredno znanje ETL orodij (Integration Services) in orodij za poslovno poročanje (MS Power BI);

znanje in razumevanje podatkovnih baz (DB design, PL SQL, T-SQL);

razumevanje koncepta podatkovnih skladišč ter večdimenzionalnih podatkovnih modelov;

znanje programskih jezikov (python in R).

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

vrhunske analitične sposobnosti;

razumevanje informacijskih in podatkovnih tokov v poslovnih procesih;

samostojnost, proaktivnost in inovativnost pri oblikovanju rešitev;

dobre komunikacijske sposobnosti.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene;

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis s pripisom »PODATKOVNI INŽENIR«, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

PODATKOVNI ANALITIK (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

priprava zahtevnejših analitičnih poročil v namenskih BI orodjih;

obdelava in poročanje podatkov za namene strateških in operativnih poslovnih odločitev posameznih poslovnih procesov in njihovo optimizacijo;

raziskovanje podatkov za iskanje priložnosti in napovedovanje trendov;

priprava vizualnih predstavitev rezultatov podatkovnih raziskav;

medsektorsko sodelovanje in prepoznavanje priložnosti za optimizacijo procesov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI/2. stopnjo študijske smeri finančna matematika, kvantitativne finance ali druge ustrezne izobrazbe;

vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

znanje vsaj enega tujega jezika;

izkušnje z analizo podatkov;

izkušnje na področju marketinga ali financ so prednost.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

analitičnost;

razumevanje procesov zbiranja in obdelave podatkov;

osnovno razumevanje procesov poslovanja in sposobnost interpretacije principov poslovanja;

dobro znanje MS Office orodij;

znanje programov in orodij za obdelavo podatkov;

veselje do ekipnega dela.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene;

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis s pripisom »PODATKOVNI ANALITIK«, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

SKRBNIK STRANK (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

organizacijo in izvedbo komercialnih aktivnosti;

iskanje stabilnih in dolgoročnih poslovnih partnerjev;

skrb za obstoječe poslovne partnerje in njihov razvoj;

izvedbo trženja in oddaje poslovnih prostorov in skladiščno poslovnih storitev;

pripravo predlogov ponudb, pogodb in ostalih administrativnih del;

izdaja računov in nadziranje dinamike plačevanja pogodbenih obveznosti;

natančno in dosledno uporabo orodij CRM;

sodelovanje pri procesu planiranja;

sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta ter spremljanje poslovanja objektov;

priprava ustreznih mesečnih poročil o poslovanju;

sodelovanje z drugimi poslovnimi enotami in sektorji znotraj družbe ter prepoznavanje priložnosti za optimizacijo procesov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne izobrazbe;

vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

tekoče znanje angleškega jezika.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

komunikativnost, natančnost in analitičnost;

razumevanje komercialnih procesov in aktivnosti;

samoiniciativnost;

dobro znanje MS Office orodij;

vsaj osnovno znanje Microsoft Dynamics;

veselje do ekipnega dela.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

možnost izobraževanj;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis s pripisom »SKRBNIK STRANK«, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

BLAGAJNIK RECEPTOR V ATLANTISU (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

prodajo vstopnic za koriščenje storitev v Vodnem mestu Atlantis;

trženje storitve Vodnega mesta Atlantis;

delo z blagajno;

skrb za urejenost recepcije;

posredovanje informacij gostom.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

ustrezno izobrazbo (V. stopnja izobrazbe);

znanje vsaj enega tujega jezika;

in so pri svojem delu resni, vestni in komunikativni.

Nudimo:

delo v Vodnem mestu Atlantis, prejemniku nagrade Naj kopališče leta 2020;

zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas;

delo po v naprej določenem razporedu delovnega časa;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene;

delo v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis s pripisom »BLAGAJNIK RECEPTOR V ATLANTISU«, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

ŠTUDENT V KADROVSKI SLUŽBI (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

sodelovanje pri pripravi ter implementaciji modernih HR pristopov in projektov znotraj podjetja;

sodelovanje na področju zdravja in varstva pri delu (ukrepi za zajezitev COVID-19, itd.);

administrativno delo v kadrovski službi.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

urejen status študenta v tekočem študijskem letu na izbranem študijskem programu (prednost bodo imeli kandidati študijskih smeri Kadrovski menedžment, Pravo, Ekonomija in Psihologija);

znanje vsaj enega tujega jezika;

osnovno razumevanje kadrovskih procesov;

dobro znanje MS Office orodij.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

analitičnost in zanesljivost;

komunikativnost in pozitivno energijo;

sposobnost dela v ekipi;

radovednost in proaktivnost;

izkušnje z delom v kadrovski službi predstavljajo prednost pri izboru.

Nudimo:

priložnost kariernega in strokovnega razvoja ter kasnejše zaposlitve;

delo z ekipo odličnih sodelavcev na zanimivih HR projektih, ki jih boste oblikovali skupaj s sodelavci;

urno postavko 7,00 EUR bruto.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis s pripisom »ŠTUDENT V KADROVSKI SLUŽBI«, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.