Postanite del naše uspešne zgodbe

VODJA SEKTORJA ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

samostojno pripravo, izdelavo in sodelovanje pri usklajevanju pogodb na vseh področjih delovanja družbe (gospodarsko pravno področje);

samostojno pripravo, izdelavo in sodelovanje pri usklajevanju internih aktov družbe;

pripravo dokumentov za izterjave;

vodenje in usklajevanje področja varovanja osebnih podatkov ter področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

izvajanje skrbništva nad pogodbami družbe ter upravljanje s pravnimi tveganji v pogodbenih razmerjih.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VII. stopnjo pravne izobrazbe;

vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

izkušnje pri delu s področjem varovanja osebnih podatkov in področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (predstavlja prednost pri izboru);

tekoče znanje angleškega jezika.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

natančnost, odgovornost, samoiniciativnost, skrbnost, zanesljivost in osebno integriteto;

dobro znanje MS Office orodij;

poznavanje delovanja trga nepremičnin (predstavlja prednost pri izboru);

veselje do ekipnega dela.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “VODJA SEKTORJA ZA PRAVNE ZADEVE”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

PRODAJALEC GOSTINSKIH ARTIKLOV V VODNEM MESTU ATLANTIS (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

delo z brezgotovinsko blagajno;

prodajo gostinskih artiklov;

pripravo in izdajo predpripravljenih jedi;

skrb za urejenost prodajnih površin.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

IV. ali V. stopnjo izobrazbe gostinske, trgovske ali druge ustrezne izobrazbe;

znanje vsaj enega tujega jezika.

Nudimo:

delo v Vodnem mestu Atlantis, prejemniku nagrade Naj kopališče leta 2021;

zaposlitev za določen čas usposabljanja z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas;

delo po v naprej določenem razporedu delovnega časa;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene;

delo v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “PRODAJALEC GOSTINSKIH ARTIKLOV V VODNEM MESTU ATLANTIS”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

ANALITIK V KONTROLINGU (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

sodelovanje pri pripravi poročil o poslovanju, planiranju in pripravi analiz za potrebe družbe (oddajanje prostora, logistična dejavnost, ipd.);

aktivno vključevanje v ostale procese v kontrolingu (digitalizacija, razvoj, nove dejavnosti poslovanja).

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI/2. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne izobrazbe;

delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu;

napredno znanje MS Office orodij;

znanje vsaj enega tujega jezika;

osnovno znanje računovodskih procesov;

osnovno razumevanje procesov poslovanja.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

analitičnost

komunikativnost;

veselje do ekipnega dela;

razumevanje procesov zbiranja in obdelave podatkov in

sposobnost interpretacije principov poslovanja.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas;

izredno možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “ANALITIK V KONTROLINGU”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

STROKOVNI SODELAVEC ZA KNJIGOVODSTVO IN OBRAČUN PLAČ (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

izvedbo obračuna plač, davkov, prispevkov in drugih osebnih dohodkov zaposlenih;

opravljanje administrativno tehničnih opravil na področju delovnih razmerij in izplačila osebnih dohodkov;

vodenje in nadzorovanje procesa evidentiranja prisotnosti delovnega časa;

skrb za dosledno vodenje podatkov in dokumentacije s področja svojega dela;

sodelovanje pri pripravi poročil;

sodelovanje pri projektih in aktivnostih Sektorja za razvoj kadrov.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VI. stopnjo ekonomske ali druge ustrezne izobrazbe;

vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

tekoče znanje angleškega jezika.

Iščemo kandidata, ki izkazuje:

natančnost, analitičnost, zanesljivost in osebno integriteto;

razumevanje področja obračuna osebnih dohodkov;

samoiniciativnost;

dobro znanje MS Office orodij;

poznavanje orodij za evidentiranje delovnega časa (predstavlja prednost pri izboru);

veselje do ekipnega dela.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “STROKOVNI SODELAVEC ZA KNJIGOVODSTVO IN OBRAČUN PLAČ”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

SKRBNIK BTC TRŽNICE (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

izvajanje in skrb za korektno komunikacijo s poslovnimi partnerji na območju BTC Tržnice;

skrb za nemoteno delovanje BTC Tržnice ter Street Food območja;

skrb za nemoteno delovanje parkirišč na območju BTC City;

vodenje evidence plačil poslovnih partnerjev na območju BTC Tržnice;

izvajanje kontrole območja BTC City Ljubljana;

izvedba manjših tehničnih del na območju;

vodenje potrebne dokumentacije in opravljanje lažjih administrativnih del.

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj IV. stopnjo ustrezne smeri izobrazbe;

vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;

osnovno znanje MS Office orodij;

in so pri svojem delu komunikativni, vestni in zanesljivi.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem;

delo v urejenem delovnem okolju;

delo z ekipo odličnih sodelavcev;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “SKRBNIK BTC TRŽNICE”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

STROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN ENERGETIKO
(m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

aktivno upravljanje sistemov HVAC in ostalih strojnih inštalacij;

sodelovanje pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov s področja strojnih inštalacij;

načrtovanje in sodelovanje pri izvedbi ukrepov URE (učinkovite rabe energije) in OVE (obnovljivih virov energije).

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

vsaj VII. stopnjo strojne ali druge ustrezne izobrazbe;

delovne izkušnje na področju upravljanja sistemov HVAC in priprave investicijskih projektov (predstavljajo prednost pri izboru);

Strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov (predstavlja prednost pri izboru);

in si na začetku svoje kariere želijo zaposlitev v podjetju, ki odpira možnosti za nadaljnjo strokovno in karierno rast.

Iščemo kandidata/ko, ki izkazuje:

željo po pridobivanju novih znanj na omenjenih področjih;

organizacijske sposobnosti in veselje do dela v ekipi;

komunikativnost, nekonfliktnost ter samoiniciativnost;

visoko raven pisnega in ustnega izražanja;

aktivno znanje angleškega jezika;

zelo dobro znanje programov CAD in BIM;

dobro znanje MS Office orodij.

Nudimo:

zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem;

možnost kariernega in strokovnega razvoja;

zaposlitev v stabilnem poslovnem okolju;

možnost izobraževanj;

koriščenje zanimivih ugodnosti in športnih aktivnosti za zaposlene.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “STROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN ENERGETIKO”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.

KOMISIONAR V RAZLIČNIH SKLADIŠČIH (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo:

komisioniranje trgovskega blaga s skenerjem;

vožnja z viličarjem;

skrb za urejenost skladišča;

V svojo ekipo vabimo kandidate, ki imajo:

so v dobri fizični kondiciji;

imajo opravljen vozniški izpit B-kategorije in

zagotovljen lasten prevoz.

Nudimo:

delo v eni ali dveh izmenah;

proste vikende;

zaposlitev za določen čas usposabljanja in z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas;

nagrajevanje osebne delovne uspešnosti;

možnost izplačila 13. plače;

delo z ekipo dobrih sodelavcev in v urejenem delovnem okolju.

Zainteresirane prosimo, da nam svoj življenjepis, s pripisom “KOMISIONAR V RAZLIČNIH SKLADIŠČIH”, posredujete na elektronski naslov zaposlitev@btc.si.