Sponzorstva in donacije

ELEKTRONSKI OBRAZEC ZA ODDAJO VLOGE

Želite oddati vlogo za sponzorstvo ali donacijo? Oddajte jo vsaj dva meseca pred pričetkom vašega projekta. V primeru, da vas po oddaji vloge ne povabimo k sodelovanju, se vašemu projektu žal ne moremo pridružiti.

Obravnavamo le vloge, ki so oddane preko spodnjega elektronskega obrazca.

Podatki o vlagatelju

Vsi podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni.

Kontaktni podatki vlagatelja
Podatki o projektu
Do 1500 znakov

Prosimo, izberite…

Sponzorstvo Donacija
Področje projekta
Marketinška podpora
Npr.: transparent, objava logotipa, spletno oglaševanje, oglaševanje v tiskanih medijih ipd.
Do 500 znakov
Največja velikost 15 MB
X

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Kdo in zakaj zbira vaše podatke?

BTC d.d., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira naslednje osebne podatke, ker jih potrebuje za preučitev predloga ali pripravo predloga ponudbe oz. predloga pogodbe v zvezi s sponzoriranjem:

  • Za fizične osebe: ime vlagatelja, priimek vlagatelja, naslov vlagatelja, poštna številka vlagatelja, pošta vlagatelja, ime kontaktne osebe, priimek kontaktne osebe, e-mail naslov kontaktne osebe, telefonska številka kontaktne osebe
  • Za pravne osebe: ime vlagatelja, priimek vlagatelja, naziv podjetja/organizacije, naslov podjetja/organizacije, poštna številka, pošta, davčna številka podjetja/organizacije, davčni zavezanec, e-mail kontaktne osebe, telefonska številka kontaktne osebe

Brez posredovanja teh podatkov izvedba želenih storitev ni možna. Izpolnitev obrazca je pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6 (1b) Splošne uredbe EU 2016/679).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Zbrani osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za doseg namena, za katerega so zbrani oziroma toliko časa, kot je to potrebno za zagotavljanje naših pogodbenih in zakonitih interesov. V primeru, da do sklenitve pogodbe ne pride, se podatki izbrišejo najkasneje v roku 3 mesecev od dneva posredovanja podatkov.

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam?

Osebni podatki, zbrani za potrebe naročila za izvedbo storitev se posredujejo izbranim tretjim osebam, ponudnikom storitev ter drugim tretjim osebam v primerih zakonitega razkritja. Tretje osebe imajo dostop do osebnih podatkov, potrebnih za opravljanje njihovih funkcij, vendar jih ne smejo uporabljati za druge namene. Poleg tega morajo obdelovati te osebne podatke skladno s to izjavo o varstvu osebnih podatkov in tako, kot to dovoljujejo veljavni zakoni in predpisi o varstvu podatkov.

Nobenih podatkov, ki nam jih posredujete, ne prenašamo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo.

Kakšne pravice imam v zvezi z obdelavo mojih podatkov?

V zvezi s tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo, imate več pravic, te pravice pa lahko uveljavljate kadarkoli. Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na elektronski poštni naslov: marketing@btc.si.

Na spodnji povezavi je pregled teh pravic skupaj s pojasnilom, kdaj jih lahko uveljavljate:

Preberite več o uveljavljanju vaših pravic:

Pravica do preklica soglasja. Kadarkoli v prihodnosti lahko prekličete soglasje, ki ste nam ga dali za obdelavo osebnih podatkov, če podatki niso potrebni za izpolnjevanje pogodbenega namena.

Pravica do dostopa in popravka. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka ali posodobitve ob katerem koli času.

Pravica do prenosljivosti podatkov. Osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, so prenosljivi. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, lahko na vašo zahtevo prejmete v strukturirani in berljivi obliki in jih prosto prenašate drugim upravljavcem.

Pravica do pozabe (izbrisa). Brez nepotrebnega odlašanja bomo izbrisali osebne podatke v zvezi z vami, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja (podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, in podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje naših zakonskih pravic in obveznosti, kljub vaši zahtevi ne bomo mogli izbrisati).

Pravica do ugovora. Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. 

Pravica do omejitve obdelave. Če oporekate točnosti podatkov ali menite, da je obdelava nezakonita, menite, da vaših podatkov ne potrebujemo več ali čakate na odgovor v zvezi ugovorom, ki ste ga vložili, imate pravico, da omejite obdelavo svojih osebnih podatkov.

Pravica do vložitve pritožbe. Imate pravico, da neposredno pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo glede tega, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Pritožbo Informacijskemu pooblaščencu lahko podate z uporabo naslednjih kontaktnih podatkov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

V zvezi s popravkom, izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave vam bomo sporočili vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.

Ker skrbimo za ažurnost naše izjave o varstvu osebnih podatkov, jo redno posodabljamo.

Datum zadnje posodobitve: 15.12.2019