Narekujemo tempo že 70 let

Družba BTC je eno izmed vodilnih podjetij v regiji na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin. Svojo 70-letno zgodbo uspeha gradi skozi štiri poslovne stebre.

BTC City  

Pod prepoznavno blagovno znamko BTC City v Ljubljani krepi svoj položaj trajnostno naravnanega hibridnega središča s prepletom nakupovalnih, poslovnih in prostočasnih vsebin, ki letno beleži več kot 21 mio obiskov. Poleg tega družba upravlja še nakupovalni središči v Murski Soboti in Novem mestu.

  BTC City

Pod prepoznavno blagovno znamko BTC City v Ljubljani, krepi svoj položaj trajnostno naravnanega hibridnega središča s prepletom nakupovalnih, poslovnih in prostočasnih vsebin, ki letno beleži več kot 21 mio obiskov. Poleg tega družba upravlja še nakupovalni središči v Murski Soboti in Novem mestu.

BTC Logistični center   

BTC Logistični center je eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG) v Sloveniji, ki širi svoje poslovanje tudi na ostala področja logističnega delovanja z višjo stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

  BTC Logistični center

BTC Logistični center je eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG) v Sloveniji, ki širi svoje poslovanje tudi na ostala področja logističnega delovanja z višjo stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

Main ImageHover Image

   BTC PROP

Pod okriljem poslovne enote BTC PROP, ki upravlja enega največjih nepremičninskih portfeljev v Sloveniji, družba zagotavlja prvovrstne storitve na področju upravljanja poslovnih nepremičnin ter storitve vzdrževanja in svetovanja.

   BTC DIGIT

Poslovna enota za inovacije in digitalizacijo (BTC DIGIT) predstavlja osrednje stičišče inovacij in digitalizacije v družbi BTC,  v okviru katerega skupaj z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji ustvarja inovacijski ekosisitem, ki spodbuja povezovanje in razvoj.

V 70 letih razvoja je družba BTC iz centralnih skladišč zrasla v odprto in moderno družbo, ki svojo napredno poslovno kulturo gradi na partnerstvu, inovativnosti, družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju.

V teh letih smo preizkušali nepoznano in vedno znova verjeli v svojo pot, četudi se je ta razlikovala od ustaljenih poslovnih praks.

Z vizijo ustvarjanja lepše prihodnosti za današnje in prihodnje generacije tudi danes narekujemo tempo in se povezujemo s številnimi poslovnimi partnerji, s katerimi ustvarjamo odmevne projekte, kot so Maraton Franja BTC City, FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, ABC pospeševalnik, Trajnostno stičišče BTC, BTC Campus in številni drugi.

Sedem desetletij v tempu uspehov in rasti

Prvo desetletje (1954 – 1963): zagon skladiščne dejavnosti

16. marca 1954 je bilo ustanovljeno podjetje Centralna skladišča, predhodnik današnje družbe BTC. Podjetje je v tedanjem predmestju Ljubljane z izgradnjo skladišč za potrebe ljubljanske trgovine in industrije začelo polniti prostor med polji in travniki. Leta 1957 se je zaradi razširitve dejavnosti preimenovalo v Javna skladišča. Ta so združevala vso skladiščno dejavnost Ljubljane na enem mestu.

Drugo desetletje (1964 – 1973): upravljanje največjega skladišča v Jugoslaviji

Z uspešnim poslovanjem so se Javna skladišča širila in leta 1965 s 68.867 m2 poslovnih površin postala največje blagovno in tudi carinsko skladišče v Jugoslaviji, ki je lahko hkrati sprejelo kar 35 vagonov. Podjetje tako ni več prispevalo le k razvoju trgovine v Ljubljani, pač pa k povečanju blagovnega prometa pri uvozu in izvozu tedanje države.

cca1970 - območje skladišča 6

Tretje desetletje (1974 – 1983): širitev poslovanja po Sloveniji

Leta 1975 se je podjetje preimenovalo v Blagovno-transportni center Ljubljana in zgodbo o uspehu nadaljevalo s širitvijo poslovanja in z graditvijo skladiščnih objektov tudi v nekaterih drugih večjih slovenskih mestih, med drugim v Murski Soboti in Novem mestu.

Četrto desetletje (1984 – 1993): ustanovitev prvega nakupovalnega središča v Sloveniji

Do leta 1987 je s širjenjem površin podjetje postalo eden največjih evropskih kopenskih terminalov in hkrati odprlo novo poglavje BTC zgodbe. S postopnim uvajanjem tržne ekonomije so namreč del prostorov skladišč namenili trgovinski dejavnosti. Leta 1990 se je podjetje preimenovalo v Blagovno trgovinski center (BTC), preoblikovalo v delniško družbo in začelo odpirati prve trgovine, ki so v tistem obdobju predstavljale inovacijo in naletele na izjemen odziv obiskovalcev. Leta 1993 je družba BTC v Ljubljani ustanovila prvo nakupovalno središče v Sloveniji, v katerem je bil prvi kulinarični ponudnik pivnica BTC Kratochwill.

Peto desetletje (1994 – 2003): polet zgodbe BTC Cityjev

Skozi leta je družba BTC ves čas vsebinsko bogatila ponudbo storitev in dejavnosti nakupovalnega središča. Leta 1995 smo odprli BTC Tržnico in zgradili kongresno dvorano Mercurius, leta 1999 pozdravili Športni center Millenium in leto kasneje ustanovili Teater Komedija, predhodnika današnjega SiTi Teatra BTC, ki je ponudil ustvarjalne možnosti številnim umetniškim ustvarjalcem. Tako smo v BTC Cityju Ljubljana poleg nakupovalne vpeljali novo dimenzijo – rekreacijo in zabavo. V letu 2000 smo vse ponudnike nakupovalnega središča povezali pod blagovno znamko BTC City. Le tega smo leta 2001 nadgradili s poslovno stolpnico BTC. Po uspešnem zagonu BTC Cityja v Ljubljani smo leta 1998 v Murski Soboti in 2001 v Novem mestu tudi tamkajšnja logistična centra preoblikovali v nakupovalni središči. V letu 2000 smo okrepili tudi področje logistike z izgradnjo BTC Logističnega centra v Ljubljani. Kot podporniki športa in aktivnega preživljanja prostega časa, smo leta 2002 postali ponosni generalni pokrovitelj Maratona Franja BTC City.

Šesto desetletje (2004 – 2013): upravljanje nepremičnin in osredotočenost na trajnostni razvoj

Razvoj BTC Cityja Ljubljana se je nezadržno nadaljeval: leta 2005 smo otvorili Vodno mesto Atlantis, leta 2011 pa Kristalno palačo, tedaj najvišjo poslovno stavbo v Sloveniji. Šesto desetletje je prineslo tudi nov poslovni steber. V 2012 smo v okviru enote BTC PROP poslovnim partnerjem ponudili celovito upravljanje nepremičnin. V tej dekadi smo okrepili tudi našo trajnostno dimenzijo razvoja. Leta 2008 smo razvili model eko indeks za spremljanje zelenega razvoja družbe, leta 2011 pa postavili prvo sončno elektrarno na strehi Logističnega centra BTC s predvideno letno proizvodnjo en milijon kWh električne energije. V 2012 smo vsa naša trajnostna prizadevanja združili v nov poslovni steber BTC: Misija Zeleno. Med naše velike sponzorske zgodbe pa priključili pokroviteljstvo FIS Svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji.

Sedmo desetletje (2014 – 2023): preboji na krilih inovativnosti in digitalizacije

Inovativnost ter odprtost za nove priložnosti in rešitve sta bili stalni spremljevalki razvoja družbe BTC, ki sta se močno izrazili tudi v sedmem desetletju. Pomemben mejnik je prineslo leto 2015 z ustanovitvijo ABC pospeševalnika, prvega pospeševalnika za zagonska podjetja v Sloveniji, ter inovativnega stičišča ABC Hub. Leta 2016 je sledila ustanovitev novega poslovnega stebra BTC DIGIT za razvoj digitalizacije in inovativnega poslovnega okolja. Leta 2017 je družba BTC začela s tehnološko in digitalno preobrazbo ter ustanovila BTC Living Lab kot testno območje za napredne rešitve. Tudi BTC City Ljubljana v inovacijskem duhu ni zaostajal. V 2016 je razširil kulinarično ponudbo z izgradnjo kulinaričnega parka BTC, leta 2018 pa postal prvo bitcoin mesto na svetu. BTC City Ljubljana je tako prerasel v odprt prostor s posebnim karakterjem in raznolikimi vsebinami, namenjenimi potrošnikom, obiskovalcem, poslovnežem in drugim. Postaja tudi center mednarodnega dogajanja ob velikih prireditvah. Ob vedno večjem številu obiskovalcem smo poskrbeli tudi za nadgradnjo infrastrukture območja. Leta 2017 smo bili namreč sopodpisniki sporazuma o razvoju novih investicij in nadgradnji prometnih povezav na širšem območju ljubljanskih Most, temeljita infrastrukturna nadgradnja območja pa se je uspešno zaključila v letu 2023.

V jubilejnem 2024 narekujemo tempo za prihodnje mejnike

Družba BTC na trdih temeljih vstopa v svoje osmo desetletje delovanja, pripravljena, da narekuje tempo za nadaljnje uspehe.

Sobivanje z obiskovalci, poslovnimi partnerji in širšo družbeno skupnostjo ostaja generator našega napredka.

Tudi v prihodnje ostaja odprta platforma za povezovanje različnih deležnikov z namenom doseganja širših družbenih koristi. Verjamemo namreč, da lahko družba BTC cveti, samo če z njo vzajemno cvetijo tudi vsi, s katerimi sodelujemo. Številne jubilejne aktivnosti, s katerimi bomo obeležili 70 let družbe, so tako namenjene praznovanju z zaposlenimi, partnerji in obiskovalci.