BTC City www
Vstopna stran › Misija: Zeleno › Misija: Energetska učinkovitost

Misija: Energetska učinkovitost

A A A Besedilo Natisni

V okviru energetske politike smo vzpostavili sistem energetskega upravljanja, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe energije in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. V začetku julija 2012 smo pridobili tudi mednarodni certifikat ISO 50001:2011, ki potrjuje, da dosledno in učinkovito upravljamo z energijo.

Na področju energetske učinkovitosti zasledujemo dva temeljna cilja: zniževanje porabe energije (električne in toplotne) iz neobnovljivih virov ter proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.

V letih 2010-2015 smo v projekte energetske učinkovitosti vložili 5.108.831 EUR.

Zniževanje porabe energije 

V okviru cilja zniževanja porabe električne in toplotne energije se izvajajo investicije v racionalizacije hlajenja, toplotne izolacija pročelij, toplotne izolacije in hidroizolacije streh ter investicije v izpopolnjene tehnologije (modernizacija nadzornega sistema za ogrevanje, modernizacija hlajenja z bankami ledu, uporaba novih LED tehnologij na svetlobnih napisih in pri razsvetljavi, informacijski sistem za energetski management).

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov

Na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov uspešno obratujejo že tri sončne elektrarne, ki lahko skupaj letno proizvedejo do 2 mio kWh zelene energije:

  • v poslovni enoti Logistični center od leta 2011,
  • na južnem delu pročelja Kristalne palače od leta 2011,
  • v enoti Murska Sobota od leta 2012.

Pomemben projekt, s katerim nadaljujemo večanje deleža proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, je tudi zagon vetrne elektrarne, ki je postavljena v krožišču pri poslovni stolpnici BTC City.

Vrednost investicij v energetsko učinkovitost med leti 2011 in 2015 (v EUR)

Rezultati kažejo na nižjo porabo energije, nižanje stroškov in emijsij

Na področju energije se rezultati projektov modernizacije in uporabe novih tehnologij oz. alternativnih virov kažejo v nižji porabi električne in toplotne energije (prihranki), znižanju stroškov ter znižanju emisij CO2.

KWh/leto
2011
2012
2013
2014
2015
Prihranek (projekti URE)
67.080
830.400
1.198.310
1.635.660  2.296.876
Proizvodnja zelene energije iz OVE
 1.017.356  1.226.460  1.535.263  1.618.862  1.785.812
 Skupaj  1.084.436  2.056.860  2.733.573  3.254.522  4.082.688
 Znižanje emisij CO2 (kg)
 759.105  1.439.802  1.913.501  2.278.165  2.857.882

Legenda: URE - učinkovita raba energije / OVE - obnovljivi viri energije

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :