Category
Misija: Zeleno

Desire

V letu 2022 je družba BTC v sodelovanju s CER Partnerstvom za trajnostno gospodarstvo pristopila k evropskemu projektu DESIRE – Designing the Irresistible Circular Society –, ki se osredotoča na iskanje rešitev za oblikovanje in prenovo trajnostnih mest.

V dvoletnem projektu, katerega nosilec je danski partner Bloxhub sodeluje 24 partnerjev iz petih evropskih držav. Partnerji projekta se v okviru projekta soočajo z glavnimi izzivi, s katerimi se spopadajo družbe in mesta: podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in izčrpavanje virov. Projekt bo s svojimi trajnostnimi in inovativnimi rešitvami v smeri izboljševanja okolja in kvalitete bivanja podpiral misijo Evropske unije za dosego 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.

BTC City je odlično testno okolje za implementacijo novih rešitev, s katerimi bo dokazal, kako izboljšati kakovost bivanja in zmanjšati vpliv mest na podnebne spremembe. Zelena nadgradnja BTC City območja v Ljubljani bo tako postala primer dobre trajnostne prakse v regiji tudi preko mednarodnega sodelovanja.

Projekt DESIRE je eden izmed 5 projektov, ki jih je Evropska komisija izbrala na razpisu v vrednosti 25 milijonov evrov za podporo razvoju usmerjevalnih predstavitvenih projektov novega evropskega Bauhausa (NEB).