Slovenija in izziv Evropske unije: z uresničitvijo poslovnega načrta 2004 bo BTC City postal največje poslovno, nakupovalno in športno-zabaviščno ter kulturno središče v Evropi

Spoštovani,

naslednje leto se bodo z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pogoji poslovanja za marsikatero slovensko podjetje spremenili. Pričakujemo močnejši vstop tuje konkurence in še zahtevnejši tržni boj.

BTC City je na evropsko konkurenco pripravljen. Iz podjetja z začetno glavno dejavnostjo skladiščenja se je BTC v svoji 50-letni zgodovini preoblikoval v sodobno, tržno naravnano delniško družbo. Obdobje intenzivnega razvoja in rasti se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Za uresničitev poslovnega načrta bo BTC skupaj s poslovnimi partnerji (Spar, KD Group in ostali) v letu 2004 v BTC City vložil več kot 50 mio EUR. Z novimi površinami, dejavnostmi ter programi bo BTC City ugodil poslovnim, nakupovalnim, športno-zabaviščnim in kulturnim željam evropskega potrošnika.

Poslovni načrt za leto 2004 , ko bo BTC s partnerji ponudil novih 77.000 m2 in 18.000 m2 obnovljenih poslovnih površin, najpomembnejše strateške usmeritve, pa tudi trende razvoja evropskih nakupovalnih, športnih in zabavnih središč vam želimo predstaviti

na posebnem srečanju z novinarji, na t.i.
»Poslovno-razvojni konferenci«,
ki bo v sredo, 5. novembra ob 10.30 uri
v Kongresni dvorani Mercurius,
v BTC City, na Šmartinski 152, v Ljubljani.

Izvedbo poslovnega načrta vam bodo predstavili vodilni v BTC, skupaj z direktorjem Vodnega mesta.

Konferenca bo skupaj z razgovorom trajala približno eno uro, nato pa bo na priložnostni pogostitvi možnost tudi za pogovor s posameznimi člani uprave družbe.

Veselimo se srečanja z vami!

Jože Mermal
Predsednik Uprave BTC d.d.