DOKONČANI DVE NOVI NALOŽBI V BTC CITY-JU

Otvoritev nove parkirne hiše in prenovljene tržnice BTC

BTC v letošnjem letu veliko vlaga v južni del območja BTC City-ja, tako v nove objekte, kot tudi v izgradnjo sodobne infrastrukture, ki mesto spreminja v bolj in bolj prijazno in prijetno okolje za obiskovalce. Tako sta bili v septembru dokončani in danes odprti nova parkirna hiša in prenovljena tržnica.

&

Nova parkirna hiša

Nova, sodobno zasnovana parkirna hiša se nahaja v neposredni bližini športnega centra Millenium in Vodnega mesta Atlantis, na površini 5.000 kvadratnih metrov. Obsega štiri etaže in ima 780 brezplačnih parkirnih mest, od katerih jih je 24 namenjenih invalidnim osebam. Gradnja garažne hiše se je zaključila, uspešno je bil izveden tehnični prevzem ter izdano uporabno dovoljenje. V izgradnjo nove parkirne hiše je BTC investiral štiri milijone evrov.

Nadstrešnica nad odprtim delom tržnice

BTC je v teh dneh zaključil tudi s prenovo tržnice in vanjo vložil 100 milijonov tolarjev. Prenova vključuje izgradnjo nove nadstrešnico v dolžini 130 metrov, obnovo fasade ter novo prodajno opremo (stojnice in pulti). Tržnica bo obiskovalcem ponujala boljše pogoje obiska, predvsem v slabših vremenskih razmerah. Tržnica ima sicer 2000 m2 pokritih površin. Ponudbo zunanjega dela tržnice predstavljajo štirje segmenti prodaje na prenovljenih stojnicah in sicer:

– prodaja svežega sadja na 25. prodajnih mestih vzdolž stavbe,

– prodaja sveže zelenjave na 23. stojnicah na osrednjem delu, kjer prodajajo svoje izdelke predvsem okoliški kmetje, ki vključujejo tudi pridelke ekološko – integrirane pridelave,

– prodaja blaga neživilskega izvora (tekstil, obutev, sveče, nogavice…)

na 18. stojnicah ob zunanjem robu nadstrešnice,

– prodaja hitre prehrane v treh kioskih.

Nadstrešnica je za tržnico velika pridobitev s stališča višje kakovosti storitev in ponudbe, za kupce pa je nakup prijaznejši, saj ob deževnih dnevih in sneženju ne bo več kapljajo s senčnikov na obiskovalce. Z novo nadstrešnico je tudi prehodnost in preglednost zunanje tržnice med stojnicami večja, zaradi zmanjšanja vremenskih vplivov pa je tudi kakovost blaga višja.

S prenovljeno tržnico so dani tudi pogoji za bolj učinkovito in lažje izvajanje HACCP standardov kakovosti sadja in zelenjave. Predvsem pa je zagotovljena večja higiena vseh prodajnih površin.

Danes, na otvoritveni dan, ves dan poteka zabavni in družabni program za obiskovalce z nagradnimi igrami. Jutri pa si bodo obiskovalci lahko ogledali srednjeveške igre s srednjeveško tržnico.

Sicer pa so v BTC z namenom izboljšanja prometnih in varnostnih razmer ter boljše pretočnosti prometa izgradili tri nova notranja krožišča v neposredni bližini nove garažne hiše in športnega centra Millenium. Poleg tega družba BTC namenja vse večji poudarek humanizaciji BTC Cityja z ureditvijo novih kolesarskih in sprehajalnih poti ter s posaditvijo zelenih površin z drevoredi, parkovno ureditvijo in zasaditvijo slovenskih lip, ureditvijo nove razsvetljave ter klopi za počitek.

Dodatne informacije:

Maja Oven

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Tel.: 01 585 13 19

E-mail: maja.oven@btc.si&