Nadzorni svet družbe BTC d.d. je na svoji seji dne 27.12.2005 ocenil, da je družba v letu 2005 poslovala zelo dobro, saj se predvideva, da bo do konca leta dosegla 8.9 mlrd SIT prihodkov in 2.1 mlrd SIT čistega poslovnega izida, ki poleg tekočih poslovnih rezultatov izraža tudi druge prihodke iz poslovanja. Ob doseženih dobrih rezultatih je družba izvajala tudi intenzivno naložbeno politiko, ki ob koncu leta dosega vrednost 3 mlrd SIT. Družba je vodila aktivno finančno politiko s ciljem znižanja obrestnih mer, hkrati pa je že v začetku leta, dosegla uspešno prodajo deleža družbe Telemach. Povečalo se je število zaposlenih v družbi in sicer za 7%, posredno pa je 200 novo zaposlenih našlo delo zaradi novih naložb na območju celotnega BTC CITYja.

Med novimi naložbami, ki so bile realizirane v letu 2005 je najpomembnejša Vodno mesto Atlantis, saj je z njegovim dokončanjem BTC CITY postal največje evropsko poslovno, nakupovalno ter rekreacijsko in zabavno središče. V letu 2005 je v okviru BTC CITYja z izgradnjo Atlantisa nastala nova športno zabaviščna četrt, saj so temu namenjeni Kolosej, Arena, Millenium ter Atlantis s skupno površino 45.000 m2. V letu 2005 so bile naložbe družbe namenjene tudi v posodobitev dvorane v nakupovalnem centru v Novem mestu; v uvedbo najmodernejše opreme v fitnes centru v športni dvorani Milenium, ter v posodobitev določenih programov v Logističnem centru. Skupaj s partnerji je družba omogočila nekaj novih projektov kot npr., Zara – svetovno znana modna znamka; nov pilotski tip prehrambene trgovine Spar kombinirane s ponudbo pripravljene hrane v dvorani A; tekstilni center Hala 12 ter športno zabaviščni objekt Arena.

Nadzorni svet je sprejel tudi Poslovni načrt družbe za leto 2006. Plan poslovnih prihodkov je 9.7 mlrd SIT, medtem ko je planirani čisti poslovni izid 1.489 mlrd SIT. Poslovni izzid v primerjavi z letom 2005 ne vsebuje več izrednih prihodkov in je le rezultat tekočega poslovanja. V prihodnjem letu družba predvideva naložbe od vrednosti 615 mio SIT do 3.8 mlrd SIT. Najmanj kar bo družba investirala prihodnje leto so izboljšave in obnove določenih objektov in infrastrukture ter priprave dokumentacije in načrtov za izgradnjo novega poslovnega nebotičnika neposredno poleg sedanjega kot tudi dokumentacije za izgradnjo hotela srednje kategorije med Kolosejem in Bratislavsko cesto. Če pa bodo izpolnjeni pogoji za večjo naložbeno politiko, pa bo družba realizirala ali pričela z realizacijo nekaterih novih projektov in sicer: Vodni park Velenje; nakup zemljišč in pridobitev projektov za izgradnjo vodnega parka v Mariboru; izgradnja adrenalinskega parka v zunanjem delu vodnega mesta Atlantis; ureditev novega skladišča v Novem mestu; preureditev določenih objektov za nove poslovne vsebine. Družba BTC ostaja torej še naprej zelo naložbeno intenzivna.

Družba bo v prihodnjem letu več pozornosti namenila tudi izboljšanju odnosa do ekologije in bo pridobila standard ISO 14001, ki zahteva merjenje in spremljanje vplivov na okolje s čemer bo družba izboljšala odgovorno ravnanje z okoljem. Poleg tega bodo vlaganja v letu 2006 namenjena tudi informacijski tehnologiji v izboljšanje spletnih strani, kajti čedalje več domačih in tujih uporabnikov išče informacije in se za obisk odloči ravno preko uporabe tega medija s čemer BTC CITY postaja tudi turistična destinacija, kar bo družba intenzivno razvijala in vzpodbujala tudi v prihodnjih letih.

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Ljubljana, 27. december 2005.