Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Ljubljana, Šmartinska 152,

uprava družbe sklicuje SKUPŠČINO

ki bo v petek, dne 12. februarja 2010 ob 8.30 uri v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani Šmartinska 152