Generalni direktor HSE d.o.o. Borut Meh, predsednik uprave BTC d.d. Jože Mermal in direktor Solar Invest d.o.o Jože Ferme so danes podpisali tripartitno pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne z zmogljivostjo 900 kWp in predvideno letno proizvodnjo en milijon kWh. Naročnik projekta je družba BTC, izvajalec Solar Invest, Holding Slovenske elektrarne pa je garant.

Ena večjih sončnih elektrarn v Sloveniji bo postavljena na strehi dveh objektov Logističnega centra BTC ob Letališki cesti v Ljubljani, in sicer na površini 13.000 kvadratnih metrov. Naložba je vredna 2,2 milijona evrov, za kar je BTC pridobil 15-letni dolgoročni bančni kredit. Projekt bo zaključen oktobra letos, ko bo na slovesnost ob zagonu povabljena splošna in strokovna javnost ter mediji.

S pomočjo sončne elektrarne bo okolje razbremenjeno za cca. 630 ton ogljikovega dioksida, kar predstavlja enega izmed pomembnih korakov k uresničevanju ciljev, ki si jih je BTC zastavil v okviru projekta Eko indeks, ki so ga v družbi uvedli ravno s ciljem zmanjševanja obremenitev okolja. Sicer pa družba BTC v BTC CITY Ljubljana gradi tudi Kristalno palačo, ki bo zgrajena do spomladi 2011, pri njeni gradnji pa prav tako sledijo načelom energetske učinkovitosti, saj bo na eni izmed fasad Kristalne palače prav tako obratovala sončna elektrarna s100 kWp vršne moči.

V imenu vseh treh podpisnikov Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC d.d.

&