Družba BTC je na 6. Slovenskem forumu inovacij, ki ga v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo pripravlja Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, v kategoriji velikih podjetij prejela nagrado za najbolj inovativen poslovni model. BTC je nagrado prejel za poslovni model Ekoindeks, ki so ga v družbi razvili in uvedli v poslovanje kot del srednjeročnega poslovnega načrta v letu 2008, z njim pa spremljajo in merijo neposredne učinke delovanja družbe na okoljskem in trajnostnem področju.

»Poslovni model Ekoindeks, ki nam omogoča vrednotenje naših dejanj, s katerimi vplivamo na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje, je plod lastnega razvoja in napora, ki ga v družbi BTC vlagamo v okoljski trajnostni razvoj. Za razvoj modela smo se odločili, ker nismo želeli ostati zgolj na deklarativni ravni, temveč želimo zelo konkretno izmeriti in ovrednotiti učinke naših dejanj na okolje. Njegova dodana vrednost je razlika med tistim, kar podjetje skupnosti da, in tistim, kar iz skupnosti vzame. Na koncu pa se Ekoindeks manifestira v obliki okoljsko ozaveščenih rešitev, dodatnih storitev za naše obiskovalce in poslovne partnerje ter odgovornejšemu ravnanju z našim naravnim in družbenim okoljem,« je dejal Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, ki je tudi prevzel nagrado.

Ekoindeks je ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe in je eden izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe.

V okviru vseslovenskega nabora inovacij, ki je potekal v obdobju od aprila do septembra 2011, je JAPTI prejel 235 prijavljenih inovacij, in sicer 157 inovativnih proizvodov, 56 poslovnih storitev in 22 poslovnih modelov.

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi