Danes, 19. septembra je bila v Kristalni palači BTC novinarska konferenca družbe BTC, na kateri so predstavili nov strateški projekt s področja trajnostnega razvoja Misija: Zelena. Gre za prvi tovrstni projekt v Sloveniji, s katerim BTC City, najpomembnejše slovensko poslovno, nakupovalno, rekreativno – zabaviščno in kulturno središče, postaja še prodornejše gonilo zelenega razvoja družbe. S celostno trajnostno strategijo, ki so jo razvili skupaj z marketinško agencijo, specializirano za trajnostni razvoj, Fit media d.o.o., se bo BTC City postopno preobražal v zeleno mesto.

BTC d.d. s svojim edinstvenim poslovnim modelom ekoindeks, za katerega je prejel več nagrad, že sedaj vrednoti vplive svojega delovanja na okolje. Vodstvo družbe se je letos odločilo za nov korak v tej smeri – za izvedbo strateškega projekta Misija: Zeleno.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d., je poudaril pomen trajnostnega razvoja za prihodnost BTC City, saj sodobni družbeni trendi potrebujejo precejšnje spremembe, če želimo vzdržno in prijazno prihodnost.

“BTC City bo tudi v prihodnje atraktivno in dinamično mesto nakupov, doživetij in urbanega načina življenja; mesto socialnega in poslovnega mreženja. Hkrati postaja pomembno gonilo zelene preobrazbe Slovenije. Zavedamo se, da trajnostni razvoj v mestu prihodnosti ni oddaljeni cilj, ampak nujna realnost,” je dejal predsednik uprave Jože Mermal.

Strategijo so povzeli z dvema besedama: misija in zeleno. Misija vključuje akcijo, drznost, pogum, vztrajnost in sodelovanje. Zelena barva simbolizira upanje in rast, povezujemo pa jo tudi z regeneracijo in s prihodnostjo, torej z vsem, kar je prijazno ljudem in okolju oziroma je trajnostno.

Cilj misije je ZELENO mesto na vseh segmentih. S tem soustvarjajo zeleno prestolnico in zeleno državo. Pri tem zeleno ne razumejo le v smislu narave in ekologije, ampak v širšem trajnostnem smislu. Mesto prihodnosti bodo razvijali v sožitju resničnega in virtualnega sveta, z novimi vsebinami in tehnologijami – vse skozi prizmo trajnosti oziroma družbene odgovornosti.

Po besedah Jožeta Mermala bodo v Misijo: Zeleno dolgoročno vključevali partnerje na vseh ravneh. Nadaljevali bodo z investicijami, ki so potrebne za bolj zeleno življenje v BTC City, promovirali bodo zelene izdelke in storitve, spodbujali zeleno potrošnjo ter ozaveščali javnosti glede zelenih vrednot in dejanj.

Pomemben del strategije oziroma zgodbe so t.i. zeleni agenti, ki vsak na svojem področju pripevajo k uresničevanju skupne misije. Zeleni agent je lahko prav vsak, ki je pripravljen delati v dobro prijaznega okolja in zelenega razvoja.

Mag. Damjan Kralj, direktor BTC d.d., PE Ljubljana, je predstavil aktivnosti, ki so jih v skladu Misije: Zeleno že izpeljali. Zasadili so zelene rastline ob zahodni in vzhodni strani dvorane A. Pozornost privabljajo številna plakatna mesta s sporočili, ki vabijo k zelenemu ravnanju. Z namenom spodbujanja hoje po BTC City-ju so začrtali prvi del zelene pešpoti, ki jo bodo v prihodnje še razširili. Obiskovalce spodbujajo k uporabi parkirne hiše in k vožnji z brezplačnim city busom. Številni zabojniki za odpadke komunicirajo zavezo BTC-ja k njihovemu ločevanju, saj so hkrati pomembna surovina.

»S projektom Misija: Zeleno želimo k sodelovanju privabiti čim več zelenih agentov. Ob tem vabimo vse zeleno ozaveščene poslovne subjekte in posameznike, da nam sporočijo svoje pobude, s katerimi bi skupaj naredili nove koreke v Misiji: Zeleno,” je poudaril mag. Damjan Kralj.

Vodja projekta Misija: Zeleno Miha Mermal je predstavil zelene smernice za prihodnje: “Nadaljevali bomo z zelenenjem fasad, trasirali bomo nove zelene poti, ki bodo vabile k pešačenju in kolesarjenju po mestu. Z ozaveščevalnimi in motivacijskimi sporočili bomo opremili dodatne ekološke otoke, ki bodo spodbujali k pravilnemu ločevanju odpadkov. Razvijali bomo sodelovanje s partnerji, ki jih bomo vključevali v Misijo: Zeleno.& Dolgoročno namreč želimo v zelenem mestu na različne, obiskovalcem atraktivne načine predstavljati zeleno ponudbo izdelkov in storitev zainteresiranih ponudnikov.«

Po besedah Mihe Mermala bodo posebne aktivnosti namenjali obiskovalcem. Razvili bodo posebno mobilno aplikacijo v povezavi z zelenimi info točkami, s katerimi jih bodo na dinamičen, interaktiven način vključevali v Misijo: Zeleno.

Spomnimo

Misija: Zeleno vključuje več področij. Med najpomembnejšimi so upravljanje z odpadki, energetska učinkovitost, odgovorna ravnanje z vodo, trajnostni promet, varnost in druga področja družbene odgovornosti. BTC je na teh področjih dosegel že lepe rezultate.

Odpadki so surovine, ki imajo svojo vrednost. V BTC-ju odpadke skrbno ločujejo (več kot 60 %). Vzpostavili so sistem sprotnega pobiranja in ločevanja odpadkov, imajo svoje ekološke postaje in stiskalnice odpadkov. V Centralni ekološki postaji odpadke ločujejo na kar 24 frakcij.

Načrtno znižujejo porabo energije. Zamenjujejo energijsko neučinkovito razsvetljavo z LED tehnologijo. Tako prihranijo več kot 500 tisoč KWH letno in zmanjšajo za več kot 200 ton izpustov ogljikovega dioksida. Samo za reklamne panoje so tako zmanjšali porabo električne energije kar za 20-krat. Junija 2012 so postavili že tretjo lastno sončno elektrarno. Vse tri sončne elektrarne skupaj proizvedejo že blizu dva milijona kWh električne energije na leto. Leta 2008, pred začetkom strateškega pristopa vodstva družbe k intenzivnejšemu izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, je družba BTC planirala za leto 2011 45.000.000 kWh porabe električne energije. Z implementacijo ukrepov URE je dejanska poraba v letu 2011 znašala 39.300.000 kWh, kar je posledica načrtnega upravljanja z energijo. Hkrati pa je potekalo ozaveščanje zaposlenih in poslovnih partnerje ter obiskovalcev.

Z vodo ravnajo varčno in preudarno. Za potrebe dopolnjevanja vode v bazene uporabljajo vrtino, kjer lahko mesečno načrpajo do 3.500 kubičnih metrov vode.

V Vodnem mestu Atlantis so na izlivna mesta na sanitarne armature namestili pršne glave, ki so opremljene s posebnimi šobami. Le-te preprečujejo nabiranje vodnega kamna, med uporabo zmanjšajo pretok vode na manj kot 9 litrov na minuto ter zagotavljajo ustrezno mikrobiološko kakovost vode.

Zeleni promet je velik izziv. Za območje BTC City-ja imajo novo električno vozilo, namenjeno odvažanju različnih odpadkov. Za polnjenje svojega akumulatorja porabi zgolj 18 kWh električne energije, kar zadostuje za 80 prevoženih kilometrov.

S programom za racionalno pripravo in razvoz blaga so prostorske kapacitete na tovornjakih zapolnili optimalno, tako da je dnevni razvoz blaga opravljen z minimalnim številom transportnih vozil. Tovornjaki pri razvozu blaga opravijo najkrajšo možno pot.

Na območju BTC City Ljubljana vozi brezplačni city bus. Uredili so krožišča, sistematično urejajo pločnike, kolesarske in zelene poti. Obiskovalce spodbujajo, da svoje vozilo pustijo v parkirni hiši s kar 780 brezplačnimi parkirnimi mesti in se po svojem mestu odpravijo peš ali s city busom.

Zagotavljanje varnosti in dobrega počutja vseh v BTC City – to je ena njihovih najpomembnejših vrednot. Za splošno, požarno, prometno in druge oblike varnosti skrbijo aktivno: s centralnim video nadzornim sistemom, z lastno gasilsko enoto, z modernizacijo protivlomnih ter protipožarnih sistemov. Njihovi varnostniki so usposobljeni in prijazni. Skrbijo za ozaveščanje obiskovalcev in najemnikov. Dobro sodelujejo s policijo, reševalci in gasilci.

Pri BTC-ju se trudijo, da bi skupaj z obiskovalci izboljšali kakovost življenja na vseh področjih. Zato podpirajo športne projekte, okoljske, humanitarne akcije, organizirajo delavnice in natečaje za otroke, sofinancirajo nakupe otroških igral … So prejemnik Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2011, nagrade Okolju prijazno podjetje (Finance 2010) in nagrade JAPTI – najbolj inovativen poslovni model (JAPTI 2011).

&

Več informacij

Miha Mermal, vodja projekta