Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je po izboru časnika Finance postal mecen leta 2011 v kulturi. »Družba BTC z Jožetom Mermalom na čelu je velik zaveznik in donator v kulturi. Naslov mecena leta v kulturi si zasluži, ker je njegovo donatorstvo zasnovano širše, podpira namreč malodane vse kulturne zvrsti, kar je redkost med slovenskimi donatorji. Novi mecen leta v kulturi je človek velike kulturne širine, svoje zavezništvo umetnosti pa je prenesel tudi na podjetje, ki ga vodi, in je zato eden najbolj primernih gospodarstvenikov za naslov mecena v kulturi. Je zgled drugim v gospodarstvu, ker nesebično pomaga kulturnikom, ki veliko prispevajo k nacionalni identiteti naroda«, je zapisano v obrazložitvi izbora.

Pri svojem vodenju družbe BTC Jože Mermal posebno pozornost namenja podpori projektom na področju kulture. Tako BTC vsako leto aktivno prek sponzorstev, donacij in mecenstva sodeluje z mnogimi kulturno-umetniškimi ustanovami, ob tem pa podpira tudi tako že uveljavljene umetnike kot mlade, še ne prepoznane, a umetniško nadarjene posameznike.

»Razvoj države temelji na razvoju njene kulture. Kulturno-umetniško ustvarjanje krepi zavest naroda kot celote, posameznika pa bogati, mu širi obzorja in poglede. Kulturo dojemam kot neskončno možnost izražanja in kot neskončen vir idej, ki nam odpirajo nove in nove priložnosti, kultura je gibalo našega duhovnega razvoja. Zato podpori kulturnim projektom in odpiranju vrat nadarjenim posameznikom namenjam veliko svojega časa,« pravi Jože Mermal, ki dodaja, da tudi »poslovna filozofija družbe BTC temelji na prepoznavanju priložnosti, odkrivanju novega in nenehnem razvoju. Zaradi tega smo se tudi na področju delovanja v kulturi osredotočili na to, da mladim in neuveljavljenim umetnikom oz. kulturnikom omogočimo priložnost, jim nudimo oporo in podporo pri razvoju. Ni nam pomembno, iz kakšnega okolja nekdo prihaja, pomembno je, da dobi priložnost, ki si jo prav vsakdo zasluži«.

Družba BTC je pod vodstvom Jožeta Mermala postala dolgoletna pokroviteljica Cankarjevega doma in Festivala Ljubljana, že vrsto let sodeluje s Fundacijo Blaža Arniča, Slovensko znanstveno fundacijo, Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, pa z društvom slovensko-makedonskega prijateljstva, podpira Panč festival stand up komedije … Ob tem BTC uspešno izvaja tudi lastne projekte, kot so SiTi Teater BTC, ki je zaživel leta 2000, že vrsto let pred Vodnim mestom Atlantis organizirajo poletne glasbene večere, ki so brezplačni, na njih pa nastope omogočajo še ne uveljavljenim in nadarjenim slovenskim glasbenikom, območje BTC Cityja plemenitijo z umetniškimi skulpturami, v Kristalni palači organizirajo razstave …

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi