BTC bo storitve upravljanja opravljal na površini 300.000 m2, s ciljem, da zagotavlja optimalne stroške oziroma višjo stroškovno učinkovitost. BTC bo na podlagi lastnih izkušenj in znanja, ki jih je pridobil in utrdil v svoji dolgoletni praksi, opravljal vse  organizacijsko administrativne storitve ter organiziral tehnično strokovne, vzdrževalne in hišniške storitve, varovanje, vodil energetski inženiring, upravljal infrastrukture, organiziral  komunalne storitve, zakup energije, izterjavo ter druge, k upravljanju pripadajoče storitve. Hypo Leasing d.o.o. pričakuje, da bo novi upravljavec nakupovalnih in trgovskih centrov omenjene storitve nadgrajeval s stalnimi inovacijami in izboljšavami, ki bodo posledično prispevale k povečanju konkurenčnosti trgovskih prostorov. Upravljanje bo temeljilo na uvajanju dobre prakse in učinkovitih procesih, ki ga je BTC v procesu nenehnih izpopolnitev razvil v preteklih letih pri svojih nepremičninah.

Poslovno sodelovanje med Hypo Alpe Adria (Hypo Alpe-Adria-Bank in Hypo Leasing d.o.o.) in BTC d.d. temelji na dolgoročnem projektnem financiranju, ki ga je za izgradnjo Kristalne palače zagotovila omenjena banka. Financiranje ene največjih in najobsežnejših zasebnih naložb v Sloveniji je bilo izvedeno v času višjega tveganja naložb v evropskem prostoru. In prav to pridobljeno medsebojno zaupanje in korektno sodelovanje je razlog za širitev poslovanja med partnerjema na več področjih, ki jih oba pokrivata. Pogodba je bila med partnerjema podpisana 14. decembra letos.

Danijel Novak, generalni direktor Hypo Leasing d.o.o.: »Upravljanje trgovskih centrov v lasti Hypo Leasing d.o.o., Qlandia in Qcenter, zahteva strokovno znanje in profesionalne izkušnje na tem področju. Verjamemo, da jih družba BTC ima in veselimo se sodelovanja. Uspešno sodelovanje med finančno skupino Hypo Alpe Adria in družbo BTC smo s tem še nadgradili in želimo si, da se bo le-to v prihodnosti nadaljevalo enako konstruktivno in v korist obeh družb. S tem dejanjem smo še utrdili most med dvema družbama z različnima dejavnostma – na eno strani širok spekter finančnih storitev, na drugi strani pa upravljanje trgovskih prostorov.«

Dodatne informacije:

BTC d.d.: Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: Nataša Crnkovič, Marketing in komuniciranje