Danes se je začel izobraževalni program BTC Campus, iniciativa BTC, namenjena pomoči mladim brezposelnim pri iskanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Mladi brezposelni bodo v programu pridobili določena dodatna znanja, napotke in usmeritve, ki bodo pomenili večjo priložnost pri iskanju njihove zaposlitve ali pa začetek njihove samostojne podjetniške poti.

BTC je k sodelovanju povabil Zavod RS za zaposlovanje, ki je izbral prvo skupino 30 udeležencev, ki bodo sodelovali v BTC Campusu.

Program, ki vsebuje različna konkretna znanja, veščine in načine razmišljanja, ki jih bodo udeleženci lahko neposredno uporabili v osebnem in poslovnem življenju, bodo izvedli strokovnjaki Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. Delo bo potekalo naslednje tri mesece in bo sestavljeno iz 12 programskih modulov.

BTC Campus je za družbo BTC še ena od konkretnih iniciativ za uresničevanje strategije na področju družbene odgovornosti. BTC bo tako skupaj s Centrom za poslovno odličnost EF v Ljubljani in skupaj s svojimi notranjimi in zunanjimi sodelavci ter poslovnimi partnerji pomagal mladim pri iskanju zaposlitve ali samostojne podjetniške poti. Načrtujejo pa tudi programe s pozitivno, koristno vsebino, ne zgolj za podjetje in poslovne partnerje v okviru BTC City, ampak predvsem za tiste, ki danes potrebujejo nekaj podpore, da bodo lahko jutri aktivno sodelovali pri skupnem razvoju vseh.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi