V družbi BTC že peto leto zapored izvajajo projekt »BTC z vizijo«, katerega glavni namen je spodbujanje inovativnosti zaposlenih pri iskanju novih poslovnih idej in projektov za razvoj podjetja in širšega družbenega prostora v katerem je aktivno prisotna družba BTC. Projekt predstavlja temelje BTC-jeve inovacijske infrastrukture, ki temelji na ključnih strateških usmeritvah podjetja. V BTC vsako leto v okviru Dneva inovativnosti, ki ga pripravijo za zaposlene, najinovativnejše predloge in projekte nagradijo.

V okviru projekta v BTC zbirajo ideje in projekte z vizijo. Ideje z vizijo dajejo možnost zaposlenim na vseh nivojih, da so nagrajeni za svoje (enostavnejše) predloge, ki na kakršenkoli način vplivajo na poslovanje podjetja, medtem ko so projekti z vizijo kompleksnejši in zahtevajo tri elemente: sodelovanje vsaj treh različnih sektorjev, vpliv na trajnostni razvoj podjetja in dolgoročnost projekta. Zaposleni so v petih letih skupno pripravili 158 idej, od katerih jih je bilo 42 nagrajenih, in 22 celovitih projektov, od katerih jih je bilo nagrajenih 13. Vse projekte in ideje vrednoti petčlanska komisija, v kateri so štirje zaposleni družbe BTC in zunanji strokovnjak.

»Gospodarske in tržne razmere vsako podjetje silijo, da nenehno razmišlja o svojem nadaljnjem razvoju in priložnostih, pri čemer je ključnega pomena inovativno razmišljanje. V BTC smo se pred petimi leti odločili, da bomo v ta proces vključili vse zaposlene, saj razvoj podjetja ne more in ne sme temeljiti le na vodstvu in nekaj posameznikih. Zato smo zasnovali projekt »BTC z vizijo«, ideja zanj pa je izšla iz dejstva, da za rast podjetja nista pomembni le produktivnost in kakovost, temveč tudi zagotavljanje dodane vrednosti skozi inovativnost. V tem okviru zaposlene spodbujamo, da se povezujejo, da o podjetju razmišljajo in da skupaj s sodelavci iz različnih sektorjev pripravljajo inovativne predloge. Najboljše ideje in projekte vsako leto nagradimo in tudi uvedemo v poslovanje. Tovrstno vključevanje zaposlenih se je izkazalo kot zelo učinkovito, saj so predlogi, ki ji dobivamo, vsako leto boljši in učinkovitejši v dobro podejtja in v podporo naše družbene odgovornosti,« pravi Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC. Med nagrajenimi projekti za leto 2012 je na primer tudi projekt Misija: Zeleno, ki ga je BTC kot strateški projekt pričel izvajati avgusta lani.

Celoten projekt »BTC z vizijo« podjetju prinaša številne koristi: od finančnih (dvig prihodkov, nadomestilo izpada prihodkov, obvladovanje stroškov, znižanje stroškov, ROI) do nefinančnih (povečanje ugleda blagovne znamke, dvig prepoznavnosti), prav tako pa se z njim krepijo tudi koristi na ravni zaposlenih (učinkovito uvajanje projektnega vodenja, visoka stopnja transparentnosti, stimulativno nagrajevanje, večja stopnja motivacije zaposlenih za nadaljnji razvoj družbe, večja stopnja povezovanja deležnikov…).

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi