Nadzorni svet družbe BTC d.d. je na seji 23. decembra 2013 sprejel sklep o imenovanju novih članov Uprave družbe, kajti sedanji štiričlanski Upravi mandat poteče maja 2014. Za mandatno obdobje maj 2014 – maj 2019  je Nadzorni svet za člane Uprave imenoval: Jožeta Mermala za predsednika Uprave ter člane: Heleno Petrin za generalno sekretarko, mag. Damjana Kralja za direktorja trženja in marketinga ter Rajka Čvoroviča za finančnega direktorja družbe.

Sklep Nadzornega sveta o imenovanju novih članov Uprave temelji na Strategiji družbe za obdobje od leta 2014 do 2020. Strategijo je Nadzorni svet sprejel oktobra 2013, v njej pa si je družba zadala zelo ambiciozne cilje, zaradi katerih bo  bistveno bolj izpostavljena funkcija trženja in marketinga, ki doslej ni bila zastopana v Upravi. Strategija družbe predvideva nov podjetniški vzpon in nadgradnjo dosedanjega poslovanja družbe z novimi vsebinami, dinamičnimi in ambicioznimi nastopi na trgu, novimi organizacijskimi pristopi ter intenzivnimi inovacijskimi procesi. Tako Uprava v Poslovnem načrtu za leto 2014 načrtuje 8 odstotkov večje prihodke, 20 odstotkov višjo zaposlenost ter 6 mio EUR novih naložb. Mag. Damjan Kralj, ki bo v Upravi zastopal  področje trženja, v družbi že od leta 2007 uspešno vodi ljubljanski city, kasneje pa je prevzel tudi vodenje nakupovalnih središč v Murski Soboti in v Novem mestu. Za finančno področje bo odgovoren Rajko Čvorovič, finančni strokovnjak, ki je sodeloval pri uvrstitvi delnic BTCja na Londonsko borzo vrednostnih papirjev in ima primerna znanja in izkušnje na finančnem področju.

Z imenovanjem nove Uprave za naslednji mandat, se bo v BTCju zaključilo vodenje Uprave, katere štiričlanska sestava je bila nespremenjena celih dvajset let:  Jože Mermal –predsednik ter člani Helena Petrin, Marko Žehelj in Andrej Repina. Dolgoletna, nespremenjena sestava Uprave, ki je v slovenskem prostoru praviloma izjema, pušča velike sledove, saj gre za  uspešno dvajset letno obdobje, ko je družba na osnovi nenehnih vlaganj doživela korenito poslovno preobrazbo, uspešno gospodarsko rast in urbano prenovo prostora, ki sedaj kot BTC City predstavlja enega največjih evropskih poslovno nakupovalnih in zabaviščno-rekreativnih ter kulturnih središč.

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi