Ljubljana, 31.1.2014 – »V korist prihodnjih generacij« je slogan družbe BTC, ki se je ob praznovanju svoje 60. obletnice na jubilejnem dogodku v Vodnem mestu Atlantis zahvalila svojim dolgoletnim poslovnim partnerjem in tudi Mestni občini Ljubljana. V 60-letnem razvoju je družba uspela, ker je vedno razumela pričakovanja in zahteve sodobnega potrošnika, uporabnika in turista, kakor tudi zahteve domačih in tujih partnerjev s področja logističnih dejavnosti. Predvsem v zadnjih dveh desetletjih se je z nenehnimi vlaganji, izboljšavami in domiselnimi dopolnitvami poslovnih vsebin prelevila v odprto, dinamično, moderno in uspešno gospodarsko družbo. Pri svojem poslovanju se je družba vseskozi zavzemala za projekte, ki prinašajo dodano vrednost ne le družbi BTC, temveč tudi širši družbeni skupnosti ter prihodnjim generacijam.

BTC je v šestdesetih letih razvoja, vse od leta 1954, vsebinsko močno spremenil predmet poslovanja. Podjetju, ki je bilo ustanovljeno za potrebe ljubljanske trgovine, je uspelo zaključiti tranzicijsko obdobje z modernizacijo logistike in s celovito prenovo družbe z organsko in poslovno rastjo cityjev v Ljubljani, Novem mestu in v Murski Soboti. Danes velja za eno največjih poslovno-nakupovalnih, zabaviščno-rekreativnih in kulturnih središč v Evropi, ki ga letno obišče 21 milijonov obiskovalcev.

Družba, ki ima že konkretne predloge za nadaljnjo rast, je sprejela strategijo do leta 2020. Cilje, opredeljene v strategiji,  nadgrajuje z razvojem inovativnih storitev, z močnimi partnerskimi mrežami, uvajanjem sodobnih tehnologij, občutkom za medsebojne odnose in zaposlene ter trajnostnim razvojem: na področju energetske učinkovitosti, ekologije in sodelovanja s širšo družbeno skupnostjo. Nova strategija, ki jo bodo v družbi pričeli uresničevati prav v jubilejnem letu, predvideva nov podjetniški vzpon ter nadgradnjo dosedanjega poslovanja družbe z novimi vsebinami, dinamičnimi in ambicioznimi nastopi na trgu, novimi organizacijskimi pristopi ter intenzivnimi inovacijskimi procesi. Med konkretno zastavljenimi projekti velja izpostaviti dva: urbanistični projekt Partnerstvo Šmartinska na 230 hektarih površin ter Intermodalni logistični terminal Ljubljana (ILTL), ki predstavlja nadgradnjo logistične dejavnosti družbe in nastaja v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in tehnologijo ter infrastrukturo in prostor, Mestno občino Ljubljana in Slovenskimi železnicami. Center bo eden največjih kopenskih intermodalnih terminalov v Jugovzhodni Evropi, saj bo obsegal 161.000 m2 zaprtih skladiščnih površin na zemljišču, velikem 474.000 m2 in bo ob dokončanju projekta ponudil 900 novih zaposlitev.

V družbi vidijo kot izjemen potencial za njen napredek predvsem kolektiv, ki  v zadnjih desetih letih postaja čedalje bolj inovativen, v katerem  je prišlo do pravih podjetniških vibracij, saj so zaposleni v vse večjem številu vpeti v inovacijske procese in  trajnostni razvoj.

»Prepričani smo, da nas bo takšna zavest pripeljala do želenega cilja – tako imenovane družbe odprtega dialoga in novih poslovnih priložnosti. Iz naše dosedanje poslovne zgodbe smo se naučili, da bo družba svojo vitalnost in rast ohranila le s premagovanjem vedno novih, zahtevnejših poslovnih izzivov. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje ohranjali položaj med najuspešnejšimi podjetji ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Na svoji poti bomo ustvarjali nova delovna mesta, vplivali na družbeno blaginjo, odgovorno, moralno in etično poslovali, spoštljivo ravnali z okoljem, spodbujali razvoj in ohranjali pozicijo v skupini najuglednejših gospodarskih družb v Sloveniji. Skratka, pri svojih 60ih letih se v družbi BTC počutimo še zelo mladostni, polni energije in smelih načrtov. V novo obdobje vstopamo v polni poslovni in ustvarjalni kondiciji«, je ob včerajšnjem praznovanju 60-letnice delovanja družbe izpostavil Jože Mermal, predsednik uprave BTC.

Družba BTC je vedno bolj aktivna pri organizaciji velikih mednarodnih dogodkov v povezavi z družbeno odgovornostjo. Dokaz,  da družba na tem področju dela dobro, je evropska nagrada družbeno odgovornih praks za projekt »BTC City in smučarski skoki«, ki jo je družba prejela s strani Evropske komisije za organizacijo FIS svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih na Ljubnem ob Savinji. Nagrada je bila podeljena, ker je BTCju kot glavnemu sponzorju, uspelo izboljšati prepoznavnost in priljubljenost ženskih smučarskih skokov na evropski in širši mednarodni ravni. Tudi največji kolesarski praznik Maraton Franja BTC City je dosegel veliko mednarodno prepoznavnost. Mednarodna kolesarska zveza pa je Ljubljano in BTC izbrala za organizacijo svetovnega prvenstva za amaterske kolesarje, ki bo avgusta letos. Cilj tovrstnih aktivnosti je večja mednarodna prepoznavnost in obisk tujih gostov ter s tem krepitev konkurenčnosti.  Poleg športa družba podpira mnoge druge širše družbene projekte s področja kulture, znanosti, izobraževanja in humanitarnega področja. V lanskem letu je bil skupaj s Centrom poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Zavodom za zaposlovanje RS uspešno izveden projekt dodatnega izobraževanja BTC Campus, ki se ga je udeležilo 30 mladih, ki so zaključili šolanje, niso pa dobili zaposlitve. Projekt jim je pomagal pridobiti podjetniška znanja in razmišljanja o samostojni poti, več kot polovico pa jih je našlo tudi zaposlitev. BTC bo projekt ponovil tudi v letošnjem letu. Te projekte družba ustvarja z odgovornim odnosom do širše družbene skupnosti.  Izvedbe različnih družbeno odgovornih projektov so poleg Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks, prinesle tudi druge nagrade, kot npr. nagrada za okoljevarstvene odločitve na področju logistike »Zeleni logist«, mednarodno priznanje  »Turistična prizma«, ki ga je družba dobila leta 2013 na pobudo mednarodne organizacije turističnih novinarjev FIJET s področja držav JV Evrope.

Zaradi skrbnega ravnanja z okoljem je družba pristopila k večjim okoljevarstvenim projektom, med drugim je zgradila tri sončne elektrarne, saj učinkoviti rabi energije daje  velik poudarek. S  projektom Misija : Zeleno pa nadgrajuje večletno usmeritev k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju ter  nadaljuje projekt zelenega mesta.
Družba BTC že implementira poslovni načrt za leto 2014, na osnovi katerega napoveduje 9 odstotno rast prihodkov in 20 odstotno rast zaposlenih, predvsem zaradi novih logističnih storitev. Dodaten zagon daje družbi tudi novo uvedena dejavnost upravljanja z nepremičninami za druge lastnike. Tako je družba pristopila k celovitemu upravljanju 680.000 m2 poslovnih nepremičnin, kar je v celoti podprto z najnovejšo tehnologijo IBM – Maximo.

Družba je  60. obletnico  slovesno obeležila s praznovanjem v Vodnem mestu Atlantis. Dogajanje je bilo posvečeno poslovnim partnerjem in  poleg Mestne občine Ljubljana so nekateri od njih prejeli tudi priznanja za dolgoletno delo in sodelovanje v skupaj zastavljenih projektih. Sicer pa poslovni model BTCja ne generira le nadaljnje rasti in stabilnosti poslovanja sami družbi, temveč tudi stabilnost poslovnim partnerjem, nudi jim poslovne priložnosti in dolgoročna sodelovanja ter s tem doseganje večje skupno ustvarjene dodane vrednosti tako za podjetja, zaposlene, kot tudi za širšo družbo.

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi