V družbi BTC so v preteklem letu s svojimi tremi sončnimi elektrarnami proizvedli 1.535.263 kWh zelene energije, kar zadošča za povprečno letno porabo 400 gospodinjstev. Z energetsko učinkovitim delovanjem, kamor spada zmanjšanje porabe energije iz neobnovljivih in večanje porabe energije iz obnovljivih virov, so za 1.913.501 kg znižali emisije CO2. Z obnovo vodovodnega omrežja so zmanjšali izgubo vode iz 20 % na 5 % in skupaj s svojimi poslovnimi partnerji dosegli, da se na območju BTC City reciklira kar 64 % vseh odpadkov. S parkirnimi mesti za 400 koles, mestnim avtobusom in brezplačnim Citybusom pa k manjšemu onesnaževanju pozivajo tudi obiskovalce. V sklopu projekta BTC Campus so kar polovici udeleženim diplomantom pomagali do prve zaposlitve.

Ekološko ozaveščanje, zelene vsebine in družbeno odgovorne aktivnosti, s katerimi zmanjšujejo negativne vplive na okolje in krepijo vezi s širšo družbeno skupnostjo, so že vrsto let rdeča nit trajnostnega razvoja družbe BTC. Na osnovi preteklih izkušenj in dobrih rezultatov so v letu 2013 vse aktivnosti trajnostnega razvoja združili v samostojno organizacijsko enoto pod krovno blagovno znamko Misija: Zeleno, ter jo kot nov podporni steber poslovanja družbe umestili v svojo dolgoročno strategijo razvoja.  V trajnostnem poročilu za leto 2013 predstavljajo glavne rezultate Misije: Zeleno,
ki združuje področja okoljevarstva, zelene energije, energetske učinkovitosti in družbene odgovornosti.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC, d. d., je ob izdaji trajnostnega poročila dejal: »K trajnostnemu delovanju pristopamo strateško, saj Misija: Zeleno v Strategiji 2020 predstavlja enega temeljnih stebrov našega poslovanja. V zadnjih 13 letih smo za aktivnosti trajnostnega razvoja namenili več kot 44 mio EUR, v preteklem letu pa smo skupaj z različnimi partnerji  s področja okolja, znanosti, kulture, športa, izobraževanja, umetnosti in humanitarnosti izvedli kar 115 projektov, za katere smo prejeli več slovenskih in evropskih nagrad. Osebno najraje izpostavim projekt BTC Campus, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani in Zavodom RS za zaposlovanje in kjer smo mladim diplomantom brez zaposlitve z nasveti in praktičnimi primeri iz poslovnega sveta pomagali do osvojitve prvih praktičnih veščin, znanj in preko tega do nove samozavesti, s pomočjo česar je kar polovici udeležencev uspelo v kratkem času priti do zaposlitve ali lastne podjetniške zgodbe.«

Za več kot 4 tone zmanjšali izpust CO2

Mednarodni certifikat ISO 50001:2011 dokazuje, da v družbi BTC z energijo upravljajo dosledno in učinkovito. S tremi sončnimi elektrarnami v poslovni enoti Logistični center, na južnem delu fasade Kristalne palače in v Murski Soboti so v zadnjih treh letih skupaj proizvedli 3.779.079 kWh zelene energije in zmanjšali izpust emisij CO2 za 4.112.408 kg.

Atlantis s svojo vodno vrtino

Vzpostavili so tudi učinkovit sistem zbiranja in ločevanja odpadkov na izvoru, ki je namenjen zaposlenim, poslovnim partnerjem in obiskovalcem. Z učinkovitim ozaveščanjem in opozarjanjem so v nekaj letih povečali delež ločenih odpadkov kar za 44 odstotnih točk oziroma z 20 % na 64 %.

Za potrebe dopolnjevanja vode v bazene Vodnega mesta Atlantis v družbi BTC uporabljajo vrtino, ki mesečno načrpa do 3.500 m3 vode, za delovanje hladilnih stolpov v Kristalni palači pa se namesto pitne vode iz vodovodnega omrežja uporablja deževnica, ki je shranjena v posebnem bazenu v kleti. Z zamenjavo preko 1.500 m vodovodnih cevi so izgube vode znižali iz 20 % v letu 2000 na samo 5 % v letu 2013.

Za zmanjševanje vplivov izpušnih plinov tudi brezplačni Citybus

V želji po zmanjševanju vplivov izpušnih plinov in za boljšo pretočnost prometa ter zadostno število parkirnih mest v družbi BTC veliko vlagajo tudi v posodobitev prometne infrastrukture. Kolesarjem je na voljo preko 400 parkirnih mest za kolesa, vozniki električnih avtomobilov lahko svojega konjička brezplačno napolnijo na dveh mestih, ostali pa lahko svoj avtomobil parkirajo na enem od 8.500 parkirnih mest ter se naprej odpeljejo z mestnim avtobusom ali brezplačnim Citybusom.

Dejavni tudi na področju kulture, izobraževanja in športa

Družba BTC družbeno odgovorno deluje tudi na področju ustvarjalnosti, kulture, mladih, izobraževanja in športa, za kar je v zadnji treh letih namenila kar 2.848.000 EUR.  Pomemben kulturni mejnik družbe je bila otvoritev Teatra komedija BTC v letu 2000, ki  svoje gledališke predstave uprizarja v dvorani Mercurius in gostuje tudi drugod po Sloveniji. V sezoni 2013/14 je bilo 326 predstav, ki so ponovno privabile več kot 35.000 ljubiteljev gledališča. Ravno ta sezona je ponovno navdušila obiskovalce v dvorani Mercurius in jim postregla s številnimi izjemnimi predstavami kot na primer Star fotr, TAK SI, Mulc… vas gleda, na odru pa je SiTi Teater BTC v okviru cikla koncertov »SiTi za dobro musko« gostil odlične slovenske glasbenike, ki obiskovalcem gledališča nudijo možnost uživanja v koncertih ustvarjalcev slovenske popularne glasbe.

V družbi učinkovitost svojih trajnostnih projektov že šest let merijo s poslovnim modelom Ekoindeks, ki posamezne projekte ovrednoti glede na njihov vpliv na družbo, glede na vpliv na družbo BTC in glede na zahtevnost. Posamezen projekt za vsakega od treh naštetih kriterijev lahko dobi tri točke, torej skupaj največ devet točk. V preteklem letu je tako 115 projektov skupaj dobilo 445 točk, za leto 2014 pa so si v družbi BTC zadali 450 točk.

Učinkovitost trajnostnega delovanja družbe BTC je opažena tudi v strokovnih krogih doma in po svetu, kar dokazujejo številne nagrade, ki jih je družba dobila v letu 2013:

  • nagrada InLoCom – za inovativen projekt na ravni lokalnih skupnosti „BTC City in ženski smučarski skoki”,
  • posebna nagrada v okviru 15. dnevov energetikov – za dosežke na področju učinkovite rabe energije, proizvodnje energije iz obnovljivih virov in energetskega managementa,
  • evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji v kategoriji velikih podjetij – za projekt »BTC City in smučarski skoki za ženske«,
    nagrada »Zelena logistika 2013« – za uresničevanje okoljevarstvenih ciljev na področju logistike,
  • nagrada »Turistična prizma« – za novo kakovost v turizmu in,
  • priznanje Platinasti donator Slovenske znanstvene fundacije – za izjemno število donacij najrazličnejšim organizacijami in projektom.

Najpomembnejši cilj trajnostnih projektov pa kljub vsemu niso nagrade, ampak vračanje okolici preko sožitja in sinergij z mestom, poslovnimi partnerji, zaposlenimi, obiskovalci in drugimi udeleženci. Mermal povzema: »Le s skupnimi močmi lahko pripomoremo k boljšemu in lepšemu jutri.« Družba BTC tudi v tekočem letu nadaljuje z več trajnostnimi in družbeno odgovornimi projekti, ki jih lahko sproti spremljate na www.misijazeleno.si, podrobneje pa bodo predstavljeni v trajnostnem poročilu 2014.

>>Trajnostno poročilo družbe BTC 2013

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi