Delo v centru bo 89 odraslim osebam s posebnimi potrebami omogočilo,
da bodo spoznale in sprejele različne generacije, ki se srečujejo v
največjem poslovno-nakupovalnem, zabaviščno-rekreativnem in kulturnem
središču, ki ga letno obišče več kot 21 milijonov obiskovalcev.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC je ob tej
priložnosti poudaril: »Soodvisnost v družbenem, kulturnem, športnem,
okoljskem in poslovnem smislu je temelj delovanja družbe BTC. Zato je
bila vključitev varstveno delovnega centra Dolfke Boštjančič v običajno
okolje velikega poslovnega središča ter mesta nakupov in zabave, naraven
korak. BTC je družba odprtega dialoga. Ponosni smo, da nismo samo
trgovski center, ampak da naše vsebine nadgrajujemo v skladu s potrebami
obiskovalcev. Vesel sem, da skupaj Centrom tkemo nove pobude in
priložnosti na območju BTC Cityja ter na ta način prenašamo dobre prakse
in zgled tudi v širšo družbeno skupnost.«

V CUVD, ki letos praznuje svojo trideseto obletnico, cenijo, da so
jih v družbi BTC sprejeli odprtih rok. »Ponosni smo, da bomo postali
ustvarjalni del BTC Cityja, ki se na potrebe sodobne družbe odziva kot
najbolj razvita mesta. Želimo si, da bi bližina in boljše poznavanje
opogumili zaposlovalce BTC Cityja k ponujanju priložnosti zaposlitve
tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju. Ti še vedno nimajo veliko
možnosti zaposlovanja izven ustanov, katerih temeljna dejavnost je skrb
zanje, čeprav vodilo evropskih in slovenskih smernic prednostno
izpostavlja vključevanje v običajna delovna okolja«, je povedala dr. Valerija Bužan, direktorica Centra.

Na slovesnosti sta poleg direktorice CUDV pozdravila še dr. Anja
Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost ter župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Jože Mermal,
predsednik uprave BTC, in Tone Dolič, namestnik vodje človekovih pravic,
pa sta s ponosom prerezala trak. Dogodek je dopolnil kulturni program,
kuharski mojster Jožef Oseli pa je v imenu »Words Chefs Without Borders«
podelil certifikat restavraciji Druga violina, ki deluje v okviru CUVD.

Pobuda za nastanek varstveno delovnega centra ima sicer svoje začetke
pred enajstimi leti. Takrat je center nastal kot odgovor na posebne
potrebe odraslih, ki so zaključili šolski program in zanje ni bilo
primernih zaposlitev. V sklopu delovanja varstveno delovnega centra je
varovancem z delom, kreativnim ustvarjanjem in številnimi delavnicami
omogočeno kvalitetno in polno življenje v odraslih letih. V okviru
centra so organizirana tudi različna izobraževanja ter druge kulturne in
družabne aktivnosti. Delovni proces, ki poteka 8 ur na dan, pet dni v
tednu, varovancem daje občutek koristnosti in odgovornosti ter možnost
za zaslužek, izdelki pa jih osrečujejo, krepijo njihovo samozavest in
samospoštovanje ter dajejo občutek priznanja.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi