»Današnji
podpis pogodbe za družbo BTC pomeni nov zagon pri uresničevanju vizije
družbe odprtega dialoga in ustvarjanju pogojev za razcvet novih
poslovnih priložnosti, ki sta glavni usmeritvi naše Strategije razvoja
do leta 2020,« je ob sklenitvi pogodbe izpostavil Jože Mermal, predsednik uprave BTC,
in dodal: »Za uspešno izvajanje te naše ambiciozne strategije
potrebujemo zanesljive finančne partnerje. Veseli smo, da je NLB v naših
načrtih prepoznala potencial za nadaljevanje uspešne zgodbe.«

Ob podpisu kreditne pogodbe je predsednik uprave NLB, Janko Medja,
dejal: »V NLB, ki se je v zadnjem letu pospešeno vrnila na trg
kreditiranja, si aktivno prizadevamo za uresničevanje novih oblik
povezovanja s poslovnimi partnerji. Po skoraj devetih letih sodelovanja
smo z družbo BTC realizirali nov kredit, s katerim bo družba v prihodnje
lažje izvajala zastavljene cilje in zagotavljala stabilno poslovanje. V
banki smo skrbni finančni partnerji najbolj vitalnemu delu slovenskega
gospodarstva, posebno podporo pri poslovanju in razvoju poslovnih
priložnosti pa posvečamo tudi segmentu malih in srednjih podjetij, ki so
gonilo slovenskega gospodarstva. Veliko število teh podjetij deluje
prav na področju BTC, ki je, tako kot NLB sopotnik velikih poslovnih
sistemov in inkubator malih, družinskih podjetij.«

Po podpisu pogodbe sta se Jože Mermal in Janko Medja zahvalila vsem
prisotnim in izrazila prepričanje, da je z izvedbo posla banka dokazala,
da s konstruktivnim sodelovanjem uspešno podpira slovensko
gospodarstvo.

Poleg podpisa kreditne pogodbe sta družba BTC in NLB sklenili tudi Sporazum, s katerim sta se zavezali za širše sodelovanje na področju trajnostnega razvoja.
Z medsebojnim sodelovanjem si bosta prizadevali za spodbujanje razvoja
podjetništva, ustvarjanje naprednejšega poslovnega okolja v Sloveniji,
razvoj inovativnosti in iskanje zaposlitvenih možnosti za mlade. Pri tem
bo sodelovanje usmerjeno na štiri ključne projekte. Družbi bosta
spodbujali inovativne podjetne zamisli v okviru NLB centra za inovativno
podjetništvo ter izboljševali karierne možnosti mladih pod okriljem BTC
Campusa. Poleg tega bosta velik del pozornosti namenili podpori
zagonskim podjetjem, ki so vključena v inovativno okolje ABC
pospeševalnika. Nadgradnja le-tega je projekt BTC Hub, kjer je cilj
zagonskim podjetjem nuditi lokacijsko povezane prostore, ki omogočajo
prepletanje idej in razvoj.

Na podlagi sporazuma bosta družba BTC in NLB skupne aktivnosti
pripravljali v duhu svoje odgovornosti do širše družbe ter vpetosti v
lokalno in širše družbeno okolje. S sodelovanjem si bosta prizadevali za
večjo družbeno, socialno in okoljsko blaginjo s poudarkom na ohranjanju
enakih možnosti za prihodnje generacije.

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi