BTC Logistični center je ponudnik celovitih logističnih storitev, ki svojim strankam zagotavlja skladiščenje, komisioniranje in vse druge storitve, povezane z blagom, vključno z distribucijo do končnih kupcev. V letu 2015 je dosegel 24,5 milijona evrov prihodkov, kar je 3 odstotke več v primerjavi z letom poprej. V prvem četrtletju 2016 so se prihodki v primerjavi z istim obdobjem v 2015 povečali za 4 odstotke.

Deveto tradicionalno srečanje partnerjev in prijateljev BTC Logističnega centra je ponudilo priložnost za krepitev poslovnih in prijateljskih odnosov. Kot poslovna enota dinamične, odprte in moderne družbe BTC tudi BTC Logistični center svojo napredno poslovno kulturo gradi na inovativnosti, družbeni odgovornosti, trajnostnem razvoju ter povezovanju tako z dobavitelji in poslovnimi partnerji kot z drugimi institucijami.  

Goste na dogodku je sprejel Robi Košir, direktor BTC Logističnega centra, ki se je na mesto vodilnega moža zavihtel jeseni 2015. V nagovoru udeležencem je poudaril: »Družbeni, gospodarski in tehnološki trendi nakazujejo, da se bodo potrebe po logističnih storitvah v prihodnosti krepile. V BTC Logističnem centru smo zato v koraku s časom in v tesnem sodelovanju z našimi deležniki svojo konkurenčno prednost gradimo na odlični organizaciji, veliko pozornost pa posvečamo modernizaciji naših storitev skladno z digitalnimi smernicami in razvojem pametne logistike.«

Dogodka se je udeležil tudi izvršni direktor družbe BTC, Miha Zupanc, ki je povedal: »V družbi BTC logistiko gledamo skozi prizmo globalizacije, gospodarskega in družbenega razvoja ter prevladujočih standardov, tehnologije in okolja. Družbeni, gospodarski in tehnološki trendi namreč nakazujejo, da se bo skupna potreba po logističnih storitvah v prihodnosti krepila. Logistika se bo spreminjala in bo postala naprednejša tako v tehnološkem kot okoljskem vidiku. Teh razvojnih trendov se zavedamo zato velik pomen dajemo inovativnosti, digitalizaciji in pametni logistiki«.

Zaradi širitve opravljanja logističnih storitev za nove poslovne partnerje se v 2016 obeta investicija v širitev kapacitet hladilnice in skladiščih kapacitet v skupni višini 2 milijona evrov. Povečan obseg poslovanja narekuje kadrovske spremembe, ki bodo do konca koledarskega leta število zaposlenih v BTC Logističnem centru povečale na 370. BTC City Ljubljana, ki logistične storitve opravlja na 90.000 m2 zaprtih skladiščnih površin, se uveljavlja kot specializiran vodilni ponudnik logističnih storitev na domačem trgu, s čedalje večjo prisotnostjo v regiji pa je pomemben strateški partner številnih mednarodnih družb.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

  • T: 01/585 13 15
  • E: maja.oven@btc.si