V BTC Cityju se dvem že obstoječim enosmernim ulicam zdaj
pridružujeta še dve novi, ob njih pa so urejene tudi nove kolesarske in
pešpoti.

Družba BTC skupaj s partnerjem Avant car podpira sistem
souporabe vozil Avant2Go, ki je nov trend trajnostne mobilnosti.
Avant2Go uvaja souporabo 100 % električnih vozil, v okviru katere bo v
Ljubljani v prvem letu uporabnikom na različnih lokacijah na voljo 50
brezemisijskih vozil BMW i3, Smart ED in Renault ZOE. S tem bo
prestolnica postopoma razbremenjena za 500 do 1000 vozil dnevno. Od
konca septembra dalje bodo v BTC Cityju Ljubljana na voljo kar štiri
nova postajališča, vključena v sistem souporabe električnih vozil. Za
uporabo sistema, ki zaradi večje izkoriščenosti vozila zmanjšuje
prometne zastoje in okoljsko onesnaženost, uporabniki potrebujejo zgolj
veljavno vozniško dovoljenje in aplikacijo na pametnem telefonu. BTC
City Ljubljana tako uporabnikom ponuja 15 polnilnih postaj za električna
vozila. Od tega jih je 11 namenjenih souporabi, štiri pa so na voljo
ostalim obiskovalcem.

Prav tako se lahko obiskovalci BTC Cityja
Ljubljana od avgusta zapeljejo po štirih novih enosmernih ulicah. Uvedba
enosmernih ulic je namenjena umirjanju in večji pretočnosti prometa,
hkrati pa s tem zagotavljajo tudi večjo varnost obiskovalcev. »Gre za
nadaljevanje infrastrukturnih del, ki potekajo že od maja letos, s čimer
ceste na območju BTC Cityja Ljubljana skladno s konceptom skupnega
prometnega prostora prehajajo v širšo uporabo za vse udeležence v
prometu, tudi za pešce in kolesarje«, je pojasnil Miha Mermal, direktor
poslovne enote Misija: Zeleno v družbi BTC. Poleg nove ureditve prometa
pa BTC City s tremi postajališči za samopostrežno izposojo koles
spodbuja tudi uporabo okolju prijaznega javnega prevoza, s čimer
prispeva k zmanjševanju zastojev in čistejšemu zraku v mestu.

Projekti
trajnostne mobilnosti kažejo na skladnost delovanja družbe BTC z
globalnimi smernicami trajnostnega razvoja, hkrati pa podpirajo
prizadevanja Mestne občine Ljubljana za trajnostni razvoj v okviru
projekta Zelene prestolnice Evrope 2016. V družbi BTC vse okoljske in
družbeno odgovorne projekte združujejo v poslovnem stebru Misija:
Zeleno, jeseni 2016 pa so takšne projekte znotraj BTC Cityja povezali
tudi s kampanjo Misija: Zeleno mesto. V zadnjih 15 letih so za projekte v
sklopu Misija: Zeleno namenili kar 48,9 milijona EUR, investicije v
okoljske in družbeno odgovorne projekte pa prinašajo pozitivne učinke in
se kažejo v inovativnih pristopih ter uspešni in dinamični rasti
družbe.

Poslovni steber Misija: Zeleno zajema štiri področja:
okoljevarstvo, zeleno energijo, energetsko učinkovitost in družbeno
odgovornost. Trajnostna prizadevanja družba BTC izvaja v partnerstvu s
številnimi deležniki in na ta način dodatno plemeniti pozitivne učinke v
korist družbe in okolja. Vsak izvedeni projekt uresničuje Strategijo
razvoja družbe BTC do leta 2020, pri čemer je trajnostni razvoj v
središču z iskanjem priložnosti za zeleno ekonomijo in spodbujanje
inovativnosti.

>>Več

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi