Marca meseca je BTC skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, DARS-om, DRI ter MOL podpisal Sporazum o zagotavljanju sočasnega razvoja gospodarskih projektov in državne infrastrukture za izvedbo 300 mio EUR naložb na širšem območju BTC. Gre za enega najpomembnejših dolgoročnih projektov, ki bo sočasno z gospodarskim razvojem novih projektov zagotovil sodobno cestno infrastrukturo.

Družba tudi sama skrbi za sodobno infrastrukturno urejenost, saj je letos zaključila urejanje enosmernih ulic v centralnem delu območja; lansko leto so bile narejene 4, letos pa dodatno 3 enosmerne ulice z zazelenitvami in manjšimi parki. Ob tem je bilo v skrbi za zeleno okolje skupaj posajenih 177 novih dreves, 3500 grmovnic, urejene so bile nove kolesarske in pešpoti tako, da projekt združuje idejo o varnosti in pretočnosti prometa ter odgovoren odnos do okolja. V Cityju je zaživel nov Trg mladih, s sodobno zasnovo, od pametnih klopi, do nove zazelenitve in opremljenosti, ki spodbuja socialno-družbeno življenje. Urejen je bil tudi nov Cvetlični trg na Tržnici BTC City, ki poleg sodobnega izgleda ponuja boljše pogoje za prodajalce in potrošnike.
Podpisana je bila pogodba z MOL o javno zasebnem partnerstvu, na osnovi katere se pripravljajo načrti in se pridobiva dokumentacija za preureditev stare ljubljanske letališke zgradbe in stolpa in pričakuje se, da bo nova restavracija, ki bo nosila spomin na pionirska leta slovenskega letalstva in bo umeščena na južnem delu Cityja, ob Atlantisu, svoja vrata za obiskovalce odprla v začetku jeseni prihodnje leto. Družba je investirala tudi v posodobitev številnih lokalov in poslovnih prostorov ter v posodabljanje infrastrukture na vseh območjih tako v Ljubljani, Murski Soboti in v Novem mestu, kjer je sofinancirala razširitev in posodobitev trgovskega centra Lidl. V Dvorani A se pripravlja v jeseni kar nekaj novosti, mer drugim prihod trgovine Vita Care ter lokala Subway. Dvorana A se pripravlja tudi na prihod IKEA in načrtujejo se nove pasaže za lažji prehod in dostop obiskovalcev; tudi sicer se bo hkrati s prihodom IKEA precej spremenila podoba samega Cityja, saj bo nastala nova povezovalna cesta med Kajuhovo ulico in krožiščem pri Kratochwillu, jugozahodno od Kristalne palače pa bo zgrajen 1,5 ha velik zeleni park. Družba je investirala tudi v nov 1.000 m2 velik objekt na logističnem centru, namen pa je poleg povečanja prostora, tudi v sami racionalizaciji dela oziroma v optimizaciji delovnih pogojev.

Poseben zagon za nov razvoj družbe je prinesel lansko leto ustanovljen steber za digitalizacijo in inovacije, ki deluje uspešno v povezavi s tehnološko najnaprednejšimi svetovnimi korporacijami, ABC pospeševalnikom in stebrom Misija: Zeleno. Razvijajo se projekti s katerimi BTC postaja vse bolj sodobna in odprta družba, koncept BTC Living Lab v okviru katerega je nastalo ali nastaja kar nekaj projektov, katerih namen je boljša uporabniška izkušnja tako poslovnih partnerjev kot obiskovalcev BTC Cityja in Logistike. Lansko leto je družba podprla projekt Avant2Go, oziroma car sharing, ki postaja vse bolj priljubljen pri obiskovalcih. Letos je družba postala del »Slovenske iniciative 5G« v sklopu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki zagotavlja najhitrejše prenose internetnih podatkov. Izdelana je platforma Smart City, namenjena upravljanju mesta, kjer se zbirajo ključni kazalniki mesta za optimalno upravljanje in nudenje kvalitetnih storitev obiskovalcem. Začela se je izvajati platforma za t.i. kompetenčni center, kjer se ustvarjajo najnovejši trendi pametne logistike. Letošnje leto se načrtuje izvedba projekta pametnega parkiranja, kar pomeni tehnološko infrastrukturo za celovito upravljanje prometa. Z družbo Petrol je bila podpisana pogodba o postavitvi 6 novih električnih polnilnih postaj v BTCju v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti. V okviru Living Lab-a bo družba BTC nagovorila tudi avtomobilsko industrijo, da bi BTC City uporabila kot testno mesto za samovozeča cestna vozila. V projekt bodo vključeni tudi startupi, ker gre za širši, svetovni tehnološki izziv, kako čim hitreje priti do uporabe samovozečih vozil in prav je, da k temu razvoju nekaj doprinesejo tudi podjetja iz Slovenije.