Družba BTC je danes, 6. decembra 2017, že drugo leto zapored prejela certifikat Zlata bonitetna odličnost. Certifikat, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode, prejmejo podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti AAA kar tri leta zaporedoma. Družba BTC se tako uvršča v sam vrh odličnosti slovenskega gospodarstva in potrjuje svojo zanesljivost v odnosu do poslovnih partnerjev.

V Sloveniji je letos drugo leto zapored potekalo certificiranje podjetji, ki dosegajo Zlato bonitetno odličnost. Družba BTC se je s prejemom certifikata Zlata bonitetna odličnost AAA uvrstila med 1,6 odstotka najboljših gospodarskih družb v državi, ki so prejemniki tega priznanja. Hkrati je družba BTC edina prejemnica tega prestižnega priznanja v panogi pretovarjanja. Standard Zlate bonitetne odličnost AAA v Sloveniji sicer dosega 2.648 od registriranih 167.703 podjetij.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je ob prejemu certifikata izpostavil: »Certifikat Zlata bonitetna odličnost že drugo leto zapored prepoznava trud vseh sodelavcev družbe BTC, ki se odraža skozi poslovanje. Certifikat prispeva k utrjevanju ugleda družbe BTC in krepi zaupanje naših dobaviteljev, kupcev, bank in poslovnih partnerjev. Hkrati je jasno sporočilo, da se uvrščamo med najuspešnejša podjetja v Sloveniji in smo zanesljiv poslovni partner, ki uspešno uresničuje poslovne cilje.«

»Certifikat zlate bonitetne odličnosti potrjuje, da v družbi BTC s finančnimi sredstvi odgovorno upravljamo na kratek in dolgi rok. Pri tem redno spremljamo razmere na finančnih trgih, smotrno načrtujemo investicije in skrbimo za racionalizacijo poslovanja ter likvidnost. Finančna stabilnost je ključna za uspešno poslovanje in je čvrst temelj za naložbe v nove programe in vsebine, ki podjetju zagotavljajo razvoj v prihodnje,« je dodal Rajko Čvorovič, finančni direktor in član uprave družbe BTC.

O certifikatu

Certifikat Zlata bonitetna odličnost podeljuje bonitetna hiša Bisnode, ki ima večletno tradicijo podeljevanja certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah. Gre za oceno, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje. Med drugim k oceni prispevajo plačilna sposobnost, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Podjetja, ki so prejemniki certifikata Zlata bonitetna odličnost, svojo odličnost izkazujejo preko računovodskih izkazov in drugih dinamičnih kazalnikov tri leta zapored. Tako podjetje predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z deležniki, kot so dobavitelji, kupci, zavarovalnice, banke in drugi poslovni partnerji. Hkrati prejem certifikata Zlate bonitetne odličnosti napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

 

Družba BTC že drugo leto zapored prejela certifikat Zlata bonitetna odličnost AAA

Foto : BTC