Danes je v Kristalni palači v BTC Cityju Ljubljana potekal 5. Forum: Družba 5.0 v Sloveniji. Dogodek je organiziral Slovensko–japonski poslovni svet v sodelovanju z družbo BTC in ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstva za zunanje zadeve RS, Ministrstva za infrastrukturo RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, Državnega sveta RS ter Veleposlaništva Japonske v Sloveniji. Dogodek je ponudil odgovor na vprašanje, kako uspešno poslovati z Japonsko. Predstavljeni so bili uspešni japonsko-slovenski projekti, slišati pa je bil tudi poziv k sodelovanju pri razvoju inovacij za boljšo in pravičnejšo družbo.

Dogodek je združil več kot 140 predstavnikov iz vrst gospodarstva, akademske sfere, politike in medijev. Gostje so razpravljali o priložnostih in izzivih slovensko-japonskega sodelovanja na področju naprednih tehnologij za življenje in poslovno udejstvovanje. Vsebina dogodka se je nanašala na japonsko razvojno pobudo Society 5.0 oziroma Družba 5.0, katere cilj je ustvariti sobivanje med virtualnim in realnim svetom, uravnotežiti gospodarski razvoj in nasloviti izzive družbe ter ustvariti boljšo, superpametno in udobnejšo družbo z ljudmi v ospredju.

Mag. Aleksander Mervar, predsednik Slovensko-japonskega poslovnega kluba in direktor družbe ELES, je pojasnil namen pobude Družba 5.0: »Človek in tehnologija sta tesno povezana že od njegovega nastanka. Tako si prihodnosti človeštva sploh ne moremo predstavljati brez hitrega razvoja znanosti in tehnologije. S projektom Družba 5.0 se lotevamo zelo zahtevne naloge organizirati človeško družbo tako, da bo razvoj znanosti in tehnologije koristil vsem ljudem, zavaroval okolje v katerem živimo ter obenem omogočil dolgoročni razvoj človeške družbe. Japonski razvojni koncept Družba 5.0 je primerna osnova tudi za Slovenijo, saj zajema vse problematike, s katerimi se srečuje človeštvo danes, hkrati pa ima Slovenija dobro izhodišče za sodelovanje s to gospodarsko velesilo.«

Že danes namreč Slovenija z Japonsko odlično sodeluje na številnih področjih, kot so mobilnost, logistika, robotika, energetika, medicina in drugi, pri tem pa koncept Družba 5.0 ponuja možnost sodelovanja na mnogo višjem nivoju. Slovenija ima namreč možnost postati evropski partner Japonski za skupen razvoj te izjemno kompleksne ideje. Pri uresničevanju vizije je v načrtu tudi ustanovitev skupnega ekspertnega tima, ki bo izdelal strateški načrt za implementacijo Družbe 5.0 v Sloveniji.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je poudaril primat BTC Cityja Ljubljana na področju napredne razvojne infrastrukture v Sloveniji: »V družbi BTC smo predani tehnološki preobrazbi navzven in navznoter. Poleg uvajanja novih tehnologij za lastno poslovanje, upravljamo z edinstvenim ekosistemom BTC City Living Lab, ki ima razvejano fizično in digitalno infrastrukturo. Našim partnerjem omogočamo realno raziskovalno in razvojno okolje za preizkušanje naprednih tehnologij s področja logistike, pametnih omrežij, trgovine, robotike in mobilnosti ter njihove interakcije z ljudmi. Tako imamo tudi idealni ekosistem, v katerem lahko japonski partnerji v osrčju Evrope strategijo Družbe 5.0 prilagajajo evropskemu okolju. Kljub geografski in kulturni oddaljenosti Japonske vidim veliko skupnih točk, od uvajanja novih tehnologij do skrbnega ravnanja z naravnimi viri, ki smo jih v naši strategiji razvoja izpostavili tudi v družbi BTC. S sodelovanjem pri pobudi Družba 5.0 pa gradimo pametno prihodnost, v kateri tehnologija ljudem bogati življenje.«

Na dogodku je udeležence navdihnil dr. Yoshiaki Ichikawa, gostujoči profesor na japonskih univerzah v Tami in Tokiu, strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo, višji glavni inženir pri družbi Hitachi, predsednik Tehničnega pododbora ISO/TC 268/SC 1 ‘Infrastrukture pametnih skupnosti’ in Tehničnega odbora IEC/TC 111 ‘Okoljska standardizacija električnih in elektronskih izdelkov in sistemov’. Kot izkušen strokovnjak je predstavil svoj pogled na implementacijo koncepta Družbe 5.0. v Sloveniji. »Družba 5.0 predstavlja naslednjo stopnjo po informacijski revoluciji, ko bo nastopila širša raba novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, masovni podatki in internet stvari. A tehnologija je le eden od vidikov Družbe 5.0. Drugi vidik je poslovanje. Družba 5.0 bo spodbujala inovativnost ter kooperativni poslovni ekosistem, v katerem bi različne vrste podjetij sodelovale ter se medsebojno spodbujale na vzajemno koristen način. Zadnji, tretji vidik je trajnostnost. Lepo je, če so ljudje srečni, medtem ko je poskrbljeno tudi za trajnostni razvoj in varstvo okolja in ta družba si prizadeva za trajnostni razvoj v skladu s cilji SDG 17. Vsi trije vidiki skupaj predstavljajo nov slog družbe prihodnosti. V tem smislu je ni lahko udejanjiti, saj moramo v ta namen spremeniti poslovno vedenje v posamezni državi. Ob tem se vendarle zdi, da je v manjših skupnostih, kakršna je Slovenija, to lažje storiti kot v večjih, v katerih živi ogromno ljudi. Menim, da je znotraj Slovenije BTC City odlično okolje, lahko bi mu rekli tudi pilotni testni poligon za preskušanje vsega novega, zato pričakujem, da bo imela družba BTC pri implementiranju Družbe 5.0 vodilno vlogo.«

Dogodek je odmeval tudi v političnih krogih. Med udeleženci je bil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je izpostavil: »Prizadevanja Družbe 5.0 gredo v smeri slogana slovenskega gospodarstva »zeleni, ustvarjalni, pametni«, zato to pobudo močno podpiramo. Lahko celo trdim, da jo v Sloveniji živimo. Sodelovanje z Japonsko je za Slovenijo izjemnega pomena, saj nas povezujejo enake vrednote, marljiva in visoko izobražena delovna sila, investicijam naklonjeno okolje ter inovativnost obeh narodov. Za nami je vrsta uspešno izvedenih projektov – vsi pa imajo skupen imenovalec, to je tehnološki napredek. Prepričan sem, da se bomo tudi v okviru Družbe 5.0 skupaj, predvsem pa uspešno, spopadali z izzivi, kako tehnologijo izkoristiti v prid človeka, saj je ta v končni fazi jedro vseh naših prizadevanj za boljši jutri.«.

O živahnosti in uspešnosti gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko priča mnogo projektov. Med njimi je na primer projekt NEDO, pri katerem sodelujejo japonska agencijo NEDO, podjetje Hitachi in slovenska družba ELES, njegov namen pa je vzpostavitev pametnega električnega omrežja v Sloveniji. Poleg projekta NEDO je bilo na dogodku predstavljenih še več primerov različnih projektov in podjetij, med njimi sta na področju mobilnosti Toyota Adria, ki razvija nove oblike mobilnosti, s poudarkom na sopotništvu in souporabi vozil, in LIT-Transit z razvijanjem rešitev za javni prevoz za mobilnost prihodnosti. Cosylab je predstavil Slovenski protonski center, ki bo združil partnerje iz medicine, znanosti in gospodarstva ter omogočil najsodobnejše oblike onkološkega zdravljenja. Podjetji Yaskawa in RoboticsX pa sta predstavili Slovenijo kot evropski robotski center.

###

O pobudi Družba 5.0

Society 5.0 ali po slovensko Družba 5.0 je razvojni koncept, katere nosilec je japonsko gospodarsko združenje Keidanren. Cilj je ustvariti sobivanje med virtualnim in realnim svetom, uravnotežiti gospodarski razvoj in nasloviti izzive družbe ter ustvariti boljšo, superpametno in udobnejšo družbo z ljudmi v ospredju. Japonska vlada pobudo promovira po vsem svetu, med drugim je bila predstavljena na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) 2018 in 2019. Pobuda predstavlja priložnost za poglobitev sodelovanja med Slovenijo in Japonsko na temeljnih področjih za Družbo 5.0, kot so robotika, energetika, mobilnost in umetna inteligenca.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

5. Forum: Družba 5.0 v Sloveniji

Foto : Studio Bomba