V sredo, 11. marca, v večernih urah smo v družbi BTC prejeli informacijo, da sta bili pri enem od poslovnih partnerjev, ki ima svoje prostore v Kristalni palači v BTC City Ljubljana, potrjeni okužbi dveh oseb s koronavirusom. O tem smo v četrtek, 12. marca, zjutraj obvestili ostale poslovne partnerje v Kristalni palači, še pred jutranjim prihodom zaposlenih pa smo skupne prostore objekta temeljito očistili in dezinficirali.

Zaposleni omenjenega poslovnega partnerja so sicer svoje poslovne prostore zapustili že v sredo, 11. marca, v dopoldanskem času. Osebi, pri katerih je bila kasneje potrjena okužba, sta prostore zapustili že v ponedeljek, 9. marca, v dopoldanskih urah in sta od takrat dalje v samoizolaciji.

V aktualnih razmerah je glavni cilj vodstva družbe BTC zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih in obiskovalcev na območju BTC City Ljubljana. V družbi BTC smo zato konec februarja za potrebe preventivnega delovanja v primeru širitve novega koronavirusa sprejeli številne preventivne ukrepe v naših nakupovalnih, športno rekreativnih in poslovnih objektih ter o njih obvestili naše poslovne partnerje in zaposlene:

  • Zaposlene v družbi BTC smo seznanili s podrobnejšimi navodili ustreznega preventivnega ravnanja za zmanjšanje možnosti za širitev okužb.
  • V vseh sanitarijah v skupnih nakupovalnih in poslovnih objektih, ki jih obišče večje število ljudi, smo namestili razkužila za roke, za potrebe dodatnega ozaveščanja javnosti pa izobesili nasvete za umivanje rok in pravilno higieno kašlja.
  • V objektih, kjer ni mogoče zagotoviti dodatnega prezračevanja preko odpiranja oken, smo delovanje prezračevalnih sistemov za zajem svežega zraka nastavili na maksimum. Sicer pa tako kot vedno v celoti sledimo navodilom proizvajalcev glede rednega vzdrževanja prezračevalnih sistemov, vključno z menjavo zračnih filtrov.
  • Sanitarije, vratne kljuke in tipke dvigal, ki jih v skupnih nakupovalnih in poslovnih objektih uporablja večje število oseb, v okviru rednih dnevnih kontrol večkrat dnevno čistimo in dezinficiramo.
  • V športno rekreativnih objektih, kjer že sicer skrbimo za visoke standarde higiene, smo poleg namestitve številnih razkužil in ozaveščanja zaposlenih ter obiskovalcev glede umivanja rok in higiene kašlja, dodatno okrepili čiščenje objektov, vključno z dezinfekcijo vratnih kljuk in športnih rekvizitov. Prav tako smo v omenjenih objektih delovanje prezračevalnih sistemov za zajem svežega zraka nastavili na maksimum.

Kristalna palača ni v karanteni ali v izolaciji, smo pa z današnji dnem (12. marec) v omenjenem objektu uvedli dodatne preventivne ukrepe:

  • Za zunanje obiskovalce Kristalne palače smo uvedli enotno vhodno točko s strani Ameriške ulice, ostale vhode pa smo zaprli. Na vse vhode smo namestili plakate, ki obiskovalce dodatno opominjajo na razmislek o odgovornem ravnanju v zvezi s poslovnim obiskom glede na trenutno situacijo.
  • Ob dvigalih smo namestili plakate s priporočilom o vožnji največ treh (3) oseb hkrati.
  • V Kristalni palači smo do nadaljnjega odpovedali vse dogodke v Kongresni dvorani.

Ostajamo v rednem kontaktu s svojimi poslovnimi partnerji na območju BTC City Ljubljana ter nadaljujemo z budnim spremljanjem priporočil odgovornih institucij, ki so podlaga za morebitne nadaljnje ukrepe. Vsi nadaljnji ukrepi v zvezi s potencialnim zaprtjem trgovin ali omejitvijo njihovega delovnega časa bodo  sledili priporočilom ali zahtevam odgovornih državnih institucij.

 

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi