Na skupščini družbe BTC d.d., ki je bila 31. 5. 2021 in so se jo udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša 95,37 odstotka, je bilo predstavljeno poslovanje družbe v letu 2020. Na skupščini so bili sprejeti vsi predlagani sklepi s tem, da sta delničarja Ajdacom d.d. in Invest Point d.o.o. vložila nasprotni predlog, ki je bil, tako kot vsi ostali sklepi, soglasno sprejet. Predlog obeh delničarjev se je nanašal na povišanje dividende iz 9,70 na 12,00 evrov bruto na delnico, kar je 24,00 odstotna rast glede na lansko leto. Bilančni dobiček družbe leta 2020, v višini 8.577.601,42 evrov se bo uporabil za: dividende delničarjem v višini 12,00 evrov bruto na delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.669.808,00 evrov, bilančni dobiček v višini 5.907.793,42 evrov pa ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih letih. Skupščina je podelila tudi razrešnico Upravnemu odboru družbe ter sprejela informacijo o odstopu Andreja Repine s funkcije člana Upravnega odbora na njegovo lastno željo. Za člana Upravnega odbora pa je skupščina imenovala Marka Žehlja od 18. junija 2021 pa do izteka mandata sedanjemu Upravnemu odboru, to je 1. 7. 2025.

Družba BTC je v letu 2020 poslovala dobro, kljub skoraj polletnemu zaprtju nakupovalnega središča ter posledični izgubi 6 milijonov evrov prihodkov. Ker pa družba ustvari skoraj polovico prihodkov iz logistične dejavnosti, ki je med epidemijo celo povečala obseg poslovanja in presegla planiran čisti poslovni izid logistike, je družba lažje upravljala denarni tok ter med epidemijo lahko pomagala ranljivejšim poslovnim partnerjem. V letu 2020 je družba dosegla 66,5 milijona evrov čistih prihodkov ter čisti poslovni izid v višini 5,9 milijona evrov. Kljub epidemiji so se okrepila strateška partnerstva z največjimi trgovci in drugimi poslovnimi partnerji, hkrati pa so bili izvedeni ukrepi stabilne in aktivne finančne politike. Ne glede na okrnjeno poslovanje in zmanjšanje poslovnih prihodkov je družba izvedla načrtovane naložbe v višini 9 milijonov evrov, ki so se izkazale za dobre priložnosti, namenjene dolgoročnemu razvoju družbe. Izvedene naložbe so dober temelj rasti družbe v bodoče. Na vrhuncu epidemije so se v naboru trgovcev pojavila nova imena kot na primer ponudnik športne opreme Extreme Vital, v Kristalno palačo je prišla trgovina s ponudbami blagovnih znamk, kot so Peak Performance, Polo Ralph Lauren itd. V času epidemije se je odprla tudi trgovina IKEA. Lani se je v BTC-ju odprlo in prenovilo več kot 13 tisoč kvadratnih metrov trgovskih in storitvenih poslovnih prostorov, do konca letošnjega leta pa se načrtuje prenova še vsaj dodatnih osem tisoč kvadratnih metrov. Družba je pomembnejša vlaganja namenila tudi nakupu zemljišč za širitev nakupovalnega središča v Murski Soboti, tehnološki posodobitvi lastne ekološke postaje ob Letališki cesti, prenovi Dvorane 8 za namene sedeža kitajske korporacije Hisense, ki je izbrala Ljubljano, kot eno od nekaj možnih lokacij v Evropi. Popolnoma je bila prenovljena dvorana 18, ki je modernizirana s prenovljenim bowlingom, kartingom, laserskimi igrami. Pomemben mejnik v razvoju so pomenila tudi vlaganja v posodobitev opreme oziroma digitalizacijo logistike z uvedbo novega softweare-a in robota za nabiranje ter komisioniranje pošiljk. Vsekakor bo družba nadaljevala s posodabljanjem logistike tudi v bodoče, med drugim z uvedbo tako imenovanih 4PL in 5PL storitev, s katerimi bodo poslovni partnerji na logistiki lahko še učinkovitejše upravljali svoje dobavne verige.

Za leto 2021 družba načrtuje 73 milijonov evrov čistih prihodkov ob načrtovanih naložbah v vrednosti 7,8 milijona EUR. V zaključni fazi je tudi sprejemanje ambiciozne strategije razvoja do leta 2025, v kateri družba napoveduje 20,00 odstotno rast ter hkrati poudarja, da je pred njo zelo dinamično obdobje razvoja vseh poslovnih dejavnosti, še naprej pa se bo razvijala tudi v smeri inovativnega ekosistema ter novih digitalnih in inovativnih vsebin, kakor tudi v smeri inovacijskega stičišča za rast in razvoj start-upov.

Družba bo skupaj z izbranim partnerjem, v Zalogu, na 60 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču zgradila 32 tisoč kvadratnih metrov veliko, visoko regalno skladišče, kar bo zadostovalo za konsolidacijo obstoječih površin manjših dislociranih lokacij, ki družbi povzročajo neoptimalne procese. BTC d.d. je s poslovnim partnerjem Spar Slovenija lansko leto podpisal tudi novo pogodbo za upravljanje logistike za obdobje desetih let, kar nakazuje intenzivnejšo rast logistične dejavnosti v družbi BTC.

Na področju trgovine bo glede na potrebe potrošnikov, na spletnem portalu BTC City zaživel spletni katalog akcijskih izdelkov, ki bo na enem mestu združeval akcijske izdelke ponudnikov s spletnimi trgovinami na območju BTC City-ja Ljubljana, saj je infrastruktura BTC-ja je zelo primerna za to, novo obliko prodaje.

Družba je bila tudi v lanskem letu, kljub okrnjenemu poslovanju zvesta svojim načelom o družbeni odgovornosti in podpori družbeno odgovornih projektov na različnih področjih, od športa, znanosti in kulture. V letu epidemije 2020, je družba BTC pod strogimi varnostnimi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije, uspela organizirati pomembne mednarodne projekte, med katerimi izstopa Maraton Franja BTC City.

 

Mag. Damjan Kralj                                                       Jože Mermal

Glavni izvršni direktor BTC d.d.                                     Predsednik Upravnega odbora BTC d.d.

 

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi