Najboljše mesto za informacije.

Medijsko središče

Kontakt za medije

18. Slovenska turistična borza, BTC City Ljubljana – odlična priložnost za utrjevanje obstoječih in vzpostavljanje novih poslovnih navezav tiskanju prijazno 08.05.2015 V v BTC City Ljubljana, v organizaciji Sektorja za turizem javne agencije SPIRIT Slovenija pravkar poteka 18. Slovenska turistična borza oziroma Slovenian...

Spoštovani, zaključuje se izgradnja prvega dela sodobne štiripasovnice Letališke ceste z urejenimi kolesarskimi stezami, peš potmi, javno razsvetljavo, drevoredom z 68 mladimi medonosnimi javorji in dvema novima krožiščema med Bratislavsko cesto in Emporiumom. Prenovo in posodobitev ceste narekuje hiter gospodarski razvoj na jugovzhodnem delu Ljubljane, tako logistike v povezavi z mestno...

Včeraj so v svečanem ozračju na Malinski, na otoku Krku, že četrtič bile podeljene nagrade PRO.PR Awards. Nagrada se podeli posameznikom, ki so s svojim delom in delovanjem doprinesli k razvoju procesa upravljanja s komunikacijami in odnosi z javnostmi.  Katarina Klemenc, direktorica korporativnega komuniciranja v Leku, članu skupine...

Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino, ki bo 03.06.2015 ob 09.00 uri v poslovni stavbi Dvorana VII - sejna soba, Ljubljana, Šmartinska 152.   Pripone: Sklic skupščine Revidirano letno poročilo 2014 Poročilo o preveritvi Nadzornega sveta 2014   ...