Učenci so s svojimi mentorji v okviru treh različnih sklopov nalog
opazovali promet, varne ter morebiti nevarne poti za kolesarje v svojem
kraju, se spomnili obvezne opreme kolesa in kolesarja ter izdelovali
kolesarsko čelado. V zadnjem sklopu nalog pa so razmišljali o
kolesarjenju kot zdravem in koristnem načinu preživljanja prostega časa
ter iskali predloge za kolesarski izlet v svoji občini. Šole so po
vsakem sklopu posredovale en izdelek v ocenjevanje strokovni komisiji. S
postavitvijo kolesarskega kotička na svoji šoli ali z izdelavo kolesa
iz poljubnega materiala pa so šole lahko pridobile še dodatne točke.

Vseslovenska kolesarska pobuda in razpis Varno na kolesu je nastal na
pobudo družbe Butan plin ob strokovni podpori Policije, Javne agencije
RS za varnost prometa, Kolesarske zveze Slovenije ter v sodelovanju s
partnerji: Telekomom Slovenije, družbo BTC in Kolesarskim društvom Rog,
ki so skupaj združili moči za varnejše poti na slovenskih cestah.

Med finaliste so se poleg zmagovalnih šol uvrstile še: OŠ Antona
Martina Slomška Vrhnika, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje – POŠ ŠT. Jurij, OŠ
Jurija Vege Moravče, OŠ Prestranek, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Braslovče
–  POŠ Gomilsko in OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

Na zaključnem dogodku je prisotne pozdravil tudi mag. Damjan Kralj ,član uprave BTC in direktor za trženje in marketing
ter poudaril, da je vseslovenska kolesarska pobuda odlično izhodišče
pri prizadevanjih za zmanjšanje števila prometnih nesreč in eden glavnih
temeljev za razvoj kolesarske kulture. Zato družba BTC že tretje leto
zapored podpira projekt Varno na kolesu.

Kot je na prireditvi poudaril Matjaž Leskovar, predstavnik Sektorja prometne policije Generalne policijske uprave,
je bilo v letu 2014 v prometnih nesrečah udeleženih 1.410 kolesarjev,
ki so bili v 764 primerih tudi povzročitelji nesreč. V prometnih
nesrečah je v omenjenem letu skupaj umrlo 13 kolesarjev, 199 je bilo
hudo ter 967 lažje telesno poškodovanih. Največ prometnih nesreč se
zgodi v naseljih. Najpogostejši udeleženci so kolesarji nad 44 let,
vendar je zaskrbljujoče to, da je kar 74 % kolesarjev v kategoriji od 7.
do 14. leta tudi povzročiteljev prometnih nesreč.

Mateja Markl, predstavnica Javne agencije za varnost prometa,
je poudarila pomen preventivnih aktivnosti za večjo varnost kolesarjev
na naših cestah. Aleš Kalan, generalni sekretar Kolesarske zveze
Slovenije, ki je bil sicer tudi član strokovne komisije, je izrazil
navdušenje nad izdelki, ki so jih ustvarili otroci, ter jim zaželel, da
sedaj, ko so postali pravi kolesarski modrijani, prevzamejo pobudo tudi
doma in večkrat povabijo starše na kolesarski izlet.

»Družba Butan plin se zaveda pomena čim večjega osveščanja otrok o
pravilnem vedenju na cesti in spodbujanju gibanja. Verjamemo v
dolgoročni uspeh prizadevanj za večjo varnost najmlajših v prometu ter
se tudi v prihodnje zavezujemo k aktivnostim, ki bodo izboljšale
kakovost našega, predvsem pa življenja naših otrok,« se je na prireditvi
sodelujočim šolarjem in njihovim mentorjem zahvalil tudi Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin.

Na današnji prireditvi so vsi finalisti v zahvalo prejeli majice
»Varno na kolesu«, mentorji učencev pa potrdilo AVP za sodelovanje pri
vzgoji ter izobraževanju otrok. Zmagovalne tri šole so si prislužile
denarno donacijo v višini 300 (za 3. mesto), 400 (za 2. mesto) in 500
evrov (za 1. mesto), učence teh šol pa smo razveselili tudi s
kolesarskimi čeladami.

V aprilu se je že odvilo pet regionalnih podelitev, in sicer v
Ljubljani, Celju, Novem mestu, Prestranku pri Postojni ter na Ptuju,
kjer so zahvale in priznanja za svoj trud ter ustvarjalnost prejele prav
vse sodelujoče šole ter mentorji. Učenci pa so bili prav tako nagrajeni
z odsevniki in s šolskimi zvezki. Vse do 15. junija 2015  bodo izdelki
razstavljeni v prostorih družbe BTC, v Dvorani A, v Ljubljani.

Aktualne informacije v zvezi z razpisom so na voljo tudi na spletni strani projekta www.varnonakolesu.si.