Novice

Letošnji drugi junijski vikend, od 12. do 13. junija 2021, v znamenju 40. jubileja tega praznika kolesarstva. ...

Na podlagi 9. in 12. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo v ponedeljek, 31. maja 2021....