Rekonstrukcija Letališke ceste zasleduje elemente sodobnega
urbanizma. Pri projektiranju so bili upoštevani okoljski, trajnostni,
estetski, tehnični in arhitekturni vidiki gradnje. Poleg prenove
cestišča v dolžini okoli 500 metrov so urejene še kolesarske steze,
pešpoti in javna razsvetljava. Ob cesti je nasajen tudi nov drevored z
68 mladimi medonosnimi javorji, ki za obiskovalce ustvari privlačen
ambient.

Prenova ceste je bila potrebna zaradi  hitrega gospodarskega razvoja
na jugovzhodnem delu Ljubljane. K rekonstrukciji dela Letališke ceste je
družbo BTC zavezovala pogodba o komunalnem upravljanju, ki je bila z
Mestno občino Ljubljana podpisana ob gradnji Kristalne palače. Potem ko
je družbi BTC po dolgih letih uspelo pridobiti potrebna zemljišča za
gradnjo in gradbeno dovoljenje, je projekt izgradnje potekal brez večjih
težav. Obnovo ceste je izvedla družba CGP d.d. iz Novega mesta, pričela
se je v začetku letošnjega leta in je bila v skladu s terminskim planom
dograjena v treh mesecih in pol.

Na slovesnosti ob otvoritvi prometnice je Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC,
izpostavil pomen izgradnje nove prometnice za razvoj BTC City
Ljubljana: »Hiter razvoj BTC City Ljubljana ter logistike narekujeta
potrebo po dobri prometni infrastrukturi. Otvoritev prvega odseka
sodobne mestne vpadnice tako pomeni korak naprej v smeri posodobitve
južnega dela ljubljanskega nakupovalnega središča ter osnovo za
nadaljnjo rast logistike. V družbi BTC smo veseli, da je prometnica
grajena po visokih strokovnih standardih in upošteva potrebe raznolikih
obiskovalcev. Dostop do BTC Cityja je odslej za voznike in kolesarje
varnejši, za pešce prijaznejši ter za vse obiskovalce hitrejši.«  

Ob otvoritvi je župan Zoran Janković povedal:
»Prenovljena Letališka cesta je primer varne, prijetne in trajnostne
prometnice, ki bo prijazna za meščane. Vesel sem, da lahko prav ob
prazniku Ljubljane meščanom v uporabo predamo novo pridobitev. Z obnovo
tega dela ceste se prometna varnost v Ljubljani še izboljšuje, poleg
večje varnosti pa prinaša tudi večjo pretočnost, ki bo razbremenila
prometne konice.«

Smer razvoja BTC City Ljubljana v inovativno, pametno mesto, narekuje
nenehna vlaganja v infrastrukturo in nove vsebine. Za prihodnji razvoj
je ključnega pomena dobro sodelovanje družbe BTC s poslovnimi partnerji
in lokalno skupnostjo. V tem pogledu je soustvarjanje z Mestno občino
Ljubljana še posebej pomembno. Sodelovanje poteka na številnih
področjih, od kulture do športa, sedaj pa se je pokazalo tudi pri obnovi
Letališke ceste kot ene pomembnih vpadnic v slovensko glavno mesto.

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi