& Spoštovani!

Skladno s točko 1.2.1. Unovčevanje dolžniških vrednostnih papirjev Prospekta za nadaljnjo javno prodajo hipotekarnih obveznic BTC1E, so bile vse obveznosti iz naslova obveznic BTC1E z izplačilom obveznosti iz 22 kupona dne 25.01.2008 poravnane.

Skladno s točko 1.2.1 10 odstavek, terjatev iz posameznih kuponov zastara v roku 3 (treh) let od dospelosti tega kupona, kar pomeni, da 25.01.2011 zastara terjatev iz kupona št. 22. Po tem datumu prenehajo vse obveznosti izdajatelja do vseh imetnikov obveznic BTC1E.

Uprava BTC d.d.

&