Časopis Delo je ob koncu leta objavil seznam osebnosti leta 2011 za mesto Ljubljana, na katerega se je uvrstil tudi predsednik uprave družbe BTC, Jože Mermal.

Uvrstitvi na seznam je botroval uspešno zaključen projekt Kristalna palača. V sodelovanju z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem je Kristalna palača, katere temeljni kamen je bil položen leta 2009, letos že uspešno zaživela.

Palača, ki je z 89 metri tudi najvišja poslovna stavba v Sloveniji, pod eno streho združuje sfere poslovnosti, družabnosti, nakupovanja, užitka in nenazadnje tudi počitka. Poleg vrhunske arhitekture pa jo zaznamuje še izpolnjevanje najvišjih okoljskih, bivanjskih in varnostnih standardov ter visoka energetska varčnost objekta. Poleg tega je bilo pri gradnji stolpnice upoštevano tudi načelo trajnostnega razvoja, v okviru katerega so postavili tudi sončno elektrarno.

Kristalna palača, ki je del ljubljanskega urbanističnega projekta Partnerstvo Šmartinka, je tako postala njegova osrednja točka in simbol napredka, ki nam je vsem v ponos.