Jože Mermal, predsednik uprave družbe, je 5. marca v Cankarjevem domu, ob prisotnosti predsednika Republike Slovenije, ministrov za gospodarstvo in za finance, župana Mestne občine Ljubljana ter številnih drugih visokih gostov prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke na področju gospodarstva za leto 2013. Nagrada, ki velja za najstarejše in najprestižnejše priznanje v Sloveniji ter se podeljuje gospodarstvenikom za uspešno vodenje podjetij že 46. let, potrjuje pomen ter vlogo posameznikov ne le v  podjetjih, ki jih vodijo, ampak tudi pri spodbujanju podjetništva in krepitvi gospodarstva.


Nagrada je zato dokaz za to, da družba BTC kot izjemno pomemben gospodarski subjekt ustvarja posebno dodano vrednost in blaginjo za dobrobit širše družbene skupnosti.  Pod vodstvom Jožeta Mermala je družba BTC v dveh desetletjih naredila izjemen napredek na različnih področjih – podjetniškem, ekološkem in družbeno odgovornem. Z nenehnimi izboljšavami, vlaganji, domiselnimi dopolnitvami poslovnih vsebin je BTC postal dinamična, odprta, moderna in uspešna gospodarska družba, ki poganja enega največjih evropskih, nakupovalnih, rekreativnih, zabaviščnih središč. Družba se je razvila v svojevrsten inkubator podjetij, ki delujejo združena v enovit prostor BTC City in zaposlujejo več kot 4.000 ljudi, obenem pa poslovno sodeluje z vrhunskimi in svetovno uveljavljenimi podjetji. Težko je opredeliti ključ do tako razvejane poslovne razsežnosti, vsekakor pa velja dejstvo, da je poglavitni nosilec razvoja predsednik uprave.

»Razvojna strategija BTC-ja je v skladu s časom, najnovejšimi tehnologijami vodenja in seveda po načelih trajnostnega razvoja. In ravno to je dalo BTC-ju poslovni zalet in trajno iskanje atraktivnih in sodobno naravnanih projektov. Odlična implementacija poslovnih načrtov v zadnjih letih je BTC pripeljala do vseh naštetih in še drugih izjemnih nagrad in priznanj. In te nagrade so ne nazadnje dokaz tudi za visoko pripadnost zaposlenih, ki s svojim odličnim delom, predanostjo in inovativnostjo ter poslovnimi in strokovnimi ambicijami vplivajo na odlične rezultate«, je osvojeno nagrado komentiral Jože Mermal.

Temelj za podeljeno nagrado je bil v prvi vrsti poslovni uspeh družbe, med ocenjevalnimi kriteriji, pa je komisija veliko vlogo pripisala tudi posameznikovim prizadevanjem za spodbujanje inovativnosti, trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in odličnosti poslovanja.

Predstavitveni video o Jožetu Mermalu iz podelitve si lahko ogledate tudi na povezavi.