Pridobivanje znanj, veščin, vedenja in razmišljanja ostajajo pomembni izzivi vsakega iskalca zaposlitve, podjetja pa za svojo uspešno rast in razvoj potrebujejo motivirane, kreativne in dobro izobražene zaposlene. Kako združiti oboje in katero od idej, izzivov, ki jih ima podjetje, razviti v tržno uspešen projekt v sodelovanju z mladimi, potencialnimi zaposlenimi?

V družbi BTC so se pred dvema letoma odločili, da v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete vsako leto 30 mladih brezposelnih vključijo v projekt podjetniškega izobraževanja iskalcev zaposlitve – »BTC Campus.« Cilj programa je, da udeleženci na zelo praktičen način spoznajo podjetniški način razmišljanja, sodobne načine podjetniške inovativnosti, orodja za razvoj novih proizvodov, inovativno trženje in se preizkusijo v reševanjem konkretnih projektov/izzivov, ki jih ima družba BTC. Poleg tega pa mentorji ves čas trajanja programa spodbujajo tudi zaposlitvene možnosti udeležencev z individualnim svetovanjem.

Ker so nad projektom navdušeni tako udeleženci kot družba BTC, smo za temo septembrskega Zajtrka HR managerjev izbrali: Kako spodbuditi in uporabiti ideje mladih za razvoj podjetja in njih samih?

Projekt BTC Campus so HR Managerjem predstavili:

  • predsednik uprave BTC Jože Mermal, ki bo povedal, zakaj so se lotili »BTC Campusa« in kje je njegova največja vrednost za udeležence, podjetje in družbo,
  • Mojca Rupert in Aleks Kapun, udeleženca, ki sta z novimi znanji prišla do zaposlitve,
  • Barbara Vrtačnik iz Zavoda za zaposlovanje, ki aktivo sodeluje pri projektu in
  • dr. Rok Stritar, podjetnik, predavatelj in mentor programa, ki je govoril tudi o spodbujanju kreativnega potenciala in modelih za razvijanje idej v projekte.