V
okviru projekta Ideje in Projekti z vizijo, ki poteka že osmo leto
zapored, družba BTC med zaposlenimi spodbuja inovativno poslovno kulturo
in goji model vključevanja njihove kreativnosti v poslovanje družbe. Na
ta način sta se prodorno mišljenje in inovativnost zaposlenih okrepili,
zaposleni pa postajajo bolj povezani na vseh ravneh medsebojnega
komuniciranja. Prenos pobud v prakso je posledično tudi hitrejši in
učinkovitejši.

Zaposleni so v letu 2014 prijavili 47 Idej z vizijo pri katerih je
sodelovalo 57 zaposlenih. V sedem letnem obdobju, odkar poteka projekt
Idej in Projektov z vizijo so zaposleni prijavili kar 253 Idej z vizijo,
pri tem pa je sodelovalo 123 zaposlenih. Ideje z vizijo so zelo
raznolike in obsegajo različna področja: nove vsebine in storitve,
infrastrukturne rešitve, novi dogodki, uporaba nove informacijsko
komunikacijske tehnologije, nove energetske rešitve, predlogi na
področju trženja, nove rešitve iz področja trajnostnega razvoja,
izboljšanje organizacijskih procesov na finančnem področju, v logistiki

Zaposleni so v letu 2014 prijavili 10 Projektov z vizijo pri katerih
je sodelovalo 17 zaposlenih. V sedem letnem obdobju, odkar poteka
projekt Idej in Projektov z vizijo so zaposleni prijavili kar 41
Projektov z vizijo, pri tem pa je sodelovalo 49 zaposlenih. Projekti z
vizijo so vsako leto bolje razdelani in podobno kot Ideje z vizijo, zelo
raznoliki (uporaba nove informacijsko komunikacijske tehnologije,
predlogi na področju trženja, nove rešitve iz področja logistike in
upravljanja prostora, rešitve notranjih procesov).

Zaposleni so dokazali, da so drzni, inovativni, da stremijo k
soustvarjanju skupne prihodnosti ter si želijo naprej. Projekt Ideje in
projekti z vizijo je v vseh teh letih pokazal željo in sposobnost
povezovanja, sodelovanja in medsebojne izmenjave znanj ter
konstruktivnih mnenj in predlogov.